Văn bản UBND lĩnh vực Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 1.152 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 13/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
02

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
03

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc về việc quy định mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
04

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
05

Công văn 1978/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020

Ban hành: 27/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
06

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
07

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
08

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
09

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
10

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình theo Hệ thống tự động

Ban hành: 08/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
11

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lực bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
12

Công văn 1403/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
13

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 15/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
14

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
15

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2020
16

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
17

Công văn 606/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
18

Quyết định 82/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
19

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

Ban hành: 23/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
20

Quyết định 67/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
Vui lòng đợi