Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.149 văn bản: Khoa học-Công nghệ
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12926:2020 ASTM D 7640-16 Chất làm mát động cơ loại glycerin - Quy định kỹ thuật

Ban hành: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12927:2020 ASTM D 7388-18 Chất làm mát động cơ loại 1,3-propanediol (PDO) - Quy định kỹ thuật

Ban hành: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12928:2020 ASTM D 7714-11 Chất làm mát động cơ gốc glycerin dùng cho ô tô và xe tải hạng nhẹ - Quy định kỹ thuật

Ban hành: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4509:2020 ISO 37:2017 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định các tính chất ứng suất - giãn dài khi kéo

Ban hành: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13101:2020 ISO 6946:2017 Bộ phận và cấu kiện tòa nhà - Nhiệt trở và truyền nhiệt - Phương pháp tính toán

Ban hành: 17/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12846:2020 Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công

Ban hành: 23/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12741:2019 ISO/TS 28037:2010 Xác định và sử dụng hàm hiệu chuẩn đường thẳng

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10861:2019 ISO 21748:2017 Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong đánh giá độ không đảm bảo đo

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12482-3:2019 ISO/IEC 18384-3:2016 Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu cho kiến trúc hướng dịch vụ - Phần 3: Bản thể học kiến trúc hướng dịch vụ

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12740:2019 ISO/TR 13587:2012 Ba cách tiếp cận thống kê đánh giá và giải thích độ không đảm bảo đo

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12699:2019 EN 61373:2010 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị trên phương tiện giao thông đường sắt - Các thử nghiệm va đập và rung động

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12701-1:2019 IEC 60494-1:2013 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 1: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt tốc độ cao

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12700:2019 EN 13749:2011 Ứng dụng đường sắt - Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng - Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12701-2:2019 IEC 60494-2:2013 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 2: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt đô thị và đường sắt nhẹ

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8020:2019 ISO/IEC 15418:2016 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Số phân định ứng dụng GS1 và mã phân định dữ liệu ASC MH10 và việc duy trì

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27041:2019 ISO/IEC 27041:2015 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản các bằng chứng số

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27043:2019 ISO/IEC 27043:2015 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Nguyên tắc và quy trình điều tra sự cố

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27037:2019 ISO/IEC 27037:2012 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản các bằng chứng số

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
40

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN An toàn đồ chơi trẻ em

Ban hành: 30/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
Vui lòng đợi