Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.175 văn bản: Khoa học-Công nghệ
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11953-13:2018 ISO 16900-13:2015 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 13: Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp sử dụng khí thở tái tạo và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp chuyên dụng để thoát hiểm trong hầm mỏ: Phép thử gộp chung nồng độ khí, nhiệt độ, độ ẩm, công thở, sức cản thở, độ đàn hồi và khoảng thời gian thở

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
22

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2018/BTTTT Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
23

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
24

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BKHCN Thiết bị X-quang di động dùng trong thiết bị y tế

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
25

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
26

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN/SĐ1:2018 Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Ban hành: 06/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
27

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 118:2018/BTTTT Tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện-Yêu cầu phát xạ

Ban hành: 25/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
28

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 117:2018/BTTTT Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyến

Ban hành: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8772:2017 ISO/ASTM 51940:2013 Hướng dẫn đo liều đối với các chương trình phóng thích côn trùng bất dục

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8770:2017 ISO/ASTM 51631:2013 Thực hành sử dụng hệ đo liều nhiệt lượng để đo chùm tia điện tử và hiệu chuẩn liều kế thường xuyên

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
31

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2017/BKHCN Máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
32

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 115:2017/BTTTT Mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình

Ban hành: 22/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
33

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BQP Hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ

Ban hành: 27/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
34

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 110:2017/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyến

Ban hành: 17/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
35

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 113:2017/BTTTT Tương thích điện tử đối với thiết bị DECT

Ban hành: 17/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
36

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 111:2017/BTTTT Thiết bị trạm lập thông tin di động E-UTRA FDD-Phần truy nhập vô tuyến

Ban hành: 17/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
37

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 112:2017/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng

Ban hành: 11/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
38

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2017/BTC Máy bơm nước chữa cháy (Đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia

Ban hành: 06/02/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
39

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BTC Bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia

Ban hành: 10/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11495-1:2016 ISO/IEC 9797-1:2011 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Mã xác thực thông điệp (MAC)-Phần 1: Cơ chế sử dụng mã khối

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
Vui lòng đợi