Công văn 1952/CHHVN-KHCNMT của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các Dự án

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
--------------------

Số: 1952/CHHVN-KHCNMT

V/v thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các Dự án.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

 

Kính gửi:

- Các Phòng: KH-TC, CTHH, QLKCHTCB;
- Các đơn vị trực thuộc.

 

 

Thực hiện nội dung tại văn bản số 5368/BGTVT-MT ngày 10/6/2013 của Bộ Giao thông vận tải về thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các Phòng tham mưu liên quan, các đơn vị trực thuộc như sau:

1. Lưu ý công tác lập và thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các Dự án đầu tư.

Việc tổ chức lập và trình thẩm định báo cáo ĐTM cần thực hiện theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải. Trong đó, cần lưu ý: Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM là căn cứ để quyết định đầu tư dự án, báo cáo ĐTM phải được phê duyệt trước khi có Quyết định đầu tư dự án.

2. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 3, Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo ĐTM và Điều 30, Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ.

Theo đó, phí thẩm định báo cáo ĐTM cần phải được nộp cho cơ quan thu phí từ thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu thẩm định báo cáo ĐTM đến trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Các đơn vị được giao quản lý thực hiện dự án cần chủ động bố trí nguồn nhân lực, kinh phí, thời gian để thực hiện tốt các nội dung trên, đồng thời đảm bảo tiến độ triển khai các dự án thuộc phạm vi quản lý, chịu trách nhiệm trước các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường nếu để xảy ra vi phạm.

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Ban QL Website của Cục HHVN;
- Lưu: VT, KHCNMT (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Đức Tiến

thuộc tính Công văn 1952/CHHVN-KHCNMT

Công văn 1952/CHHVN-KHCNMT của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các Dự án
Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1952/CHHVN-KHCNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Đức Tiến
Ngày ban hành:25/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi