Văn bản UBND lĩnh vực Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.644 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Quyết định 30/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

02
03
04

Quyết định 2048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe khách Trung tâm Thành phố Thái Nguyên

05

Nghị quyết 65/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La quy định về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh

06

Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07
08
09

Công văn 11839/UBND-KTTC của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

10

Quyết định 40/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam

11
12

Quyết định 39/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

13
14

Quyết định 923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn thành viên Hội đồng giám sát triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” tại tỉnh Bắc Ninh

15

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí tham quan Bảo tàng tỉnh Hà Giang

16

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 - 2024

17

Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại tỉnh Trà Vinh

18

Quyết định 37/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

19

Quyết định 1760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên

20

Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND của ​Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.