Công văn 6364/VPCP-CN 2021 chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP. Đà Lạt và vùng phụ cận đến 2030

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 6364/VPCP-CN

V/v chủ trương điều chỉnh tổng thể

Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 9  năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

 

Về đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 3296/BXD-QHKT ngày 19 tháng 8 năm 2021) và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Tờ trình số 5365/TTr-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021) về việc xin chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 như đề nghị của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lập báo cáo kết quả rà soát Quy hoạch chung làm cơ sở xác định phương hướng, giải pháp, nội dung đề xuất điều chỉnh và lập Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đúng quy định pháp luật.

3. Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng lập Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận nêu trên, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật./.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KGVX, NN, QHĐP, NC, PL;

- Lưu: VT, CN (3b). Tuấn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 6364/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6364/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!