Công văn 2066/UBCK-QLQ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc tăng cường củng cố hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2066/UBCK-QLQ

Công văn 2066/UBCK-QLQ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc tăng cường củng cố hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2066/UBCK-QLQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đoan Hùng
Ngày ban hành:13/10/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN

NHÀ NƯỚC

Số: 2066/UBCK-QLQ

V/v tăng cường củng cố hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Các công ty chứng khoán;

- Các công ty quản lý quỹ;

- Các ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký.

 

 

Trong thời gian vừa qua, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán;

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, Ngành liên quan thực hiện nhiều biện pháp ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính, ngân hàng, chứng khoán.

Để đảm bảo sự ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán Việt Nam đặc biệt là đối với hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát thực hiện một số biện pháp sau:

I. BIỆN PHÁP CHUNG

1. Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro, bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;

2. Củng cố bộ phận kiểm soát nội bộ đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ thực hiện đúng chức năng được giao, kiểm soát và duy trì nguyên tắc hoạt động kinh doanh chứng khoán trong công ty phù hợp với quy định của pháp luật;

3. Rà soát lại toàn bộ hoạt động trong công ty và các khoản đầu tư, đảm bảo duy trì yêu cầu về vốn khả dụng, tuân thủ các quy định về an toàn tài chính;

4. Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật; kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước những vấn đề bất thường trong hoạt động kinh doanh.

II. BIỆN PHÁP CỤ THỂ

1. Đối với các công ty chứng khoán

a. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp nhằm tránh xung đột lợi ích và đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo quy định của pháp luật;

b. Đảm bảo tuân thủ quy định tách bạch tài sản (tiền và chứng khoán) của nhà đầu tư và của công ty chứng khoán; tuyệt đối không được sử dụng tài sản của nhà đầu tư sai mục đích;

c. Rà soát lại tất cả các khoản đầu tư, tự doanh đảm bảo tuân thủ quy trình đầu tư, hạn mức đầu tư; rà soát lại vị thế của từng khoản mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro.

d. Tăng cường hoạt động phân tích và tư vấn đầu tư, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc trong hoạt động tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư; phải thu thập và xử lý thông tin về tình hình kinh tế quốc tế và trong nước chính xác, trung thực, thực hiện phân tích theo nguyên tắc cẩn trọng, khách quan, trung thực để giúp nhà đầu tư có quyết định đầu tư đúng;

e. Hạn chế triển khai nghiệp vụ repo và các nghiệp vụ mới.

2. Đối với các công ty quản lý quỹ

a. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong hoạt động của công ty và trong hoạt động quản lý tài sản của khách hàng ủy thác, quỹ đầu tư. Đảm bảo việc đầu tư cho các quỹ, nhà đầu tư ủy thác, đầu tư tài chính của công ty tuân thủ các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro và các quy định pháp luật hiện hành.

b. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các công ty, hạn chế tối đa xung đột lợi ích, tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp;

c. Đối với hoạt động mua bán chứng khoán có kỳ hạn (repo), cần nghiêm túc thực hiện yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 673/UBCK-QLQ ngày 21/4/2008;

d. Đối với các hoạt động quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư cần nghiêm túc thực hiện các quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng quản lý danh mục đầu tư, đảm bảo quyền lợi của quỹ đầu tư, nhà đầu tư ủy thác. Việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị danh mục của nhà đầu tư ủy thác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đối với các ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

a. Nghiêm túc thực hiện việc lưu ký, bảo quản tài sản của quỹ, nhà đầu tư ủy thác theo đúng quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng lưu ký, hợp đồng giám sát và quy định pháp luật hiện hành. Đảm bảo việc tách biệt tài sản của từng quỹ, từng khách hàng ủy thác và tài sản của ngân hàng;

b. Rà soát, chấn chỉnh lại toàn bộ các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động lưu ký, giám sát cho quỹ đầu tư, nhà đầu tư ủy thác. Tăng cường hoạt động giám sát đối với công ty quản lý quỹ trong việc quản lý quỹ, đảm bảo việc công ty quản lý quỹ tuân thủ các quy định của pháp luật.

c. Hoạt động thanh toán phải được thực hiện đúng nguyên tắc, tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, các quy định tại Điều lệ quỹ, hợp đồng lưu ký, hợp đồng giám sát.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trên. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính; (để báo cáo);

- Lưu (QLQ, QLKD, VP).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đoan Hùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi