Thông báo 218/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Chương trình vật liệu xây không nung và giải pháp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, hóa chất

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 218/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
---------

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ, SỬ DỤNG TRO, XỈ,

THẠCH CAO CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN, HÓA CHẤT

 

Ngày 05 tháng 6 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu không nung và giải pháp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, hóa chất. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo và ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao các Bộ, ngành đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. Việc triển khai cơ chế chính sách, xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, định mức và hướng dẫn kỹ thuật cần thiết..., đã góp phần thu hút sự tham gia của các nhà sản xuất và sự quan tâm của người tiêu dùng với sản phẩm vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung vi mục tiêu tiết kiệm tài nguyên đất sét và than, hạn chế phát thải khí độc hại gây ô nhiễm môi trường.

Sau gần 03 năm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020, tổng công suất của 03 loại sản phẩm chính (xi măng - cốt liệu, gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông bọt) đạt khoảng 5,4 tỷ viên QTC/năm, chiếm 26-27% so với tổng sản lượng vật liệu xây năm 2012 ước đạt 20 tỷ viên. Sản lượng tiêu thụ vật liệu không nung năm 2012 đạt khoảng 3,5 tỷ viên chiếm 17% so với vật liệu xây. Năm 2012 đã tiêu thụ được 3,5 tỷ viên gạch vật liệu không nung đã tiết kiệm được 5,25 triệu m3 đất sét, 535.000 tn than và giảm thải vào khí quyn 2,04 triệu tn CO2.

Tuy nhiên ở nhiều địa phương việc triển khai Chương trình còn chậm, chưa thấy hết được tầm quan trọng của việc tiết kiệm đất sét và than (loại tài nguyên không tái tạo) và việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất gạch không nung, nên chưa tích cực thúc đẩy sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung.

2. Để bảo đảm triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020 đạt mục tiêu đề ra, yêu cầu các Bộ, ngành và các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Bộ Xây dựng:

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020 và Chỉ thị số 10/CT-TTg, đặc biệt các địa phương chưa có lộ trình cụ thể trong việc xóa bỏ lò gạch thủ công; đề xuất cơ chế biểu dương, động viên kịp thời đối với các tỉnh đã thực hiện tốt và nhắc nhở các địa phương triển khai chậm.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về lợi ích hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường khi sử dụng vật liệu xây không nung bằng nhiều hình thức.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Quyết định về cơ chế xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, hóa chất; tổ chức hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức xã hội nghề nghiệp, chuyên gia..., tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 9 năm 2013.

- Đxuất sản phẩm cơ khí cụ thể trong các nhà máy chế tạo sản phẩm cơ khí phục vụ cho các nhà máy sản xuất vật liệu không nung được áp dụng các cơ chế hỗ trợ theo Chương trình cơ khí trọng điểm để Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Bộ Công Thương nghiên cứu, bổ sung quy định trong thiết kế cơ sở: dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện, hóa chất phải được thiết kế hoàn chỉnh đến khâu xử lý tro, xỉ, thạch cao và có phương án thu hồi tro, xỉ, thạch cao; nghiên cứu, đề xuất quy mô diện tích, thời gian sử dụng bãi chứa tro, xỉ, thạch cao và đưa vào tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành.

c) Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất tăng thuế đất làm gạch và có lộ trình tăng dần lên mức trn 15%.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện và hỗ trợ các nội dung nghiên cứu có liên quan nhằm thúc đẩy chương trình phát triển vật liệu xây không nung và xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất.

đ) Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hp chặt chẽ với Bộ Xây dựng thực hiện tốt Chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020 đạt mục tiêu đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TC, CT, KH&CN, KH&ĐT, TN&MT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Hữu Vũ

Thuộc tính văn bản
Thông báo 218/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Chương trình vật liệu xây không nung và giải pháp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, hóa chất
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo: Đã biết
Số hiệu:218/TB-VPCPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:17/06/2013Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Điện lực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!