Thông báo 248/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/11/2007 về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 248/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo

Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12 tháng 11 năm 2007 về Đề án Chương trình ứng dụng

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

 

 

Ngày 12 tháng 11 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là Chương trình). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện các khu vực trong cả nước.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan cùng dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tiếp nhận, kế thừa các kết quả của Đề án 112 và triển khai thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước cần được hiểu là để triển khai thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP.

2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với các Bộ để xác định rõ tên, nội dung chủ yếu một số đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần thực hiện thống nhất từ các Bộ tới các địa phương (gọi tắt là các dự án đặc thù cấp ngành). Cần phân định rõ các nội dung, nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp Bộ, ngành, cấp địa phương, trình tự phối hợp khi triển khai các đề án, dự án như vậy để các cấp chủ động chỉ đạo triển khai. Bên cạnh viện triển khai các đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước có tính đặc thù của các ngành, cần chỉ rõ các nhiệm vụ có tính chất chung ở mọi cơ quan, mọi cấp như: tin học hóa hoạt động của các văn phòng Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở; tích hợp và cập nhật hóa các báo cáo về tình hình triển khai công tác phục vụ lãnh đạo các cấp; các giao diện điện tử của các cơ quan tới người dân (gọi tắt là các dự án dùng chung).

- Cần xác định rõ cơ quan chủ trì, thời gian thực hiện và hoàn thành những nội dung, nhiệm vụ liên quan đối với cả 2 loại dự án đặc thù ngành và dự án dùng chung trong chương trình.

- Cần khẩn trương hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2007 các quy định là tiền đề để có thể triển khai nhanh, thống nhất, hiệu quả cao Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan: cơ chế xây dựng, thẩm định, triển khai các dự án công nghệ thông tin và truyền thông ở cấp cơ sở, cấp tỉnh và cấp Bộ. Nếu quy định Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ được ủy quyền phải phê duyệt đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước của tất cả 64 tỉnh, thành, các Bộ và cơ quan ngang Bộ như đã nêu trong Nghị định số 64/2007/NĐ-CP thì Bộ Thông tin và Truyền thông phải trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi cho phù hợp.

- Xác định rõ hơn trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các công ty trong ngành Công nghệ thông tin và truyền thông trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc tin học hóa hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước toàn quốc, tránh đầu tư trùng lắp, không tương thích, xung đột lợi ích khi triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở các cơ sở và các hệ thống mạng địa phương và quốc gia.

- Xây dựng và công bố trước ngày 31 tháng 12 năm 2007 các tiêu chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin cần được áp dụng ở các địa phương, các Bộ khi triển khai Chương trình này.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất kế hoạch vốn ngân sách cho Chương trình ở cấp tỉnh và các Bộ giai đoạn 2008 - 2010. Chú ý khai thác các kết quả đã đầu tư về trang thiết bị, phần mềm dùng chung, đào tạo nhân lực mà Đề án 112 đã triển khai, tránh đầu tư trùng lắp.

- Phối hợp với các Bộ, ngành và các tỉnh đề xuất cơ chế chỉ đạo và triển khai Chương trình này ở cấp quốc gia, các Bộ, ngành và địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nguồn vốn, lập kế hoạch vốn (dòng công nghệ thông tin và truyền thông trong ngân sách các địa phương và các Bộ, ngành) và sử dụng vốn cho ứng dụng công nghệ thông tin trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

4. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, cùng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan hướng dẫn về tổ chức, biên chế, chế độ của các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Websìte Chính phủ,

  các Vụ: KG, VX, KTTH, TCCB, CCHC,

  TH, ĐMDN, Địa phương, TT Tin học;

- Lưu: Văn thư, CN (3b). T 120

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Trần Quốc Toản

thuộc tính Thông báo 248/TB-VPCP

Thông báo 248/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/11/2007 về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:248/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Trần Quốc Toản
Ngày ban hành:26/11/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông

tải Thông báo 248/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi