Quyết định 1396/QĐ-BTP 2021 Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021-2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1396/QĐ-BTP

Quyết định 1396/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1396/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:08/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Giai đoạn 2021-2025, Nhà xuất bản Tư pháp bảo đảm doanh thu đạt 35 tỷ đồng/năm

Ngày 08/9/2021, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 1396/QĐ-BTP về việc ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án trong giai đoạn 2021 – 2025 như sau: Bảo đảm doanh thu đạt 35 tỷ đồng mỗi năm, trong đó tiếp tục tăng doanh thu từ sách tự in, sách liên kết, sách Nhà nước đặt hàng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xuất bản, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực các tỉnh, thành phố phía Nam;...

Bên cạnh đó, Đề án đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Rà soát, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng mức độ tích lũy tài chính, giữ ổn định loại hình là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên; Bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản Tư pháp; Vận hành, ứng dụng App trên thiết bị điện thoại di động thông minh với 02 nền tảng Android và IOS để tăng cường quảng bá, tương tác với khách hàng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1396/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_________

Số: 1396/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2661/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BTP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Nhà xuất bản Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” với các nội dung sau đây:

I. QUAN ĐIỂM

1. Bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp trong hoạt động xuất bản; lấy hiệu quả hoạt động xuất bản là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình xây dựng, triển khai Đề án.

2. Nội dung của Đề án phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà xuất bản Tư pháp trong từng giai đoạn. Huy động mọi nguồn lực, trong đó nguồn lực nội tại đóng vai trò quyết định để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Đề án. Mạnh dạn nghiên cứu, áp dụng các giải pháp mới để tạo chuyển biến trong hoạt động của đơn vị.

3. Bảo đảm công khai, dân chủ, đoàn kết, giữ vững ổn định về tư tưởng của đội ngũ viên chức, người lao động trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Chi ủy, Ban Lãnh đạo, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Nhà xuất bản Tư pháp trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức xây dựng, thực hiện Đề án.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản Tư pháp trong giai đoạn 2021 - 2030. Tuân thủ tôn chỉ, chức năng, nhiệm vụ hoạt động của nhà xuất bản, tiếp tục củng cố, phát huy thương hiệu, vị thế, uy tín của một trong những nhà xuất bản hàng đầu Việt Nam về sách pháp luật, sách lý luận, chính trị.

- Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động theo vị trí việc làm, phù hợp với quy định về vị trí việc làm, cơ cấu, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thích ứng với sự phát triển của xã hội, sự thay đổi văn hóa đọc và xu thế phát triển của thương mại điện tử, kinh tế số.

- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp theo hướng kết hợp giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; bảo đảm cơ chế tài chính bền vững, ngày càng tăng mức độ tự chủ và cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời thích ứng với sự thay đổi trong lĩnh vực xuất bản trên cơ sở giữ ổn định về tổ chức bộ máy, biên chế; hoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ viên chức, người lao động theo yêu cầu vị trí việc làm.

- Bảo đảm doanh thu đạt 35.000.000.000 đồng mỗi năm, trong đó tiếp tục tăng doanh thu từ sách tự in, sách liên kết, sách nhà nước đặt hàng trong cơ cấu tổng doanh thu của Nhà xuất bản Tư pháp và thực hiện cơ cấu chi phù hợp để tăng tích lũy, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nguồn lực tài chính phục vụ mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xuất bản; bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản Tư pháp; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị đơn vị trực thuộc, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực các tỉnh, thành phố phía Nam.

2.2. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030

- Phát huy lợi thế cạnh tranh từ việc ứng dụng công nghệ thông tin và quản trị hiện đại trong công tác xuất bản. Thực hiện biên tập, phát hành xuất bản phẩm điện tử song song, đồng bộ với xuất bản phẩm truyền thống (bằng giấy).

- Phấn đấu doanh thu đạt 37.000.000.000 đồng mỗi năm, trong đó doanh thu từ sách tự in, sách liên kết, sách nhà nước đặt hàng chiếm tỷ trọng cao hơn so với giai đoạn trước. Đa dạng hóa và tăng nguồn thu từ các hình thức đầu tư, liên doanh, liên kết, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và nguồn lực của đơn vị.

- Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp hợp lý cơ cấu tổ chức và đội ngũ viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc của Nhà xuất bản Tư pháp, bảo đảm tính chuyên môn hóa cao, trong đó chú trọng hình thành lực lượng nòng cốt, có năng lực chuyên sâu về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025

1.1. Nhiệm vụ

- Rà soát, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng mức độ tích lũy tài chính, giữ ổn định loại hình là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật, phấn đấu đến hết năm 2025 đáp ứng các điều kiện về tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản Tư pháp; kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản phẩm điện tử, truyền thông, quảng bá thương hiệu của Nhà xuất bản Tư pháp.

- Vận hành, ứng dụng App trên thiết bị điện thoại di động thông minh với 02 nền tảng Android và IOS để tăng cường quảng bá, tương tác với khách hàng; triển khai số hóa sách pháp luật và thí điểm xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử; từng bước thích ứng, tham gia hiệu quả vào quá trình số hóa hệ thống thông tin về hộ tịch và Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

1.2. Giải pháp

1.2.1. Về nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp

a) Đối với công tác ban hành văn bản, thể chế nội bộ và lãnh đạo, quản lý, điều hành

- Trình Bộ trưởng ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1988/QĐ-BTP ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp; tiếp tục rà soát, hoàn thiện văn bản, thể chế nội bộ nhằm cụ thể hóa các quy định của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với loại hình tổ chức, hoạt động, điều kiện thực tế của Nhà xuất bản Tư pháp.

- Phối hợp nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1321/QĐ-TTG ngày 31/8/2020 bảo đảm tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa theo từng lĩnh vực chuyên ngành, trong đó có nhà xuất bản chuyên về xuất bản sách pháp luật, sách lý luận, chính trị.

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ của Nhà xuất bản Tư pháp để tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các Phòng, Ban và tương đương trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của đơn vị.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giao việc, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc được giao.

b) Đối với công tác kế hoạch, sản xuất

- Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ về kế hoạch, sản xuất được Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp giao tại Kế hoạch số 138-KH/BCSĐ ngày 06/7/2020 về việc triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Kế hoạch số 138-KH/BCSĐ).

- Chủ động đề xuất, lập danh mục và tổ chức biên tập, xuất bản sách chuyên khảo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tư pháp, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp, pháp chế, công chức nhà nước và các chức danh tư pháp khác (luật sư, công chứng viên...) ở Trung ương và địa phương.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng, xuất bản, phát hành các loại sách chuyên khảo phục vụ yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Bộ, ngành Tư pháp.

- Thực hiện chính sách ưu đãi, thu hút đội ngũ cộng tác viên tác giả là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm, đồng thời đổi mới các khâu trong hoạt động xuất bản vừa chặt chẽ, chính xác, vừa phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Chủ động tham mưu, thực hiện cập nhật dữ liệu về sách, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, trong đó chú trọng lựa chọn, cung cấp các xuất bản phẩm hay, mang tính thời sự, sát với danh mục các loại sách, tài liệu pháp luật trong Tủ sách pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, nhu cầu tổ chức, cá nhân, mang lại lợi nhuận và góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh cho Nhà xuất bản.

- Tham gia tích cực, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xuất bản sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, thông tin đối ngoại, sách nghiên cứu, tuyên truyền về biển, đảo; xuất bản sách dành cho đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài, sách phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo tinh thần Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị và các chương trình, kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước hàng năm và theo giai đoạn.

- Xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn riêng biệt, phục vụ việc dự báo, đánh giá, lập và triển khai kế hoạch in các xuất bản phẩm, trong đó bao gồm cả giấy tờ, sổ hộ tịch bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Hoàn thành mục tiêu số hóa tất cả các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Tư pháp và tham gia có hiệu quả vào quá trình xây dựng, vận hành, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

- Chủ động tìm kiếm, theo dõi, tham gia đấu thầu cạnh tranh các gói thầu là sách, xuất bản phẩm có nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của Nhà xuất bản Tư pháp. Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn, phòng ngừa nguy cơ sao chép, can thiệp bất hợp pháp vào nội dung xuất bản phẩm.

- Hàng năm bảo đảm xuất bản từ 350 đến 400 xuất bản phẩm trở lên, trong đó 60% là tự in, 40% là liên kết; có phương án phù hợp đối với các xuất bản phẩm được Nhà xuất bản Tư pháp chịu trách nhiệm đến khâu cấp phép và thu quản lý phí.

- Liên hệ, ký kết và triển khai chương trình hợp tác về công tác biên tập, xuất bản với một số nhà xuất bản có uy tín của Việt Nam và trong khu vực phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Đối với công tác biên tập

- Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến công tác biên tập xuất bản phẩm được Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp giao tại Kế hoạch số 138-KH/BCSĐ, trong đó đặc biệt là nâng cao tính chính trị, khoa học, tính thực tiễn và tính chiến đấu của sách lý luận, chính trị để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Không ngừng nâng cao chất lượng, tiến độ biên tập các xuất bản phẩm; bảo đảm tuyệt đối không có xuất bản phẩm sai phạm về nội dung, hình thức buộc phải chỉnh lý hoặc bị cấm lưu hành, bị thu hồi, tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện thí điểm và tăng dần tỷ lệ biên tập đối với xuất bản phẩm điện tử. Ứng dụng phần mềm công nghệ hỗ trợ Biên tập viên phát hiện, xử lý các sai sót của bản thảo.

- Đầu tư kinh phí để tổ chức bản thảo hay, chất lượng, nội dung chuyên sâu; khẳng định uy tín, chất lượng biên tập thông qua việc dự thi và đạt giải tại các cuộc thi sách hay, sách đẹp do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác tổ chức.

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên hiệu đính sách bằng tiếng nước ngoài (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Lào), bảo đảm mỗi loại tiếng nước ngoài có tối thiểu hai (02) cộng tác viên hiệu đính (riêng đối với Tiếng Anh có ít nhất ba (03) cộng tác viên hiệu đính) tại một thời điểm.

d) Đối với công tác phát hành và quản lý phát hành

- Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến công tác phát hành được Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp giao tại Kế hoạch số 138-KH/BCSĐ, trong đó chú trọng việc đa dạng hóa hình thức truyền thông, giới thiệu, phát hành về sách pháp luật, lý luận, chính trị.

- Triển khai hệ thống phát hành xuất bản phẩm đạt cấp độ 4; xây dựng, đưa vào khai thác phần mềm quản lý khách hàng; vận hành, ứng dụng App trên thiết bị điện thoại di động thông minh với nền tảng Android và IOS để tăng cường quảng bá, tương tác với khách hàng; từng bước triển khai số hóa sách pháp luật và thí điểm xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.

- Triển khai các giải pháp để thích ứng giữa việc phát hành Sổ hộ tịch, giấy tờ biểu mẫu với quá trình số hóa hệ thống thông tin về hộ tịch.

- Chú trọng đầu tư vào hoạt động quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Nhà xuất bản Tư pháp để không ngừng mở rộng mạng lưới khách hàng, đặc biệt là tại các thị trường mục tiêu trong hệ thống Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thanh tra, kiểm toán, hệ thống thư viện, hệ thống các trường đào tạo chuyên ngành luật, lý luận, chính trị trong phạm vi cả nước.

- Tham gia có hiệu quả các hội chợ sách uy tín được tổ chức trong nước hoặc quốc tế.

- Phấn đấu số lượng bản in xuất bản phẩm được phát hành ra thị trường chiếm tỷ trọng ít nhất là 90% tổng số bản in đối với từng xuất bản phẩm.

- Tăng doanh thu phát hành sách, bảo đảm bình quân doanh thu phát hành sách chiếm 25% tổng doanh thu hàng năm.

đ) Đối với công tác tài chính, kế toán

- Xây dựng Bảng giá cạnh tranh, mang tính thị trường để đáp ứng mọi yêu cầu của đối tác. Duy trì số dư công nợ hàng năm tối đa bằng 10% doanh thu hàng năm của Nhà xuất bản.

- Đẩy mạnh tăng nguồn thu, bảo đảm năm sau đạt mức tăng trưởng cao hơn năm trước. Thực hiện tích lũy nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường các giải pháp để đạt mục tiêu đến hết năm 2025, Nhà xuất bản có thể đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật, nâng cấp phần mềm về thuế, hóa đơn, phần mềm kế toán, phần mềm thanh toán dịch vụ công của Nhà xuất bản Tư pháp.

1.2.2. Về tổ chức bộ máy và đội ngũ viên chức, người lao động của Nhà xuất bản Tư pháp

- Tiếp tục giữ nguyên mô hình tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, Ban và tương đương theo định hướng nâng cao năng lực hoạt động trong môi trường số hóa, phát triển ứng dụng công nghệ cao, biên tập, xuất bản phẩm điện tử và đẩy mạnh truyền thông, quảng bá thương hiệu Nhà xuất bản Tư pháp.

- Hoàn thiện, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Nhà xuất bản cho phù hợp với quy định mới của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản Tư pháp. Căn cứ định biên sử dụng viên chức trong các năm gần nhất, khối lượng công việc thực tế và định hướng phát triển của Nhà xuất bản để tính toán, xác định cụ thể số lượng người làm việc theo từng vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, bảo đảm tiết kiệm chi phí hành chính.

- Tăng cường nguồn lực cho Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tập trung ưu tiên các vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ nhằm bảo đảm đủ nguồn nhân lực cho Trung tâm. Theo dõi chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế khoán chỉ tiêu hỗ trợ xuất bản, khai thác bản thảo; gắn doanh thu phát hành với từng mức độ ưu đãi về cơ chế, chính sách tài chính của Nhà xuất bản. Nghiên cứu, bổ sung cơ chế đặc thù để hỗ trợ Trung tâm trong việc kết nối, phát huy hiệu quả hợp tác với các đối tác, khách hàng tại khu vực phía Nam.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá, hoàn thiện quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ của Nhà xuất bản Tư pháp theo hướng dẫn chung của Bộ Tư pháp, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; xây dựng quy hoạch viên chức có trình độ chuyên môn sâu theo từng mảng công việc của Nhà xuất bản Tư pháp, trong đó chú trọng hình thành đội ngũ làm công tác biên tập có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành luật, đáp ứng được nhu cầu biên tập, dịch thuật sách nước ngoài (trước mắt là tiếng Anh).

- Kiện toàn chức danh Người đứng đầu Nhà xuất bản (Giám đốc) theo hướng đồng thời giữ chức danh Tổng Biên tập; kiện toàn đủ số lượng cấp Phó theo quy định và rà soát, đánh giá, phân công công tác hợp lý cho các Phó Giám đốc hoặc tương đương để thực hiện toàn diện, đồng đều, chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác của Nhà xuất bản Tư pháp.

- Bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, người lao động theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; tăng cường luân chuyển, điều động, biệt phái để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà xuất bản Tư pháp và các đơn vị trực thuộc, nhất là ở các vị trí kế hoạch, kế toán, quản lý phát hành và nghiên cứu thị trường; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của viên chức theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá chính xác, kịp thời kết quả công việc đối với từng vị trí việc làm. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, đoàn kết, nghĩa tình; quan tâm, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật, yêu cầu công tác và xu hướng phát triển của đơn vị.

1.2.3. Về tăng cường công tác phối hợp giữa Nhà xuất bản Tư pháp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Tư pháp về quan hệ công tác giữa Nhà xuất bản Tư pháp với Bộ, với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Xây dựng, duy trì mối quan hệ công tác chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về pháp luật và tư pháp; các cơ quan chuyên môn thuộc hệ thống Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài Bộ để đẩy mạnh, xúc tiến quảng bá, giới thiệu các ấn phẩm của Nhà xuất bản trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.2.4. Về bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất và phương tiện làm việc

- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật. Từng bước hiện đại hóa trụ sở làm việc của Nhà xuất bản Tư pháp.

- Chú trọng đầu tư, mua sắm các trang thiết bị để từng bước thiết lập, vận hành thông suốt hệ thống xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử của Nhà xuất bản Tư pháp.

2. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030

2.1. Nhiệm vụ

- Tạo sự đột phá về hiệu quả hoạt động gắn với hiện đại hóa và sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn đội ngũ viên chức của từng Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Nhà xuất bản Tư pháp tinh gọn, chuyên nghiệp, đáp ứng sự phát triển của thương mại điện tử, kinh tế số và xã hội số.

- Vận hành cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đến hết năm 2030, nghiên cứu chuyển sang áp dụng mô hình quản trị, tài chính như mô hình quản trị, tài chính của doanh nghiệp trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị.

- Triển khai đồng bộ hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử; đa dạng hóa nguồn thu để tăng mức độ tích lũy tài chính, bảo đảm cân đối giữa các nguồn thu, đặc biệt chú trọng tăng tỷ lệ nguồn thu từ xuất bản phẩm và từ hoạt động công nghiệp xuất bản, dịch vụ xuất bản.

2.2. Giải pháp

2.2.1. Về nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp

a) Đối với công tác ban hành văn bản, thể chế nội bộ và lãnh đạo, quản lý, điều hành

- Tham mưu, trình Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thay thế Kế hoạch số 138-KH/BCSĐ ngày 06/7/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp để phù hợp với bối cảnh giai đoạn mới.

- Hoàn thiện văn bản, thể chế nội bộ của Nhà xuất bản Tư pháp phù hợp với quy định về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành Tư pháp tại các văn bản do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và tình hình thực tế của đơn vị trong giai đoạn 2026 - 2030.

- Triển khai mô hình quản trị hiện đại, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp.

b) Đối với công tác kế hoạch, sản xuất

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dự báo, lập kế hoạch, tổ chức xuất bản các xuất bản phẩm, đặc biệt là sách pháp luật (dạng giấy và điện tử); thực hiện việc in, phát hành giấy tờ, sổ hộ tịch phù hợp với lộ trình, bối cảnh thông tin về hộ tịch đã được số hóa.

- Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền phương án tập trung thu hút bản thảo do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì soạn thảo (sách chuyên khảo, hỏi đáp, hướng dẫn) phục vụ yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức trong Bộ, ngành Tư pháp được xuất bản tại Nhà xuất bản Tư pháp.

- Thu hút phần lớn các đề tài khoa học, các bản thảo trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật thực sự có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao trong phạm vi cả nước được biên tập, xuất bản tại Nhà xuất bản Tư pháp.

- Phấn đấu hàng năm xuất bản từ 600 đến 700 xuất bản phẩm trở lên, trong đó 60% là tự in, 40% là liên kết; tăng nhanh số lượng, bảo đảm chất lượng các xuất bản phẩm được Nhà xuất bản chịu trách nhiệm đến khâu cấp phép và thu quản lý phí.

- Lựa chọn, tổ chức nhập khẩu, mua bản quyền, tổ chức dịch và xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm có giá trị khoa học cao của các tác giả có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

- Chủ động liên hệ, ký kết và triển khai chương trình hợp tác toàn diện với một số nhà xuất bản có uy tín trên thế giới.

c) Đối với công tác biên tập

- Tiếp tục khẳng định chất lượng các xuất bản phẩm, tuyệt đối không có xuất bản phẩm sai phạm về nội dung, hình thức buộc phải chỉnh lý hoặc bị cấm lưu hành, bị thu hồi, tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện hiệu quả công tác biên tập xuất bản phẩm điện tử song song với bản giấy để kịp thời cung cấp cho bạn đọc trong và ngoài nước.

- Hoàn thiện mảng biên tập, dịch thuật sách nước ngoài để xuất bản tại thị trường Việt Nam hoặc dịch sách từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài để xuất khẩu sách của Nhà xuất bản Tư pháp sang thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước có đông kiều bào Việt Nam sinh sống và học tập, các đối tác thương mại lớn, có nhiều doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam.

d) Đối với công tác phát hành và quản lý phát hành

- Nghiên cứu, hình thành mạng lưới các cơ sở phát hành của Nhà xuất bản Tư pháp trong cả nước, được quản lý dưới dạng mã hóa điện tử; nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc khách hàng của Nhà xuất bản Tư pháp.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phát hành và quản lý phát hành, bảo đảm 100% đơn đặt hàng của Nhà xuất bản Tư pháp được liên hệ thông qua hệ thống bán hàng điện tử và thanh toán trực tuyến.

- Tiếp tục nâng cấp, đáp ứng kịp thời xu hướng phát triển của khoa học công nghệ đối với phát hành xuất bản phẩm điện tử trên hệ thống trang thương mại điện tử hoặc ứng dụng phần mềm trên thiết bị di động thông minh, máy tính.

- Phát triển hệ thống kênh phân phối, giới thiệu, phát hành sách của Nhà xuất bản Tư pháp trong phạm vi cả nước, trong khu vực và trên thế giới thông qua các đối tác trong nước và nước ngoài. Tiếp tục tăng nhanh số lượng bản in xuất bản phẩm được phát hành ra thị trường so với giai đoạn trước.

- Phấn đấu doanh thu phát hành sách điện tử và sách giấy đến cuối giai đoạn đạt mức 40% tổng doanh thu của Nhà xuất bản.

đ) Đối với công tác tài chính, kế toán

- Thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo tiêu chí phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để áp dụng mô hình quản trị, tài chính như mô hình quản trị, tài chính của doanh nghiệp.

- Bảo đảm cơ cấu tài chính của đơn vị hợp lý, chú trọng tích lũy, tạo điều kiện thuận lợi cho tái đầu tư, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Tăng nguồn thu từ hoạt động liên doanh, liên kết, góp vốn, hợp tác đầu tư theo quy định của pháp luật, trong đó chú trọng khai thác nguồn thu từ hoạt động công nghiệp xuất bản và dịch vụ xuất bản; tiếp tục duy trì số dư công nợ hàng năm tối đa bằng 10% doanh thu hàng năm của Nhà xuất bản.

- Bố trí kinh phí đầu tư ban đầu để Trung tâm phát hành sách của Nhà xuất bản Tư pháp đặt tại thành phố Hà Nội có đủ nguồn lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ; bố trí kinh phí vận hành hệ thống phát hành sách điện tử và các kinh phí hợp lý khác.

- Hoàn thiện các quy định về quy chế trả lương, thưởng theo vị trí việc làm, bảo đảm nguyên tắc phù hợp với vị trí công tác, tính chất, đặc điểm, yêu cầu công việc, mức độ phức tạp và quy mô công việc, phù hợp với cơ chế tài chính của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2026 - 2030.

2.2.2. Về tổ chức bộ máy và đội ngũ viên chức, người lao động của Nhà xuất bản Tư pháp

- Tổng kết thực tiễn, xây dựng, trình Bộ trưởng xem xét, ký quyết định mới, thay thế quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp đã được ban hành trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghiên cứu, thành lập Trung tâm phát hành sách của Nhà xuất bản Tư pháp với đầy đủ bộ phận trực thuộc, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Trung tâm phát hành có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, thực hiện chức năng phát hành xuất bản phẩm (trừ biểu mẫu, sổ hộ tịch, Phiếu lý lịch tư pháp) và các hoạt động phụ trợ khác liên quan đến công tác phát hành trong phạm vi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định phân chia địa bàn phụ trách của Nhà xuất bản.

- Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Tư pháp phù hợp với định hướng phát triển hoạt động của đơn vị trong giai đoạn này.

- Tiếp tục bố trí, sắp xếp, cơ cấu, luân chuyển, điều chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác; tăng cường đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho viên chức, người lao động theo yêu cầu vị trí việc làm và nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản Tư pháp.

- Rà soát toàn diện các vị trí việc làm và định hướng phát triển của Nhà xuất bản Tư pháp để xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đảm nhiệm các vị trí việc làm biên tập, thiết kế, chế bản, marketing, phát triển thị trường, quản lý hệ thống phát hành, hệ thống phân phối, khách hàng, cộng tác viên phát hành sách và các yếu tố liên quan đến mảng xuất bản sách điện tử.

2.2.3. Về tăng cường công tác phối hợp giữa Nhà xuất bản Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân

- Tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Ký kết, thực hiện chương trình hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, các nhà xuất bản trong và ngoài nước để khai thác lợi thế về công nghệ, nhân sự, hệ thống phân phối xuất bản phẩm tới bạn đọc trong và ngoài nước.

- Chủ động liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài trong việc nhập khẩu bản thảo, xuất bản phẩm của các tác giả nước ngoài để xuất bản, phát hành tại thị trường Việt Nam và ngược lại.

2.2.4. Về bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất và phương tiện làm việc

- Đầu tư toàn diện, đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của hệ thống xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử của Nhà xuất bản Tư pháp.

- Đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc đáp ứng tiêu chuẩn quản trị hiện đại, có khả năng kết nối, liên kết với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Nhà xuất bản Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai Đề án; kịp thời tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết và bố trí nguồn lực để triển khai Đề án theo từng giai đoạn; xác định mục tiêu cụ thể từng năm, vai trò, trách nhiệm của từng Phòng, Ban, Trung tâm và tương đương thuộc Nhà xuất bản Tư pháp trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan lập danh mục sách, dự toán kinh phí hàng năm phục vụ nhiệm vụ xuất bản sách Bộ đặt hàng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp để triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 138-KH/BCSĐ ngày 06/7/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

- Tổ chức sơ kết Đề án vào năm 2025 để kịp thời đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện và đề xuất, điều chỉnh phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng giai đoạn, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

1.2. Vụ Tổ chức cán bộ

Phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Tư pháp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế, các văn bản, quy định về tổ chức bộ máy, cán bộ của Nhà xuất bản Tư pháp trong từng giai đoạn của Đề án.

1.3. Cục Kế hoạch - Tài chính

Tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, giao kinh phí hàng năm để Nhà xuất bản Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ sách Bộ đặt hàng được nêu tại Kế hoạch số 138-KH/BCSĐ ngày 06/7/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp; hướng dẫn thực hiện quy định về tự chủ tài chính, đầu tư của Nhà xuất bản Tư pháp.

1.4. Văn phòng Bộ

Phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp trong công tác quản lý xuất bản của Bộ; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Tư pháp trong việc xây dựng kế hoạch xuất bản sách lý luận, chính trị nói chung và các xuất bản phẩm khác nói riêng từ nguồn ngân sách nhà nước để trang bị cho các cơ quan tư pháp, góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp.

1.5. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Phối hợp, tạo điều kiện để Nhà xuất bản Tư pháp tham gia có hiệu quả vào quá trình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

1.6. Tổng cục Thi hành án dân sự

Phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp trong việc xuất bản, trang bị sách lý luận, chính trị cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương theo phương thức hàng năm Tổng cục Thi hành án dân sự đặt hàng Nhà xuất bản Tư pháp để xuất bản, phát hành sách đến các cơ quan thi hành án dân sự địa phương theo Kế hoạch số 138-KH/BCSĐ ngày 06/7/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

1.7. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Tư pháp thực hiện biên tập, xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan tại Đề án này.

2. Kinh phí thực hiện Đề án

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn thu sự nghiệp hàng năm của Nhà xuất bản Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/cáo);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/cáo);
- Cục Xuất bản, In và Phát hành Bộ TT&TT (để ph/hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử BTP (để đăng tải);
- Lưu: VT, NXBTP (02b).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi