Văn bản UBND lĩnh vực Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 149 văn bản: Điện lực
01

Quyết định 2862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

02
03

Quyết định 714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

04
05

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc bãi bỏ Quyết định 10/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn điện sau công tơ

06
07

Quyết định 3567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Chỉ thị 06/2011/CT-UBND ngày 28/02/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

08
09

Quyết định 2733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Đak Mi 3

10

Quyết định 3296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cấp điện cho các xã Nam Tiến, Trung Sơn, huyện Quan Hóa thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa

11

Quyết định 2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Chiến 2 thuộc xã Chiềng San và xã Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

12

Quyết định 1696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

13
14

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về quản lý, đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15
16
17
18

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ủy quyền cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

19

Quyết định 406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

20

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội