Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.175 văn bản: Khoa học-Công nghệ
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11697-2:2016 ISO 9355-2:1999 Yêu cầu ecgônômi đối với thiết kế màn hình hiển thị và bộ truyền động điều khiển-Phần 2: Màn hình hiển thị

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11386:2016 ISO/IEC 18045:2008 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Phương pháp đánh giá an toàn công nghệ thông tin

Ban hành: 31/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11385:2016 ISO/IEC 19792:2009 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Đánh giá an toàn sinh trắc học

Ban hành: 31/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11393-1:2016 ISO/IEC 13888-1:2009 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Chống chối bỏ-Phần 1: Tổng quan

Ban hành: 31/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11393-3:2016 ISO/IEC 13888-3:2009 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Chống chối bỏ-Phần 3: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật phi đối xứng

Ban hành: 31/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11393-2:2016 ISO/IEC 13888-2:2010 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Chống chối bỏ-Phần 2: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng

Ban hành: 31/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
47

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2016/BQP Hủy đốt thuốc phóng đạn dược

Ban hành: 05/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11367-3:2016 ISO/IEC 18033-3:2010 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Thuật toán mật mã-Phần 3: Mã khối

Ban hành: 07/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
49

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2016/BTTTT Pin lithium cho các thiết bị cầm tay

Ban hành: 17/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
50

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2015/BKHCN Thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế

Ban hành: 30/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
51

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 92:2015/BTTTT Thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz

Ban hành: 20/10/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
52

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 93:2015/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây

Ban hành: 20/10/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
53

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2015/BTTTT Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM

Ban hành: 17/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
54

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2015/BTTTT Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

Ban hành: 17/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
55

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 89:2015/BTTTT IPV6 đối với thiết bị nút

Ban hành: 21/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
56

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 90:2015/BTTTT IPV6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng

Ban hành: 21/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
57

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 86:2015/BTTTT Tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS

Ban hành: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
58

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN1:2009/BKHCN/SĐ1:2014 Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Ban hành: 15/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
59

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2013/BKHCN Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia

Ban hành: 30/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
60

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Ban hành: 12/04/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
Vui lòng đợi