Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 730 văn bản: Khoa học-Công nghệ
21

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
22

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN/SĐ1:2018 Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Ban hành: 06/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
23

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 118:2018/BTTTT Tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện-Yêu cầu phát xạ

Ban hành: 25/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
24

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 117:2018/BTTTT Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyến

Ban hành: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8772:2017 ISO/ASTM 51940:2013 Hướng dẫn đo liều đối với các chương trình phóng thích côn trùng bất dục

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8770:2017 ISO/ASTM 51631:2013 Thực hành sử dụng hệ đo liều nhiệt lượng để đo chùm tia điện tử và hiệu chuẩn liều kế thường xuyên

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
27

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2017/BKHCN Máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
28

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 115:2017/BTTTT Mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình

Ban hành: 22/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
29

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BQP Hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ

Ban hành: 27/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
30

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 110:2017/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyến

Ban hành: 17/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
31

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 113:2017/BTTTT Tương thích điện tử đối với thiết bị DECT

Ban hành: 17/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
32

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 111:2017/BTTTT Thiết bị trạm lập thông tin di động E-UTRA FDD-Phần truy nhập vô tuyến

Ban hành: 17/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
33

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 112:2017/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng

Ban hành: 11/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
34

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2017/BTC Máy bơm nước chữa cháy (Đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia

Ban hành: 06/02/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12534:2018 ASTM E 2232:2016 Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương pháp toán học để tính liều hấp thụ trong các ứng dụng xử lý bằng bức xạ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8233:2018 ISO/ASTM 51650:2013 Thực hành sử dụng hệ đo liều xenlulose triaxetat

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2019
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12367:2018 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Ủng chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
38

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-23:2016 ISO 7240-23:2013 Hệ thống báo cháy - Phần 23: Thiết bị báo động qua thị giác

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
39

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-21:2016 ISO 7240-21:2005 Hệ thống báo cháy - Phần 21: Thiết bị định tuyến

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
40

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-16:2016 ISO 7240-16:2007 Hệ thống báo cháy - Phần 16: Thiết bị điều khiển và hiển thị của hệ thống âm thanh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
Vui lòng đợi