Tra cứu Công văn về Chứng khoán

Có tất cả 100 văn bản: Chứng khoán
01

Công văn 33173/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán tại nước ngoài

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
02

Công văn 8225/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc rà soát các biện pháp chống nghẽn lệnh đã áp dụng

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
03

Công văn 17324/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với Quỹ đầu tư chứng khoán

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
04

Công văn 6374/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán tại nước ngoài

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
05

Công văn 88090/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trả cổ tức bằng chuyển nhượng quyền sở hữu

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
06

Thông báo 131/TB-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid-19

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
07

Công văn 5359/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng khoán

Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
08

Công văn 4023/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Ban hành: 17/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
09

Công văn 12117/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh

Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
10

Công văn 2949/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán

Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2017
11

Công văn 6190/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng khoán phái sinh của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
12

Công văn 4090/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 21/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
13

Công văn 4217/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán

Ban hành: 15/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
14

Công văn 3419/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán

Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2016
15

Công văn 1749/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán

Ban hành: 26/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2016
16

Công văn 609/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn đăng ký giao dịch Upcom của công ty hủy niêm yết

Ban hành: 02/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2016
17

Công văn 2660/BTC-UBCK của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần

Ban hành: 26/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2015
18

Công văn 4835/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý ưu đãi thuế đối với niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004 - 2006

Ban hành: 30/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2014
19

Công văn 3229/UBCK-QLQ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấn chỉnh các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 07/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2012
20

Công văn 3188/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giám sát công ty niêm yết

Ban hành: 05/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
Vui lòng đợi