Danh mục

Tra cứu Công văn về Địa giới hành chính

Có tất cả 58 văn bản: Địa giới hành chính
01

Công văn 13594/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
02

Công văn 7336/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh danh mục nâng loại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh từ đô thị loại V lên đô thị loại IV trong giai đoạn 2012-2015

Ban hành: 22/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2014
03

Thông báo 314/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số địa phương

Ban hành: 07/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2014
04

Công văn 1363/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (Đô thị Điện Bàn) tỉnh Quảng Nam vào Danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2015

Ban hành: 03/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2014
05

Công văn 832/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Đô thị Điện Bàn vào Danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2020

Ban hành: 08/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2014
06

Công văn 110/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm

Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2014
07

Công văn 9123/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm

Ban hành: 02/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2013
08

Thông báo 428/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2013
09

Công văn 623/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Ban hành: 04/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2013
10

Thông báo 31/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Cam-pu-chia

Ban hành: 01/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2012
11

Công văn 767/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng về việc xác nhận việc phân loại đô thị tại Mộc Bài tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 17/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2012
12

Kế hoạch 50/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 1860/QĐ-TTg ngày 21/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình tại bảy khu vực chồng lấn do lịch sử để lại

Ban hành: 03/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2012
13

Thông báo 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2012
14

Công văn 1676/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng công trình kè và đường cứu hộ, cứu nạn sông Thu Bồn vào khu hành chính huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 15/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2011
15

Công văn 1869/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng diện tích Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2011
16

Công văn 1154/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc tạm dừng điều chỉnh địa giới hành chính để phục vụ cho công tác bầu cử

Ban hành: 25/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2011
17

Công văn 41/ TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc xin đổi cụm từ:"...tại lối mở đồn biên phòng 713 và 715 tỉnh Kon Tum" trong công văn số 1041/TTg-KTN ngày 24/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 11/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2011
18

Sao lục 36/2010/SL-LPQT của Bộ Ngoại giao về Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,

Ban hành: 05/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2010
19

Công văn 1703/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyển vị trí Trung tâm hành chính - chính trị Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 17/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2010
20

Công văn 675/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc mở rộng khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo

Ban hành: 28/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
Vui lòng đợi