Tra cứu Công văn về Địa giới hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 72 văn bản: Địa giới hành chính
01

Công văn 5827/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng về ý kiến phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Phú Yên

02

Tờ trình 663/TTr-CP của Chính phủ về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

03

Công văn 8562/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về ký Tờ trình, Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

04

Công văn 8386/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

05

Công văn 2762/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

06

Công văn 262/UBTVQH14-PL của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6

07

Công văn 13594/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

08

Công văn 885/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh

09
10

Công văn 283/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo tình hình thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

11

Công văn 7336/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh danh mục nâng loại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh từ đô thị loại V lên đô thị loại IV trong giai đoạn 2012-2015

12

Thông báo 314/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số địa phương

13

Công văn 1363/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (Đô thị Điện Bàn) tỉnh Quảng Nam vào Danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2015

14

Công văn 832/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Đô thị Điện Bàn vào Danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2020

15

Thông báo 428/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

16

Công văn 623/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng

17

Thông báo 31/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Cam-pu-chia

18

Công văn 767/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng về việc xác nhận việc phân loại đô thị tại Mộc Bài tỉnh Tây Ninh

19

Thông báo 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, Thành phố Hà Nội

20

Công văn 4927/BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phương án sử dụng nhà, đất tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội của Trung tâm Thương mại & Thiết bị tổng hợp - Đơn vị phụ thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam