Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.045 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quyết định 851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố Cần Thơ

02

Kế hoạch 1322/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sắp xếp, chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024

03
04

Quyết định 390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

05

Quyết định 948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư bổ sung thiết bị tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình mở rộng (giai đoạn 2)

06

Quyết định 383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng báo chí Ngô Gia Tự năm 2023

07

Kế hoạch 76/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

08

Kế hoạch 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ kiểm tra, đánh giá và duy trì dữ liệu; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ năm 2024

09

Quyết định 1142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông Thành phố Hải Phòng

10
11

Kế hoạch 74/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2024”

12

Quyết định 931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế

13

Quyết định 796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số Thành phố Cần Thơ

14

Quyết định 567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

15
16

Quyết định 798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

17

Quyết định 1325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cấp hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

18
19

Quyết định 546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

20

Kế hoạch 95/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2024