Tra cứu Công văn về Chứng khoán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 118 văn bản: Chứng khoán
01

Thông báo 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024

02

Thông báo 416/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

03

Thông báo 391/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030

04

Công văn 61194/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế từ chứng khoán

05

Công văn 23831/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với chứng khoán phái sinh giao dịch trên sàn chứng khoán

06

Công văn 53415/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thủ tục xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước và khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

07

Công văn 1461/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thanh toán giao dịch qua tài khoản chứng khoán

08

Công văn 36677/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

09

Công văn 33173/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán tại nước ngoài

10

Công văn 8225/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc rà soát các biện pháp chống nghẽn lệnh đã áp dụng

11

Công văn 17324/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với Quỹ đầu tư chứng khoán

12

Công văn 6374/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán tại nước ngoài

13

Công văn 88090/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trả cổ tức bằng chuyển nhượng quyền sở hữu

14

Thông báo 131/TB-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid-19

15

Công văn 8310/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán

16

Công văn 10327/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa

17

Công văn 5359/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng khoán

18

Công văn 42763/BTC-UBCK của Bộ Tài chính kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA về giải thích Đề án thị trường giao dịch tài sản số

19

Công văn 4023/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

20

Công văn 79107/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc phát hành hóa đơn thu các loại dịch vụ chứng khoán