Thông báo 342/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về định hướng quy hoạch điểm dân cư nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 342/TB-VPCP

Thông báo 342/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về định hướng quy hoạch điểm dân cư nông thôn
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:342/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Văn Trọng Lý
Ngày ban hành:19/12/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số:  342/TB-VPCP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp

về định hướng quy hoạch điểm dân cư nông thôn

 

 

Ngày 12 tháng 12 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì họp về định hướng quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Tham dự có lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về định hướng quy hoạch điểm dân cư nông thôn và ý kiến của các Bộ tham dự, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Triển khai Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp và nông dân, nông thôn, quy hoạch phải đi trước một bước để làm cơ sở triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã đề ra của Nghị quyết. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn là một trong nội dung chính của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải lấy xã là đơn vị quy hoạch cơ bản, có sự liên kết với quy hoạch chung (liên xã, huyện, tỉnh).

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ ngành, trong tháng 1 năm 2009 trình Thủ tướng Chính phủ bộ tiêu chí nông thôn mới để có cơ sở xây dựng mô hình quy hoạch điểm dân cư nông thôn và xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bộ tiêu chí nông thôn mới phải nêu được các nội dung về phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần dân cư nông thôn, giữ gìn, bảo tồn phát huy bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao vai trò hệ thống chính trị, giữ vững, an ninh quốc phòng ở nông thôn và cụ thể cho từng vùng, từng dân tộc.

3. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ ngành có liên quan, trên cơ sở tiếp thu ý kiến các Bộ đã tham gia tại cuộc họp và bộ tiêu chí nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh mô hình quy hoạch điểm dân cư nông thôn và xây dựng quy hoạch dân cư nông thôn tập trung vùng bị ảnh hưởng thiên tai theo hướng: mô hình quy hoạch điểm dân cư phải phù hợp từng vùng sinh thái, có cơ chế chính sách huy động được mọi nguồn lực tham gia (trung ương, địa phương, doanh nghiệp và người dân), xác định trách nhiệm các cấp, các ngành trong triển khai, ở địa phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chính. Trong quý II năm 2009 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mô hình quy hoạch và tiêu chuẩn quy phạm xây dựng điểm dân cư nông thôn, để hết năm 2010 hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt quy hoạch điểm dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải củng cố Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn để có đủ năng lực giúp Bộ triển khai việc phát triển nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng,

  các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;

 - Các Bộ : Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

  Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường;

- VPCP: BTCN,

  các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,

  các vụ: TKBT, TTĐT, TH,

- Lưu: VT, KTN (3). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Văn Trọng Lý

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi