Công văn 7016/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 7016/VPCP-CCHC

V/v Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

 

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Tài chính.

 

 

Xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về sơ kết tình hình một năm triển khai thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg (Công văn số 2214/BC-BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Tập trung chỉ đạo việc thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong giai đoạn 2007-2010.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu để trình Thủ tướng sửa đổi, bổ sung Quyết định 144/2006/QĐ-TTg theo hướng: quy định tính kế thừa kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng giữa các cơ quan hành chính nhà nước có cùng mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; xác định rõ những việc nào cần thiết phải thuê chuyên gia tư vấn, việc nào cơ quan hành chính phải tự làm; xác định đúng đầu mối chủ trì trong công tác tuyên truyền việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cũng như việc đào tạo nghiệp vụ quản lý hành chính cho các chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá chất lượng; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg; xác định rõ vai trò của Chi cục Đo lường-Chất lượng ở các Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai ISO tại địa phương; phải khẳng định việc làm ISO 9000 một trong nội dung bắt buộc của cải cách hành chính của bộ, ngành, địa phương.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực trình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng tập trung xây dựng các mô hình điển hình rồi nhân rộng trong phạm vi cả nước; áp dụng trước đối với các tỉnh, thành phố lớn, có kinh tế phát triển, những tỉnh, thành phố nhỏ ở vùng sâu, vùng xã sẽ triển khai sau.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong việc đào tạo, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tổng kết, đánh giá và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN để nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào  hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức tư vấn, đánh giá không đủ điều kiện theo quy định tham gia hoạt động tư vấn, đánh giá tại các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan sửa đổi Thông tư 111/2006/QĐ-TTg theo hướng quy định khung mức kinh phí tối đa cho từng loại hình có quan hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trên cơ sở tính toán ngày công và các chi phí cần thiết cho công tác tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-TTg, các PTTg (để b/c);

- Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- VPCP: BTCN, các PCN: Vụ: KG, Website CP, TTTTBC;

- Lưu: VT, CCHC (b), DH.120

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 7016/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 7016/VPCP-CCHC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/12/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ , Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!