Văn bản UBND lĩnh vực Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 302 văn bản: Điện lực
01

Quyết định 2091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

02

Kế hoạch 185/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

03

Quyết định 2226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thuê đất để đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV La Sơn và đấu nối tại xã La Sơn, huyện Phú Lộc

04

Quyết định 2160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Đa Phúc, tỉnh Thái Nguyên

05

Quyết định 3779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực điện; quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

06

Quyết định 961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trạm biến áp 220kV Lạng Giang và đường dây đấu nối”

07

Kế hoạch 289/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08

Quyết định 1329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường dây và trạm biến áp 110KV Lộc Bình

09

Quyết định 1522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Chim 1B thuộc xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

10

Quyết định 1004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

11

Kế hoạch 212/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

12

Quyết định 1745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp và lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

13
14

Kế hoạch 578/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

15

Quyết định 2700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án cung ứng điện 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

16

Kế hoạch 170/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17

Kế hoạch 262/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

18

Nghị quyết 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Cấp điện cho Đồn Biên phòng Châu Khê (553)/Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An

19
20

Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ Quyết định 184/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý sử dụng chung cột điện trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh