Chỉ thị 07/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Số: 07/2009/CT-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

 

 

CHỈ THỊ

 

 

VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng điện một cách hợp lý, nhằm giảm mức tiêu hao, tiêu thụ điện năng cho các thiết bị sử dụng điện mà vẫn đảm bảo nhu cầu cần thiết cho các hoạt động của xã hội. Nhằm đẩy mạnh việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường, UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố tăng cường các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc, các tòa nhà, chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối với các trụ sở làm việc và các tòa nhà

a) Thủ trưởng các đơn vị phải ban hành nội quy sử dụng điện tiết kiệm nhằm yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan phải có ý thức, trách nhiệm tiết kiệm trong sử dụng điện.

b) Các phòng làm việc cần phải tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, chỉ được bật đèn khi đang có người làm việc. Máy tính ở chế độ chờ phải cắt nguồn điện hoặc ở chế độ tiêu thụ điện năng thấp nhất. Trang thiết bị điện trong các phòng khi không có người làm việc đều phải cắt điện (trừ các thiết bị có tính chất đặc thù).

c) Khi sử dụng điều hòa làm mát chỉ để chế độ làm mát từ 250C trở lên; máy điều hòa nhiệt độ phải được tắt trước khi hết giờ 30 phút hoặc khi trong phòng không có người làm việc. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệt để tránh tổn thất điện năng.

d) Đối với các cơ quan, công sở sử dụng vốn ngân sách khi thay thế hoặc lắp đặt mới phải sử dụng bóng đèn compact hoặc đèn ống huỳnh quang tiết kiệm điện. Đối với các đèn treo trên trần, trên tường phải lắp máng, chao, chụp để tăng độ chiếu sáng. Bố trí các thiết bị đóng cắt phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

đ) Đối với các tòa nhà trong quá trình thiết kế xây dựng phải đảm bảo cách nhiệt khi sử dụng máy điều hòa; tận dụng tối đa ánh sáng ngoài trời.

2. Đối với chiếu sáng đô thị

a) Thực hiện đóng, ngắt điện theo chế độ mùa đông và mùa hè. Vận hành hệ thống chiếu sáng hợp lý, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội và tiết kiệm điện trong chiếu sáng đô thị theo quy định của Thành phố.

b) Khi đầu tư xây dựng mới hoặc thay thế bóng đèn trong hệ thống chiếu sáng phải sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, hiệu suất cao.

c) Tăng cường áp dụng hệ thống điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ người tham gia giao thông giảm.

3. Đối với các cơ sở sản xuất sử dụng năng lượng trọng điểm

Các cơ sở sản xuất có mức tiêu thụ điện lớn (sử dụng công suất tới 500 kW hoặc tiêu thụ điện năng hàng năm từ 3.000.000 kWh trở lên) phải thực hiện:

a) Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng, xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho một đơn vị sản phẩm, xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng điện gửi Sở Công Thương và cơ quan quản lý cấp trên chậm nhất vào ngày 15 tháng 2 hàng năm.

b) Bố trí cán bộ chuyên trách quản lý năng lượng giúp việc Giám đốc. Cán bộ năng lượng phải có trình độ kỹ sư trở lên chuyên ngành năng lượng.

c) Kiểm toán năng lượng định kỳ, xây dựng kế hoạch đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

4. Tổ chức thực hiện

a) Các Sở, ngành, UBND quận, huyện khi thực hiện đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở các dự án xây dựng nhà ở và công trình công cộng (trụ sở làm việc của các cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà hát, nhà văn hóa …) có sử dụng vốn ngân sách, khi xây dựng mới hoặc thay thế bóng đèn phải sử dụng các loại đèn compact hoặc đèn ống huỳnh quang tiết kiệm điện.

b) Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lắp các bóng đèn tiết kiệm điện đối với các công trình trụ sở, tòa nhà, hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Thành phố khi xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp.

c) Sở Văn hóa – Thông tin và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia quảng cáo, hạn chế sử dụng bóng đèn có công suất lớn, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện trong các bảng quảng cáo có chiếu sáng đèn. Thực hiện vận hành bảng quảng cáo theo quy định.

d) Công ty điện lực Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý trong kỹ thuật và trong kinh doanh, bố trí cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống dưới 8% (giai đoạn đến năm 2010), đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn đáp ứng được nhu cầu cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội. Tổ chức kiểm tra, thống kê các đơn vị không thực hiện tiết kiệm điện, các đơn vị tiêu thụ điện tăng 10% so với dự báo, kịp thời báo cáo Sở Công Thương.

đ) Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội không thẩm định hồ sơ quyết toán, cấp phát kinh phí đối với các dự án, công trình xây dựng có sử dụng vốn ngân sách vi phạm Chỉ thị này.

g) Các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế - Đô thị định kỳ (có ít nhất 2 lần trong 1 tháng) thông tin, tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện, các gương điển hành trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

h) Sở Công Thương Hà Nội là thường trực Ban chỉ đạo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố:

- Tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng điện;

- Tổng hợp, tham mưu cho UBND Thành phố trong việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, kiểm toán năng lượng …. để hỗ trợ các cơ sở sản xuất của ngành công nghiệp theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị này; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này đối với các đơn vị trực thuộc, các cơ sở trên địa bàn.

 

 Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND TP;
- UBND các Quận, huyện, thị xã;
- Công ty Điện lực Hà Nội;
- Đài PT-TH, Báo HN mới, Báo KT-ĐT;
- Trung tâm Tiết kiệm năng lượng HN;
- CVP, PVP Lý Văn Giao, phòng TH, phòng KT;
- Lưu VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 07/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 07/2009/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 03/02/2009 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Chính sách , Điện lực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
Văn bản tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực