Văn bản UBND lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 54 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Kế hoạch 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030

02

Quyết định 503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 của tỉnh Thanh Hóa

03

Quyết định 139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

04

Kế hoạch 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

05
06

Kế hoạch 274/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

07

Quyết định 3277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

08

Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Định trong việc phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

09

Quyết định 2098/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030

10
11
12

Quyết định 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

13

Công văn 1281/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật

14

Quyết định 274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang trực thuộc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

15

Nghị quyết 82/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

16

Kế hoạch 271/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

17
18

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030

19

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

20

Quyết định 5375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Phương án điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá