Công văn 14915/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
----------------- 
Số: 14915 /BTC-QLG
V/v: Điều hành kinh doanh xăng dầu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà nội, ngày  30  tháng 10  năm 2012

 
 
Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối
         
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP);
Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá Xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 234/2009/TT-BTC);
Căn cứ công văn số 8412/BTC-QLG ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP;
Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 30/9/2012 đến hết ngày 29/10/2012) các mặt hàng xăng dầu như sau:
 Đơn vị: đồng/lít,kg

Mặt hàng
Giá bán hiện hành
 
Giá cơ sở
Chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở
(1)
(2)
(3) =(1)-(2)
1. Xăng RON 92
23.650
24.069
-419
2. Điêzen 0,05 S
21.850
22.322
-472
3. Dầu hoả
21.900
22.561
-661
4. Madút
18.650
18.668
-18

 
Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-): giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở theo tính toán của Bộ Tài chính như trên, Lãnh đạo Liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:
1. Giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá, thuế suất thuế nhập khẩu đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.
2. Lợi nhuận định mức trong giá cơ sở: Để thống nhất thực hiện nguyên tắc hài hòa các lợi ích Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp, khôi phục một phần lợi nhuận định mức trong cơ cấu giá cơ sở với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
3.Về mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu:
- Mặt hàng xăng sử dụng Quỹ BOG: 300 đồng/lít (giảm 200 đồng/lít, từ 500 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít);
- Mặt hàng dầu điêzen sử dụng Quỹ BOG: 300 đồng/lít (giảm 200 đồng/lít, từ 500 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít);
- Giữ ổn định mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng dầu hỏa như hiện hành: 500 đồng/lít;
- Riêng mặt hàng dầu madut ngừng sử dụng Quỹ BOG (0 đồng/kg).
4. Về thời điểm thực hiện:
Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 30 tháng 10 năm 2012.
Bộ Tài chính thông báo để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Lãnh đạo Bộ để báo cáo;
- Cục TCDN, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, QLG.(20)
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 (đã ký)
  
Nguyễn Anh Tuấn

 
Thuộc tính văn bản
Công văn 14915/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 14915/BTC-QLG Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/10/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!