Chỉ thị 16/CT-TTg 2021 nâng cao mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 16/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

 

 

CHỈ THỊ

Về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động

___________

 

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm việc làm bền vững, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống của người lao động. So với 5 năm trước, số lượng công nhân lao động có việc làm tăng 26%, trong đó việc làm bền vững, thu nhập tăng đều qua các năm; đời sống của công nhân lao động ngày càng được cải thiện; điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động đã được chú trọng; các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản được áp dụng ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ công nhân lao động vẫn chưa có việc làm ổn định, phù hợp; điều kiện làm việc ở nhiều doanh nghiệp và đời sống của công nhân lao động chưa được cải thiện, có nơi còn yếu kém, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp gần đây đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tác động đến đời sống, việc làm của nhiều công nhân lao động, đặc biệt ở bộ phận lao động giản đơn.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống cho công nhân lao động trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Tập trung chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động theo chỉ đạo của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể và bảo đảm bố trí, khơi thông nguồn lực thực hiện. Thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, chủ động giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh; báo cáo, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết vấn đề vượt thẩm quyền; đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp mới hiệu quả, khả thi bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống và cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn cho công nhân lao động.

b) Tiếp tục chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế thực chất ở địa phương phù hợp với mô hình tăng trưởng kinh tế - xã hội bao trùm; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để các thành phần kinh tế phát triển nhanh và bền vững; đảm bảo liên kết giữa các khu vực, cac vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động và phát triển, tăng năng suất lao động.

c) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP...) theo các điều khoản Việt Nam đã ký kết. Tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật, nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế, giúp công nhân lao động được thụ hưởng các quyền và điều kiện lao động ngày càng tốt hơn.

d) Quy hoạch, bố trí, huy động nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, dịch vụ phục vụ lao động sản xuất, đời sống, sinh hoạt, học tập, giải trí của công nhân, lao động và gia đình. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại nơi ở và nơi làm việc của công nhân. Có biện pháp ngăn ngừa công nhân lao động tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ liên quan đến “tín dụng đen”, đề xuất các chính sách tín dụng vi mô hỗ trợ công nhân lao động.

đ) Chủ động xây dựng, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở, thiết chế văn hóa - thể thao cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của bộ, ngành, địa phương. Tập trung triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

e) Khẩn trương xây dựng các mô hình “khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ” đồng bộ, gắn với phát triển khu dân cư, cơ sở hạ tầng, đáp ứng được nhu cầu riêng cho công nhân lao động các khu công nghiệp, kể cả chuyên gia và lao động chất lượng cao.

g) Tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông công nhân lao động; chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, giúp công nhân lao động và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực trên, nhất là thực tiễn thực hiện pháp luật tại các khu công nghiệp và khu chế xuất; nắm bắt các khủng hoảng về lao động, việc làm do tác động của đại dịch Covid-19 để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; tham mưu triển khai giảm giờ làm việc bình thường phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tập trung sửa đổi, bổ sung danh mục nghề, cộng việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

b) Tập trung tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả, trong đó chú trọng đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống chỉ số, đánh giá phát triển thị trường lao động, việc làm và thu nhập; hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động làm cơ sở cho kết nối cung cầu lao động bảo đảm cung ứng lao động phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, kịp thời cung cấp các thông tin về thị trường lao động để hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm cho công nhân lao động theo yêu cầu, đồng thời giúp định hướng đào tạo nhân lực có tay nghề cao trên cơ sở nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công nhân lao động.

d) Đẩy nhanh việc thực hiện các giải pháp đổi mới và phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của công nhân lao động. Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; gắn kết và huy động doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho công nhân lao động; đồng thời đáp ứng nhu cầu dịch chuyển lao động giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN.

đ) Khẩn trương hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ khó khăn cho công nhân lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19 và kịp thời tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm ổn định tình hình lao động, việc làm, duy trì có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế; chủ động xây dựng các chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ, tay nghề cho công nhân lao động để hỗ trợ thích ứng, phù hợp với các điều kiện, hoàn cảnh thay đổi trong và sau dịch Covid-19.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo ngành giáo dục các cấp hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở để đẩy mạnh phân luồng và bảo đảm quyền lợi của học sinh vừa được học nghề, vừa được học văn hóa giáo dục phổ thông ngay tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là đối với con em công nhân lao động.

b) Hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút người quản lý doanh nghiệp và xã hội đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những nơi tập trung nhiều công nhân lao động.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiệp tốt công tác thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư có công nghệ hiện đại, quản trị tốt, có trách nhiệm xã hội, thực sự quan tâm và coi trọng người lao động, công nhân lao động. Tập trung tổng hợp, cân đối nguồn vốn để đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn quy định tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Tài chính

Chủ trì tổng hợp, bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện các chương trình, dự án trong lĩnh vực đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống của công nhân lao động theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách hàng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Bộ Y tế

a) Tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Quyết đinh số 659/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030”.

b) Hướng dẫn bữa ăn ca cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; xây dựng quy chuẩn định mức calo đảm bảo dinh dưỡng, mức bồi dưỡng đối với các đối tượng lao động đặc thù; phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng các mô hình nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc phù hợp với đặc thù của các ngành nghề.

c) Tiếp tục tham mưu các cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp và xã hội đầu tư xây dựng bệnh viện, phòng khám, cơ sở chăm sóc nâng cao sức khỏe tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những nơi có nhiều công nhân lao động sinh sống. Nghiên cứu, đề xuất phương thức quản lý và tổ chức hoạt động của các bệnh viện, phòng khám phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc của đa số công nhân lao động.

7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đẩy nhanh việc quy hoạch, đầu tư, xây dựng và tổ chức hoạt động có hiệu quả các thiết chế văn hóa nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động, phù hợp với phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, quy hoạch phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của người lao động; phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho đối tượng là người lao động có thu nhập thấp, người dân ở vùng khó khăn. Tập trung hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về việc làm, điều kiện làm việc, mức sống của công nhân lao động, các biện pháp, chính sách hỗ trợ liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo sự quan tâm, đồng thuận và huy động toàn xã hội tích cực tham gia công tác đổi mới, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao mức sống của công nhân lao động.

10. Bộ Xây dựng

a) Khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở, nhất là cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động khu công nghiệp, nhà ở xã hội; hoàn thiện các chính sách hỗ trợ để thu hút nguỗn lực xã hội đầu tư phát triển nhà ở, công trình phúc lợi đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động các khu công nghiệp.

b) Tập trung chỉ đạo, thúc đẩy nhanh việc thực hiện các dự án nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, nhà ở xã hội.

c) Tích cực, chủ động phối hợp với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam triển khai Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” để phấn đấu đến năm 2030 tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế công đoàn.

11. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

a) Tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhất là quan tâm chăm lo trong các dịp tết Nguyên đán hàng năm cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, dân tộc thiểu số.

b) Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” được phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

d) Phối hợp với các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động; xây dựng chuyên đề kiểm tra giám sát về quan hệ lao động; vận động công nhân lao động nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

đ) Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị hoàn thiện, chính sách, pháp luật của công nhân, lao động với Chính phủ, các bộ, ngành và Ủy ban nhân nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

e) Sớm xây dựng hệ thống dữ liệu về công nhân lao động, công đoàn làm cơ sở cho việc nắm bắt, phát hiện, giải quyết và dự báo các biến động về việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động.

g) Tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nâng cao tính thực chất của các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đặc biệt về tiền lương của người lao động gắn với năng suất lao động và kết quả thực hiện công việc phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.

12. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

a)  Có chương trình, kế hoạch, hoạt động tuyên truyền, vận động, khuyến khích người sử dụng lao động chấp hành pháp luật, tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao trách nhiệm xã hội, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

b) Tăng cường thương lượng, đối thoại giữa các bên tại doanh nghiệp.

c) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động như Chương trình đánh giá, công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (Chương trình CSI), Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

13. Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Văn phòng Quốc hội;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, CN, KTTH, QHĐP, ĐMDN, KSTTHC, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KGVX (2) LTKH.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

 

thuộc tính Chỉ thị 16/CT-TTg

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:16/CT-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:14/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Y tế hướng dẫn bữa ăn ca cho người lao động tại các KCN

Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 16/CT-TTg về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động ngày 14/6/2021.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Quyết định 559/QĐ-TTg về Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030”; Hướng dẫn bữa ăn ca cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; Xây dựng quy chuẩn định mức calo đảm bảo dinh dưỡng, mức bồi dưỡng đối với các đối tượng lao động đặc thù;…

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của người lao động; Tập trung hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, Bộ Lao động-Thương binh Xã hội nắm bắt các khủng hoảng về lao động, việc làm do tác động của đại dịch Covid-19 để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; Khẩn trương hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ khó khăn cho công nhân lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19;…

Xem chi tiết Chỉ thị 16/CT-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRIME MINISTER
_______

No. 16/CT-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

______________

Hanoi, June 14, 2021

 

 

DIRECTIVE

On ensuring sustainable employment and improving living standards and working conditions for workers

 

Over the past years, the Party and State have directed creation of positive changes in sustainable employment and improvement of working conditions and living standards for workers. Compared to five years ago, the number of employed workers has increased by 26 percent, with those being stably employed and earning higher income increasing year after year; living standards of workers have been improved; greater attention has been paid to working conditions and occupational health; basic international labor standards have been widely applied at enterprises. However, not a few workers remain employed with unstable and improper jobs, working conditions at many enterprises and living standards of their employers have not been improved, even remaining poor at some enterprises. Specifically, the Covid-19 pandemic has seriously affected enterprises’ production and business activities and therefore adversely impacted living standards and stable employment of workers, especially those engaged in simple jobs.

In order to further effectively implement the Party’s and State’s guidelines, plans, policies, tasks and solutions to ensure stable employment and improve working conditions and living standards for workers in the new situation, the Prime Minister requests:

1. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and chairpersons of provincial-level People’s Committees:

a/ To focus on directing the review and intensification of the performance of tasks on ensuring stable employment and improving living standards and working conditions for workers as directed by the Government and Prime Minister; and expeditiously formulate specific programs and plans, and mobilize all resources, for implementation thereof; to regularly assess actual implementation  and implementation results, and proactively address arising problems within the ambit of their competence; to report to and assist the Government and Prime Minister in considering and addressing issues falling beyond their competence; to propose new, effective and feasible mechanisms, policies and solutions to ensure stable employment and improve living standards and working conditions for workers.

b/ To continue directing the vigorous renovation of the real economic growth model in their localities in compatibility with the overall socio-economic growth model; to mobilize, allocate and effectively use all resources to create a driving force for rapid and sustainable development of economic sectors; to ensure linkage among areas, regions, economic sectors, and types of production and trade in order to help enterprises sustain their operation and develop, thus increasing their labor productivity.

c/ To effectively implement trade agreements, especially new-generation free trade agreements (CPTPP, EVFTA, RCEP…) under terms and conditions which Vietnam has signed; to continue reviewing legal documents and translating international labor standards into domestic regulations in order to provide better rights to and create better working conditions for workers.

d/ To plan, allocate and mobilize financial resources for investing in development of social infrastructure facilities and services serving production, daily life, learning needs and entertainment of workers and their families; To intensify measures to ensure security, safety and environmental sanitation at workers’ residential and working places; to take measures to prevent workers from participating in “black credit”-related borrowing, lending and debt collection activities, and propose microcredit policies to support workers.

dd/ To proactively formulate and revise housing development  master plans, programs and plans under regulations, to include norms of development of social houses, particularly houses and culture-sports facilities for workers in industrial parks and export processing zones, in their five-year socio-economic development plans; to focus on implementing solutions to remove difficulties in housing development for workers in industrial parks.

e/ To expeditiously develop the “industrial park-urban center-service provision” model comprehensively associated with the development of residential areas and infrastructure facilities, thus meeting personal needs of workers in industrial parks, including also experts and high-quality workers.

g/ To focus on effectively implementing measures for the pandemic prevention and control, especially in industrial parks, export processing zones and labor-intensive workplaces; to share difficulties with and support workers in mitigating adverse impacts of the Covid-19 pandemic; to ensure social welfare and help workers and enterprises overcome difficulties, and rehabilitate their production and trade activities, and stabilize employment.

2. The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs

a/ To continue studying and improving policies and laws on labor, employment, wages, social insurance, occupational safety and health based on results of the review and evaluation of practical observance of laws in the aforesaid sectors, particularly in industrial parks and export processing zones; to grasp actual labor and employment crises due to the Covid-19 pandemic for synchronous supplementation, modification and improvement of mechanisms and policies on labor, employment, wages, social insurance, occupational safety and health; to provide advices on reduction of normal working hours as suitable to the practical socio-economic development; to focus on revising the list of heavy, hazardous, and dangerous occupations and jobs and list of particularly heavy, hazardous and dangerous occupations and jobs.

b/ To focus on implementing the Prime Minister’s Decision No. 176/QD-TTg of February 5, 2021, on the labor market development support program through 2030 in a timely and efficient manner, attaching importance to stepping up the building of the system of indices and evaluation of the labor and employment market and income growth; to improve the labor market information system to serve as a basis for matching labor supply and demand, ensuring the supply of workers meeting enterprises’ demands and promptly provide information on the labor market in order to assist workers in getting employed and place jobs for them, and at the same time, set orientations for training of skilled human resources based on practical demands of the labor market.

c/ To intensify the inspection and examination of the observation of laws on labor, employment, wages, social insurance, and occupational safety and health, ensuring legitimate rights and interests of workers.

d/ To step up the implementation of measures to renew and develop the vocational training system in an open, diverse, flexible, permeable and modern manner, with various models, methods and levels of training, thus meeting workers’ learning needs; to attach greater importance to training human resources with high professional qualifications and skills to meet requirements of the Industry 4.0; to link and mobilize enterprises to participate in vocational education for workers in association with creating more jobs for them; and at the same time, to meet the demand for transfer of workers among the ASEAN countries.

dd/ To expeditiously finalize and submit to competent authorities for enactment support policies for workers and enterprises to surmount impacts of the Covid-19 pandemic, and promptly organize the implementation of such policies to ensure stability of labor and employment, thereby effectively maintaining the dual target of prevention and control of the Covid-19 pandemic and economic development; to formulate training programs to improve professional skills of workers in order to adapt to changing conditions and circustances during and after the Covid-19 pandemic.

3. The Ministry of Education and Training

a/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs in, directing education departments at all levels in guiding and creating favorable conditions for vocational education institutions to provide continuing education at the upper-secondary level to pupils graduating from lower-secondary schools for streaming, ensuring that those pupils can receive both vocational education and general education at vocational education institutions, especially children of workers.

b/ To improve mechanisms and policies to attract enterprise managers and public entities to invest in building early childhood and general education institutions in industrial parks, export processing zones and labor-intensive workplaces.

4. The Ministry of Planning and Investment

To assume the prime responsibility for, and coordinate with provincial-level People’s Committees in, attracting and selecting investors that possess modern technologies, have good administration experience and social responsibilites, and truly care about and respect laborers and workers; to mobilize and balance funds for quickly forming trade union institutions under the Prime Minister’s Decisions No. 655/QD-TTg dated May 12, 2017, and No. 1729/QD-TTg dated November 4, 2020.

5. The Ministry of Finance

To assume the prime responsibility for summing up needs for and allocating funds to cover regular expenditures for implementing programs and projects on ensuring stable employment and improving working conditions and living standards of workers in accordance with the law on the state budget and annual budget-balancing capacity before submitting them to competent authorities for consideration and decision.

6. The Ministry of Health

a/ To focus on stepping up the implementation of the Prime Minister’s Decision No. 659/QD-TTg of May 20, 2020, promulgating the program on improvement of health care for workers  and occupational disease prevention in the 2020 - 2030 period.

b/ To provide guidance on mid-shift meals for workers in industrial parks and export processing zones; to formulate regulations on minimum calories intake per meal and meal allowance for particular categories of workers; to coordinate with the Vietnam General Conferderation of Labor in formulating models of health improvement at workplaces suitable to particular characteristics of occupations and trades.

c/ To continue providing advices on formulation of mechanisms and policies to attract enterprises and social entities to invest in building hospitals, clinics and health care facilities in industrial parks, export processing zones and labor-intensive workplaces; to study and propose methods of  management and organization of operation of such hospitals and clinics as suitable to daily life and working conditions of workers.

7. The Ministry of Culture, Sports and Tourism

To intensify the planning, building and effective organization of cultural institutions for enriching cultural life of workers in harmony with the development of industrial parks and export processing zones and in conformity with urban development master plans; to study and propose mechanisms and policies for mobilizing social resources for building cultural institutions and for facilitating cultural and sports activities of workers.

8. The State Bank of Vietnam

To direct credit institutions and the Vietnam Bank for Social Policies to continue implementing credit programs and policies for creating jobs for improving living standards of workers, and developing banking products and services for low-income workers, and people living in difficulty-hit regions.

To focus on guiding the implementation of support policies on provision of loans to employers for making severance pay for their employees, and rehabilitate their production heavily affected by the Covid-19 pandemic.

9. The Ministry of Information and Communications

To coordinate with the Central Committee for Propaganda and Training in directing press agencies and grassroots information systems to proactively and promptly provide information on employment, working conditions and living standards of workers, support measures and policies for the Covid-19 pandemic prevention and control; to get the entire society’s attention and consensus to and mobilize its involvement in renewing and ensuring stable employment and improving working condition and living standards for workers.

10. The Ministry of Construction

a/ To quickly improve mechanisms and policies for housing development, particularly those for housing development for workers in industrial zones and development of social houses; to improve support policies to attract social resources for investment in housing development and public-utility works meeting needs of workers in industrial parks.

b/ To focus on directing and stepping up the implementation of housing projects for workers in industrial parks and building of social houses.

c/ To proactively coordinate with the Vietnam General Confederation of Labor in implementing the Prime Minister’s Decisions No. 655/QD-TTg of May 12, 2017, and No. 1729/QD-TTg of November 4, 2020, approving the scheme on formation of trade union organizations in industrial parks and export processing zones, striving for the target that by 2030 all industrial parks and export processing zones nationwide will have their own trade union organizations.

11. The Vietnam General Confederation of Labor

a/ To continue paying attention to improving physical and spiritual lives of workers, especially in the annual Lunar New Year festival for its members and workers, particularly those with difficult circumstances residing in deep-lying, remote and mountainous areas, and on islands, and ethnic minority people.

b/ To closely coordinate with ministries, sectors and provincial-level People’s Committees in performing tasks and solutions to implement the scheme on  formation of trade union organizations in industrial parks and export processing zones approved under the Prime Minister’s Decisions No. 655/QD-TTg of May 12, 2017, and No. 1729/QD-TTg of November 4, 2020.

c/ To continue renewing operation of trade union organizations at all levels in order to meet requirements of the new situation.

d/ To coordinate with ministries and provincial-level People’s Committees in intensifying inspection and supervision of the implementation of policies and laws on labor, employment, occupational safety and health; to put forward special topics on examination and supervision of industrial relations and mobilize workers to voluntarily and actively participate in the Covid-19 pandemic prevention and control.

dd/ To promptly reflect thoughts, expectations and petitions of workers regarding improvement of policies and laws to the Government, ministries, sectors and provincial-level People’s Committees.

e/ To develop as soon as possible a database on workers and trade union organizations to have grounds for forecasting, detecting and handling  changes in employment, livelihood and expectations of workers.

g/ To directing more intensively trade union organizations at all levels, particularly grassroots trade union organizations at enterprises, in organizing dialogues and negotiations  and signing collective labor agreements with workers, particularly those on wages of workers based on their working productivity and results in accordance with the Labor Code.

12. The Chamber of Commerce and Industry of Vietnam

a/ To formulate programs and plans and organize activities to disseminate laws among and mobilize employers to comply with laws and voluntarily and actively participate in the Covid-19 pandemic prevention and control, and apply advanced and modern technical regulations and management systems as well as advanced, modern and environment-friendly technologies in their production and business operations in order to improve working conditions and ensure occupational safety and health.

b/ To intensify negotiations and dialogues among parties at enterprises.

c/ To coordinate with related ministries and sectors in organizing movements and activities such as the Program on Benchmarking and Announcing Sustainable Companies (the CSI program) and the “Outstanding Enterprises for Employees” award.

13. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People’s Committees and related agencies and units shall strictly implement this Directive.

The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs shall monitor, urge and examine the implementation of this Directive.-

For the Prime Minister

Deputy Prime Minister

VU DUC DAM

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Directive 16/CT-TTg (Manuscript) DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Directive 16/CT-TTg (Manuscript) PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi