Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 730 văn bản: Khoa học-Công nghệ
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6964-2:2008 ISO 2631-2:200 Rung động cơ học và chấn động-Đánh giá sự tiếp xúc của con người với rung động toàn thân-Phần 2: Rung động trong công trình xây dựng (từ 1 Hz đến 80 Hz)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7282:2008 Phao áo cứu sinh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng-Các yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7885-1:2008 An toàn bức xạ-Thuật ngữ và định nghĩa-Phần 1: Các thuật ngữ xếp theo thứ tự chữ cái trong tiếng anh từ A đến E

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7283:2008 Phao tròn cứu sinh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7942-1:2008 ISO 4037-1:1996 An toàn bức xạ-Bức xạ chuẩn tia X và gamma hiệu chuẩn liều kế và máy đo suất liều và xác định đáp ứng của thiết bị theo năng lượng photon-Phần 1: Đặc tính bức xạ và phương pháp tạo ra bức xạ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7945-2:2008 ISO 10648-2:1994 An toàn bức xạ-Tủ cách ly-Phần 2: Phân loại theo độ kín và các phương pháp kiểm tra

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7945-1:2008 ISO 10648-1:1997 An toàn bức xạ-Tủ cách ly-Phần 1: Nguyên tắc thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7884:2008 Thiết bị đẩy nước chữa cháy-Tự vận hành bằng khí nén

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7777-2:2008 ISO/IEC GUIDE 43-2:1997 Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm-Phần 2: Lựa chọn và sử dụng các chương trình thử nghiệm thành thạo của tổ chức công nhận phòng thí nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8230:2009 ISO/ASTM 51539:2005 Tiêu chuẩn hướng dẫn sử dụng dụng cụ chỉ thị bức xạ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8234:2018 ISO/ASTM 51702:2013 Thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ gamma

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8230:2018 ISO/ASTM 51539:2013 Hướng dẫn sử dụng dụng cụ chỉ thị nhạy bức xạ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8232:2018 ISO/ASTM 51607:2013 Thực hành sử dụng hệ đo liều cộng hưởng thuận từ điện tử - Alanin

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7383-2:2004 ISO 12100-2:2003 An toàn máy - Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế. Phần 2: Nguyên tắc kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12502:2018 ISO 28591:2017 Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định tính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7909-1-5:2008 IEC/TR 61000-1-5:2004 Tương thích điện từ (EMC)-Phần 1-5: Quy định chung-Ảnh hưởng của điện từ công suất lớn (HPEM) trong khu dân cư

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7982-1:2008 ISO 18185-1:2007 Công te nơ chở hàng-Dấu niêm phong điện tử-Phần 1: Giao thức truyền thông

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1-2:2008 Xây dựng tiêu chuẩn-Phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội dung Tiêu chuẩn Quốc gia

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7492-2:2010 CISPR 14-2:2008 Tương thích điện từ-Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự-Phần 2: Miễn nhiễm-Tiêu chuẩn họ sản phẩm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
Vui lòng đợi