Công văn 4184/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 4184/BHXH-CSXH
V/v: Chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017
 
 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), toàn Ngành Bảo hiểm xã hội đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện một cách hiệu quả chính sách BHXH, tạo thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách, đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật, được người dân và doanh nghiệp ghi nhận. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua còn xảy ra tình trạng giải quyết chưa đúng, quá thẩm quyền dẫn đến khiếu nại, nhiều trường hợp khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; cá biệt có quyết định BHXH tỉnh ban hành bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hủy, có quyết định tạm dừng chi trả hoặc cho hưởng không đúng thẩm quyền; thiếu căn cứ pháp lý hoặc không đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành làm ảnh hưởng đến mục tiêu thực hiện chính sách BHXH cũng như việc đánh giá năng lực tổ chức thực hiện của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi chung là tỉnh). Để khắc phục tình trạng này, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh:
1. Kịp thời chấn chỉnh từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thu, cấp sổ - thẻ, giải quyết chế độ BHXH, BHTN, tổ chức chi trả và quản lý đối tượng hưởng BHXH, BHTN thuận lợi, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người hưởng theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp thu, cấp sổ không đúng đối tượng, không đúng thời gian, giả mạo hồ sơ để hưởng BHXH thì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Rà soát các trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng kéo dài chưa giải quyết dứt điểm để tổng hợp, báo cáo về BHXH Việt Nam trước ngày 30/9/2017 (thông qua Ban Thực hiện chính sách BHXH) kèm theo bản sao hồ sơ; đề xuất hướng giải quyết theo quy định của pháp luật.
Đối với các trường hợp khiếu nại kéo dài vượt quá thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh thì Giám đốc BHXH tỉnh chủ động xin ý kiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xử lý, nếu vượt quá thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết.
3. Trường hợp giải quyết không đúng quy định do lỗi của cơ quan BHXH trong tổ chức thực hiện thì chỉ đạo khắc phục ngay tại khâu xảy ra sai sót để giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức thực hiện.
4. Đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 01/01/1995 thì hướng dẫn cơ quan quản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáo Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương hoặc UBND tỉnh xác nhận và có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định (quy định tại khoản 7 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ). Không để xảy ra tình trạng tùy tiện cấp sổ BHXH, cộng nối thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 hoặc điều chỉnh chức vụ, chức danh nghề, tiền lương không đúng quy định.
5. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng pháp lý đối với đội ngũ viên chức thực hiện chính sách BHXH, thanh tra, kiểm tra; kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ viên chức thực hiện chính sách BHXH, tiếp nhận hồ sơ đảm bảo đủ năng lực chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ; xử lý nghiêm những cá nhân thực hiện không đúng quy định gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Ngành.
6. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, trường hợp phát hiện những vướng mắc, bất cập, chồng chéo, không đúng thẩm quyền, chưa phù hợp với quy định của pháp luật gây khó khăn trong tổ chức thực hiện thì tổng hợp báo cáo về BHXH Việt Nam (thông qua Vụ Pháp chế) để xem xét, khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.
7. Kể từ ngày ban hành văn bản này nếu vẫn để xảy ra tình trạng nêu trên thì Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc với tư cách là người đứng đầu tổ chức trên địa bàn.
BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản này./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTBXH (để b/c);
- UBND các tỉnh, tp ( để p/h);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đ/c Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, CSXH.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu
Thuộc tính văn bản
Công văn 4184/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4184/BHXH-CSXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 22/09/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!