Quyết định 2473/QÐ-BVHTTDL 2023 tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2473/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2473/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2473/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:23/08/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy trong cộng đồng ĐBDTTS

Ngày 23/8/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2473/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này.

1. Lớp tập huấn được tổ chức trong 02 ngày, trong Quý III, IV năm 2023 (không kể thời gian đi và về), tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Thành phần tham dự gồm:

 • Báo cáo viên: Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện Công an huyện Điện Biên Đông.
 • Học viên: Trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc và trưởng các đoàn thể của thôn, bản như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên của các xã trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
 • Số lượng người dự kiến tham gia tập huấn: 72 người.

2. Nội dung tập huấn gồm:

 • Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; phổ biến rộng rãi các văn bản hướng dẫn của các ngành, tổ chức, đoàn thể về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội;
 • Tuyên truyền, phổ biến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của trưởng thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung và trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói riêng;
 • Tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết, phòng tránh đối với các loại ma túy; giúp người dân hiểu rõ bản chất, tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng;…

3. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2023 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2473/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DULỊCH
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Số: 2473/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY CHO TRƯỞNG THÔN, BẢN, NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình thuộc kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2023;

Căn cứ Công văn số 1659/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, năm 2023 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức, mời Báo cáo viên và phê duyệt Danh sách học viên Lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, năm 2023 (có Danh sách kèm theo).

- Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức Lớp tập huấn đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

- Báo cáo viên có nhiệm vụ truyền đạt các chuyên đề theo đúng nội dung, kế hoạch đề ra.

- Học viên (gồm các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có trách nhiệm tham gia đầy đủ, đúng thành phần theo Giấy triệu tập.

Điều 3. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2023 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có).

- Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức, Báo cáo viên và học viên tham gia Lớp tập huấn trích từ kinh phí tổ chức Lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên, năm 2023.

- Học viên được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn, nghỉ theo kinh phí tổ chức Tập huấn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- UBND tỉnh Điện Biên (để biết);
- Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên (để phối hợp);
- UBND, P. VHTT H. Điện Biên Đông (để phối hợp);
- Lưu: VT, VHDT, NTH (30).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ CHO TRƯỞNG THÔN, BẢN, NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BVHTTDL ngày      /8/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các trưởng thôn, bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để có biện pháp, phương án tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội;

- Trang bị cho các trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, người làm công tác dân tộc nắm chắc định hướng, có phương pháp, biện pháp tuyên truyền đạt hiệu quả cao trên địa bàn khu dân cư, qua đó giúp nhân dân nâng cao ý thức trước hiểm họa, tác hại của ma túy.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức tập huấn phải thiết thực, hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng Kế hoạch đề ra;

- Các học viên được triệu tập tham dự tập huấn đúng thành phần, nghiêm túc thực hiện nội quy của lớp.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; Phổ biến rộng rãi các văn bản hướng dẫn của các ngành, tổ chức, đoàn thể về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội;

- Tuyên truyền, phổ biến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của trưởng thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung và trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói riêng; Phương thức vận động bà con các dân tộc ở thôn, bản phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, bài trừ các tệ nạn xã hội.

- Tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết, phòng tránh đối với các loại ma túy; Giúp người dân hiểu rõ về bản chất, tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng; Thông tin về thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và xu hướng phát triển của tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, cách nhận biết và xử lý đối với các tình huống thường gặp; cảnh báo và định hướng đồng bào dân tộc thiểu số ý thức và biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy; Phổ biến các mô hình hoạt động phòng, chống ma túy có hiệu quả; kinh nghiệm trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội để nhân rộng và áp dụng trong thực tiễn;

- Cung cấp các thông tin liên quan đến công tác cai nghiện, chữa trị, phục hồi sau cai nghiện cho người nghiện và gia đình có người nghiện.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Lớp tập huấn được tổ chức 02 ngày, trong Quý III, IV năm 2023 (Không kể thời gian đi và về)

2. Địa điểm: Tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

3. Thành phần tham dự

a) Báo cáo viên:

- Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Đại diện Công an huyện Điện Biên Đông.

b) Học viên:

Trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc và trưởng các đoàn thể của thôn, bản như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên của các xã trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Số lượng người dự kiến tham gia tập huấn: 72 người.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

a) Vụ Văn hóa dân tộc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu tập huấn, địa điểm; mời báo cáo viên và triệu tập học viên; tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả tổ chức tập huấn.

b) Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc bố trí nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Thẩm định dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định.

c) Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc duyệt dự toán kinh phí; hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên:

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc chuẩn bị nội dung, chuẩn bị điều kiện để Ban Tổ chức lớp tập huấn thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Khảo sát các điều kiện để tổ chức Lớp tập huấn: Địa điểm, hội trường, lựa chọn và lập danh sách Ban Tổ chức, báo cáo viên, học viên tham gia Lớp tập huấn.

- Triệu tập thành phần tham gia Lớp tập huấn tại địa phương đúng thành phần, thời gian và địa điểm.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2023 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.

 

DANH SÁCH

BAN TỔ CHỨC, BÁO CÁO VIÊN VÀ HỌC VIÊN THAM GIA LỚP TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY CHO TRƯỞNG THÔN, BẢN, NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN, NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. BAN TỔ CHỨC

1. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;

2. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban;

3. Ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng Ban;

4. Ông Nguyễn Văn Tăng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng Ban;

5. Bà Dương Thị Chung, Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Ủy viên;

7. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Chuyên viên chính Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

8. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

9. Ông Lường Văn Duyên, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Ủy viên.

II. BÁO CÁO VIÊN

1. Ông Sùng A Khai, Phó trưởng Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên;

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên;

3. Ông Lò Văn Quang, Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

III. HỌC VIÊN

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Ghi chú

1

Lò Văn Viết

Trưởng bản Na Nát, xã Mường Luân

Học viên

2

Lường Văn Nghiêm

Trưởng bản Mường Ten, xã Mường Luân

Học viên

3

Lò Văn Ánh

Trưởng bản Tạng Áng, xã Mường Luân

Học viên

4

Lò Văn Thương

Già làng bản Pá Pao 1, xã Mường Luân

Học viên

5

Lò Văn Hương

Già làng bản Nà Sản, xã Mường Luân

Học viên

6

Vàng A Mua

Trưởng bản Trống Sư A, xã Phì Nhừ

Học viên

7

Mùa A Thi

Trưởng bản Háng Pù Xi, xã Phì Nhừ

Học viên

8

Ly A Khai

Trưởng bản Pó Sinh A, xã Phì Nhừ

Học viên

9

Hạ A Giàng

Trưởng bản háng Sông Dưới, xã Phì Nhừ

Học viên

10

Vàng A Chớ

Trưởng bản Trống Mông, xã Phì Nhừ

Học viên

11

Vì Văn Thưởng

Trưởng bản Co Củ, xã Luân Giói

Học viên

12

Lò Văn Diện

Trưởng bản Phiêng Muông, xã Luân Giói

Học viên

13

Lò Văn Thân

Trưởng bản Bản Đại, xã Luân Giói

Học viên

14

Tòng Văn Chung

Trưởng bản Pá Khoang, xã Luân Giói

Học viên

15

Lò Văn Hoá

Trưởng bản Yên Bua, xã Luân Giói

Học viên

16

Quàng Văn Nọi

Trưởng bản Na Cảnh, xã Na Son

Học viên

17

Lường Văn Hươi

Trưởng bản Lọng Chuông, xã Na Son

Học viên

18

Chá A Công

Trưởng bản Trung Phu, xã Na Son

Học viên

19

Quàng Văn Phanh

Già làng Na Phát, xã Na Son

Học viên

20

Lò Văn Pâng

Già làng Na Lanh, xã Na Son

Học viên

21

Lầu A Ly

Trưởng bản Na Sản A, xã Xa Dung

Học viên

22

Sùng A Chía

Trưởng bản Ca Tâu, xã Xa Dung

Học viên

23

Chá A Già

Trưởng bản Xa Dung B, xã Xa Dung

Học viên

24

Lầu Vả Mua

Người có uy tín bản Na Sản B, xã Xa Dung

Học viên

25

Mùa Vả Tùng

Người có uy tín bản Thẩm Mỹ A, xã Xa Dung

Học viên

26

Lầu A Só

Trưởng bản Thẩm Chẩu, xã Chiềng Sơ

Học viên

27

Giàng A Chìa

Trưởng bản Háng Tầu, xã Chiềng Sơ

Học viên

28

Lò Văn Thoả

Trưởng bản Pá Nặm, xã Chiềng Sơ

Học viên

29

Lường Văn Sét

Trưởng bản Huổi Hu, xã Chiềng Sơ

Học viên

30

Cút Văn Chung

Người có uy tín Pá Hịa, xã Chiềng Sơ

Học viên

31

Sủng Sống Dụa

Người có uy tín Bản Pu Nhi A, xã Pu Nhi

Học viên

32

Hạng A Sùng

Người có uy tín Bản Phù Lồng A, xã Pu Nhi

Học viên

33

Giàng Dạng Chứ

Người có uy tín Bản Nậm Ngám B, xã Pu Nhi

Học viên

34

Lò Văn Giống

Người có uy tín Bản Nậm Ngám A, xã Pu Nhi

Học viên

35

Lầu Vảng Nhè

Người có uy tín Bản Háng trợ, xã Pu Nhi

Học viên

36

Sùng A Của

Trưởng bản Tà Té A, xã Nong U

Học viên

37

Ly A Lử

Người có uy tín Tà Té B xã Nong U

Học viên

38

Lầu A Hờ

Trưởng bản  Tà Té C xã Nong U

Học viên

39

Lường Văn Chung

Trưởng bản  Thanh Ngám xã Nong U

Học viên

40

Phàng Nhìa Di

Người có uy tín Dư O A xã Nong U

Học viên

41

Lò Văn Hỏa

Trưởng bản  Na hay, xã Tìa Dình

Học viên

42

Lò Văn Dương

Trưởng bản  Na Su, xã Tìa Dình

Học viên

43

Vàng A Dua

Trưởng bản  Háng Sua, xã Tìa Dình

Học viên

44

Tráng Sồng Lềnh

Người có uy tín bản Tìa Dình 2, xã Tìa Dình

Học viên

45

Tráng Gà Sếnh

Người có uy tín bản Chua Ta 1, xã Tìa Dình

Học viên

46

Vàng A Phía

Trưởng bản  Pa Cá, xã Phình Giàng

Học viên

47

Cháng A Vàng

Trưởng bản  Xa Vua B, xã Phình Giàng

Học viên

48

Quàng Văn Lả

Trưởng bản  Huổi Dụa, xã Phình Giàng

Học viên

49

Lò Văn Toản

Trưởng bản  Cảnh Lay, xã Phình Giàng

Học viên

50

Vàng A Minh

Trưởng bản  Xa Vua A, xã Phình Giàng

Học viên

51

Lò Văn Va

Người có uy tín bản Huổi Có, xã Phình Giàng

Học viên

52

Giàng A Tùng

Trưởng bản Chóp Ly, xã Keo Lôm

Học viên

53

Vàng A Chống

Trưởng bản Háng Lia, xã Keo Lôm

Học viên

54

Giàng Sùng Pó

Trưởng bản Huổi Hoa A1, xã Keo Lôm

Học viên

55

Lường Xuân Hoàn

Trưởng bản Huổi Xa II, xã Keo Lôm

Học viên

56

Lò Văn Pánh

Trưởng bản Suối Lư II, xã Keo Lôm

Học viên

57

Lường Văn Tỉnh

Tổ trưởng tổ dân phố 1, thị trấn Điện Biên Đông

Học viên

58

Cháng A Vàng

Tổ trưởng tổ dân phố 2, thị trấn Điện Biên Đông

Học viên

59

Lò Văn Minh

Tổ trưởng tổ dân phố 3, thị trấn Điện Biên Đông

Học viên

60

Lò Văn Hương

Tổ trưởng tổ dân phố 4, thị trấn Điện Biên Đông

Học viên

61

Nguyễn Quốc Tiên

Tổ trưởng tổ dân phố 5, thị trấn Điện Biên Đông

Học viên

62

Giàng A Sìa

Trưởng bản Huổi Dên

Học viên

63

Vì Văn Tỏa

Trưởng bản Chả A

Học viên

64

Sùng Tùng Chua

Trưởng bản Nà Nếnh A

Học viên

65

Mùa A Chớ

Trưởng bản Nà Nếnh B

Học viên

66

Mùa A Già

Trưởng bản Pú Hồng B

Học viên

67

Mùa Sáy Khua

Người có uy tín Bản Tin tốc B

Học viên

68

Giàng Thị Lầu

Phó Chủ tịch UBND xã Háng Lìa

Học viên

69

Giàng A Sá

Trưởng bản Huổi Va A, xã Háng Lìa

Học viên

70

Giàng A Chếnh

Trưởng bản Tìa Mùng, xã Háng Lìa

Học viên

71

Vàng A Tiến

Trưởng bản Trống Dình, xã Háng Lìa

Học viên

72

Vàng A Tính

Trưởng bản Huổi Tống B, xã Háng Lìa

Học viên

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo

Nghị định 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo

Đầu tư, An ninh trật tự, Thương mại-Quảng cáo, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi