Văn bản UBND lĩnh vực Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 1.338 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
02

Quyết định 4392/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
03

Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
04

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
05

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
06

Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2021-2022

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
07

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội năm học 2021-2022

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
08

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về mức thu học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2021-2022

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
09

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên vào bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
10

Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2021-2022

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2021
11

Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; giống, vườn giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
12

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
13

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
14

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
15

Chỉ thị 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
16

Quyết định 50/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 theo Quyết định 55/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
17

Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
18

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
19

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
20

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
Vui lòng đợi