Công văn 2190/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch Chương trình Môi trường quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2190/BNN-TCTL

Công văn 2190/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch Chương trình Môi trường quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2190/BNN-TCTLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:03/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường

tải Công văn 2190/BNN-TCTL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

Số: 2190/BNN-TCTL

V/v: Xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG NS&VSMTNT năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế
- B
Giáo dc và Đào to

 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban Ban Chủ nhiệm đề nghị Quý Bộ báo cáo kết quả thực hiện năm 2013 và xây dựng kế hoạch 2014 thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn với nội dung chính như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và ước kết quả thực cả năm 2013, cụ thể:

- Tình hình chung về: mục tiêu kế hoạch; những thuận lợi, khó khăn; các chương trình, dự án trong và ngoài nước có liên quan.

- Kết quả thực hiện về: mục tiêu, nguồn vốn (Phụ lục 1 kèm theo).

- Đánh giá tình hình thực hiện, những bài học kinh nghiệm và kiến nghị.

2. Kế hoạch thực hiện năm 2014, cụ thể:

- Mục tiêu, nguồn vốn thực hiện (Phụ lục 2 kèm theo).

- Các định hướng ưu tiên.

- Các giải pháp thực hiện.

Đề nghị Quý Bộ gửi báo cáo kế hoạch năm 2014 (gồm 1 bản in và 1 file mềm theo địa chỉ ntp3ns@gmail.com, nbnguyet34@gmail.com) về Bộ Nông nghiệp &PTNT (Tổng cục Thủy lợi - Văn phòng thường trực Chương trình) trước ngày 20/7/2013 để tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng

 

 

PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2013

(Kèm theo công văn s2190/BNN-TCTL ngày 03/7/2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT)

 

 

TT

Tỉnh

Trường học

Trạm Y tế

Nhà tiêu hộ gia đình

Tỷ lệ %

Tng số trường

Strường CTHVS

Kinh phí (Tr đồng)

Tỷ lệ %

Tng số trạm

Số trạm có CTHVS

Kinh phí (Tr đồng)

Tỷ lệ %

Tng số hộ

Số hộ có CTHVS

Kinh phí (Tr đồng)

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

MN phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tuyên Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cao Bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lạng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lào Cai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Yên Bái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Thái Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Bắc Kạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Phú Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Bắc Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Hòa Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lai Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Điện Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

ĐB sông Hng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Quảng Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Bắc Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Hà Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Nam Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Ninh Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Thái Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Bắc Trung Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Nghệ An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Hà Tĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Quảng Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Quảng Trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

DH miền Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Đà Nng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Bình Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Phú Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Khánh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Ninh Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Bình Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Tây Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Đắk Lắk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Đắk Nông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Gia Lai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Kon Tum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Lâm Đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Đông Nam Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Bình Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Bình Phước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Tây Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

BR - Vũng Tàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vll

ĐB S.Cửu Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Long An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Tiền Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Bến Tre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Trà Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Cần Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Hậu Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Sóc Trăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

An Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Đồng Tháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Kiên Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Bạc Liêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Cà Mau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2014
(Kèm theo công văn số 2190/BNN-TCTL ngày 03/7/2013 của Bộ Nông nghiệp &PTNT)

 

TT

Tỉnh

Trường học

Trạm Y tế

Nhà tiêu hộ gia đình

Tỷ lệ %

Tng số trường

Strường CTHVS

Kinh phí (Tr đồng)

Tỷ lệ %

Tng số trạm

Số trạm có CTHVS

Kinh phí (Tr đồng)

Tỷ lệ %

Tng số hộ

Số hộ có CTHVS

Kinh phí (Tr đồng)

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

MN phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tuyên Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cao Bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lạng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lào Cai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Yên Bái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Thái Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Bắc Kạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Phú Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Bắc Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Hòa Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lai Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Điện Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

ĐB sông Hng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Quảng Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Bắc Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Hà Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Nam Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Ninh Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Thái Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Bắc Trung Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Nghệ An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Hà Tĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Quảng Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Quảng Trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

DH miền Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Đà Nng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Bình Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Phú Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Khánh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Ninh Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Bình Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Tây Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Đắk Lắk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Đắk Nông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Gia Lai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Kon Tum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Lâm Đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Đông Nam Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Bình Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Bình Phước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Tây Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

BR - Vũng Tàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vll

ĐB S.Cửu Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Long An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Tiền Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Bến Tre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Trà Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Cần Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Hậu Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Sóc Trăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

An Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Đồng Tháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Kiên Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Bạc Liêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Cà Mau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi