Quyết định 1396/QĐ-UBND 2017 HCM Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017-2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 1396/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017
 
 
--------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, Làng văn hóa” “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;
Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;
Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;
Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 6148/TTr-SVHTT ngày 12 tháng 12 năm 2016 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 841/TTr-SNV ngày 07 tháng 3 năm 2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQVN TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP;
- Sở Nội vụ (3b), Ban Thi đua - Khen thưởng;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên, Ban TCD;
- Lưu: VT, (VX-VP).
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu
 
 
“GIA ĐÌNH VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2017 - 2021
(Kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
 
I. TIÊU CHUẨN
1. Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của thành phố, địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân:
- Hộ gia đình treo cờ nước trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định;
- Hộ gia đình tham gia góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư;
- Thành viên hộ gia đình không: Sử dụng mua bán tàng trữ ma túy; cờ bạc dưới mọi hình thức;
- Hộ gia đình không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, mua bán;
- Hộ gia đình xây dựng nhà ở, công trình phải đúng quy định của pháp luật, không vi phạm Luật giao thông đường bộ;
- Hộ gia đình tham gia 1 lần/quý các buổi họp tổ dân phố, tổ nhân dân;
- Hộ gia đình sử dụng điện, nước đúng quy định, an toàn, tiết kiệm và không có hành vi gian lận điện, nước.
2. Gia đình hòa thuận, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, không để con bỏ học, sinh con đúng quy định; Chuyên cần lao động, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế gia đình.
- 100% thành viên hộ gia đình trong độ tuổi lao động (đủ điều kiện lao động) có việc làm thường xuyên; kinh tế gia đình ổn định, năng động làm giàu chính đáng; thực hành tiết kiệm; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình ngày càng nâng cao;
- Hộ gia đình có 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đưa trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1;
- Hộ gia đình chăm lo phụng dưỡng người cao tuổi, chăm lo người ốm đau, bệnh tật (nếu có); không có bạo lực gia đình dưới mọi hình thức, thực hiện bình đẳng giới; không có sinh con thứ ba trở lên; nuôi con khỏe, dạy con ngoan;
- Xây dựng gia đình nề nếp; ông, bà, cha, mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền; giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới về gia đình.
3. Hưởng ứng phong trào an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đoàn kết tương trợ xóm giềng, giúp nhau giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn.
- Thành viên hộ gia đình tích cực tham gia chương trình giảm nghèo bền vững, đoàn kết tương trợ xóm giềng, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn; hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và các phong trào xã hội - từ thiện khác tại địa phương.
4. Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh mỹ quan đô thị - nông thôn mới.
- Hộ gia đình tham gia xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh công cộng; 100% hộ gia đình có thùng rác có nắp đậy hợp vệ sinh không xả rác ra đường phố, không thả rong vật nuôi, không tiêu tiểu bừa bãi; không phơi quần áo trước cửa nhà, ban công lầu; trồng cây xanh, cây kiểng tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
- 100% thành viên hộ gia đình thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gồm: (5 không: không đói nghèo, không có thành viên vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).
- 100% thành viên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại;
- Thành viên hộ gia đình thường xuyên luyện tập thể dục thể thao với các bộ môn phù hợp.
II. TCHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ tiêu chuẩn này, Ủy ban nhân dân quận, huyện có thể bổ sung thêm các tiêu chí cụ thể và mức đạt của các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, và phải được sự đồng thuận của các cơ quan chức năng của thành phố có liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện, nhưng không được thấp hơn với các quy định tại tiêu chuẩn này.
2. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận, huyện, phường, xã, thị trấn chỉ đạo việc bình xét, kiểm tra việc công nhận tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” vào quý IV hàng năm.
3. Hộ gia đình đạt 4 tiêu chuẩn gia đình văn hóa liên tục trong 3 năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn ban hành Quyết định kèm theo giấy công nhận./.
 
“KHU PHỐ VĂN HÓA, ẤP VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2017 - 2021
(Kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
 
I. TIÊU CHUẨN
A. KHU PH VĂN HÓA
1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đi sống, khuyến khích làm giàu chính đáng:
a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Vì người nghèo”, có giải pháp để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 bình quân mỗi năm 1%;
b) 100% hộ có nhà ở kiên cố, không có nhà tạm, nhà dột nát;
c) Có nhiều hoạt động hiệu quả: Đạt 80% trở lên hộ dân được tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng khoa học - kỹ thuật; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế;
d) Thường xuyên quan tâm giới thiệu học nghề, việc làm cho các đối tượng trong độ tuổi lao động thuộc diện: Gia đình chính sách, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, gia đình khó khăn. Vận động 90% người trong độ tuổi lao động (có đủ điều kiện lao động) tích cực tìm việc làm để có thu nhập chính đáng, hoặc có biện pháp giúp đỡ, giải quyết việc làm cho người thất nghiệp trong khu phố;
đ) Có 80% trở lên hộ gia đình tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội ở cộng đồng;
e) Vận động các hộ gia đình trong khu phố phát huy tình làng nghĩa xóm, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đoàn kết giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm.
2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái:
a) Nhà văn hóa hoặc tụ điểm sinh hoạt văn hóa khu phố từng bước tổ chức hoạt động có hiệu quả;
b) Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 40% trở lên số người dân, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;
c) Có 70% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan;
d) Không phát sinh người vướng tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không có người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại;
đ) Có 70% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó ít nhất 50% gia đình văn hóa được công nhận 03 năm trở lên;
e) Vận động xây dựng các mô hình văn hóa: Chung cư, ký túc xá, công viên, chợ, điểm sáng văn hóa, nhà hàng tiệc cưới đạt chuẩn văn minh - lành mạnh - tiết kiệm (nếu có) đạt theo tiêu chí của quận, huyện ban hành;
g) 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học trở lên; có phong trào “khuyến học”, khuyến tài;
h) 100% trẻ em trong độ tuổi quy định tiêm chủng theo đúng lịch của ngành y tế; 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế (kể cả diện tạm trú dài hạn trên 1 năm);
i) 100% trẻ em được chăm lo vật chất, tinh thần, đặc biệt đối với số trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày: Quốc tế Thiếu nhi, đầu năm học mới, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán.
k) Không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh; giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, vận động phụ nữ có thai được khám định kỳ;
l) Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình;
m) Có nhiều hoạt động đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng; bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương;
n) Tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống tốt;
o) Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam - dioxin, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn và những người bất hạnh.
3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp:
a) Có phong trào quét dọn, tổng vệ sinh thường xuyên; có 100% hộ dân đăng ký thu gom rác thải; không có cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường”;
b) Nhà ở khu dân cư các công trình công cộng từng bước xây dựng theo quy hoạch;
c) Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường sinh thái; vận động nhân dân xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước; trồng cây xanh;
d) Có kế hoạch hàng năm tham gia việc xây dựng tuyến đường văn minh mỹ quan đô thị (cấp thành phố và cấp quận, huyện); tuyến đường điểm, tuyến kênh xanh - sạch - đẹp (nếu có). Có 80% trở lên tổ dân phố thực hiện phong trào “15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp” một tuần/lần;
đ) Tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; đăng ký xây dựng mô hình Khu dân cư không rác.
4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội:
a) Có 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;
b) Hoạt động hòa giải có hiệu quả; hầu hết những mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng;
c) Không để xảy ra vi phạm pháp luật từ nghiêm trọng trở lên; giảm số vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư so với năm trước;
d) Vận động nhân dân tham gia xây dựng tốt nền quốc phòng toàn dân, tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ dân phố hoạt động có hiệu quả. 100% thanh niên đến tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ, 100% thanh niên khám sức khỏe khi có lệnh gọi của cơ quan quân sự địa phương. Vận động 100% số quân nhân đào bỏ ngũ trở lại đơn vị (nếu có). Cùng với địa phương thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tuyên truyền vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc”.
5. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh:
a) Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước; tham gia xây dựng Chi bộ Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” theo quy định; các tổ chức chính trị - xã hội đạt danh hiệu tiên tiến trở lên hàng năm; 80% các tổ chức tự quản ở cộng đồng, của đồng bào dân tộc thiểu số hoạt động có hiệu quả;
b) Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không có khiếu kiện đông người trái pháp luật.
VỀ XÉT CÔNG NHẬN:
Khu phố để xảy ra 01 trong những vấn đề sau sẽ không được xét công nhận Khu phố văn hóa:
- Có xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật nghiêm trọng thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước (có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và xem xét từng trường hợp cụ thể).
- Phát sinh tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy.
- Phát sinh hoạt động tội phạm có tổ chức.
- Phát sinh tụ điểm mại dâm.
- Sinh con thứ 3 trở lên chiếm tỷ lệ 0,8% trên tổng số hộ gia đình của khu phố.
- Có từ 03 trẻ em trở lên bị bóc lột sức lao động, từ 01 trẻ em trở lên bị lạm dụng tình dục.
- Hàng năm không đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Thông tư 23/2013/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, phường, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.
B. ẤP VĂN HÓA
1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng:
a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Vì người nghèo”, có giải pháp để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 bình quân mỗi năm 1%;
b) 100% hộ có nhà ở kiên cố, không có nhà tạm, nhà dột nát;
c) Có nhiều hoạt động hiệu quả: Đạt 80% trở lên hộ dân được tuyên truyền phổ biến và ứng dụng khoa học - kỹ thuật; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế;
d) Thường xuyên quan tâm giới thiệu học nghề, việc làm cho các đối tượng trong độ tuổi lao động thuộc diện: Gia đình chính sách, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, gia đình khó khăn. Vận động 90% người trong độ tuổi lao động (có đủ điều kiện lao động) tích cực tìm việc làm để có thu nhập chính đáng, hoặc có biện pháp giúp đỡ, giải quyết việc làm cho người thất nghiệp trong ấp;
đ) Có 80% trở lên hộ gia đình tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội ở cộng đồng;
e) Vận động các hộ gia đình trong ấp phát huy tình làng nghĩa xóm, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đoàn kết giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm.
2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái:
a) Văn phòng Ban nhân dân ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa từng bước tổ chức hoạt động có hiệu quả;
b) Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 40% trở lên số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;
c) Có 70% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan;
d) Không phát sinh người vướng tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không có người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại;
đ) Có 70% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó ít nhất 50% gia đình văn hóa được công nhận 03 năm trở lên;
e) Vận động xây dựng các mô hình văn hóa: Chung cư, ký túc xá, công viên, chợ, điểm sáng văn hóa, nhà hàng tiệc cưới đạt chuẩn văn minh - lành mạnh - tiết kiệm (nếu có) đạt theo tiêu chí của huyện ban hành;
g) 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học trở lên; có phong trào “khuyến học”, khuyến tài;
h) 100% trẻ em trong độ tuổi quy định tiêm chủng theo đúng lịch của ngành y tế; 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế (kể cả diện tạm trú dài hạn trên 1 năm);
i) Không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh; giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, vận động phụ nữ có thai được khám định kỳ;
k) Có biện pháp phối hợp chăm lo vật chất, tinh thần cho 100% trẻ em, đặc biệt đối với số trẻ em mồ côi, tàn tật, bất hạnh, khó khăn nhân các ngày: Quốc tế Thiếu nhi, đầu năm học mới, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán;
l) Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình;
m) Có nhiều hoạt động đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng; bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào ở địa phương;
n) Tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống tốt;
o) Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam-dioxin, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn và những người bất hạnh.
3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp:
a) Có phong trào thường xuyên quét dọn, tổng vệ sinh thường xuyên, trên 70% hộ dân đăng ký thu gom rác thải, trên 85% chất thải rắn ở nông thôn ở những khu vực đã có tuyến thu gom được thu gom và xử lý đúng quy định, kênh rạch thông thoáng, không có rác thải tù đọng, không có cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường;
b) Tỷ lệ hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí) đạt chuẩn;
c) Nhà ở khu dân cư, các công trình công cộng được xây dựng từng bước theo quy hoạch;
d) Tham gia thực hiện hàng năm việc xây dựng tuyến đường văn minh mỹ quan đô thị cấp huyện. Có 80% trở lên tổ nhân dân thực hiện phong trào “15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp” một tuần/lần;
đ) Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường sinh thái; vận động nhân dân xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước; cải tạo các ao, hồ sinh thái; trồng cây xanh, tích cực vận động nhân dân giám sát và tổ chức xóa các loại quảng cáo, vẽ, viết trái phép, không phép ảnh hưởng đến mỹ quan chung;
e) Tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; đăng ký xây dựng mô hình Khu dân cư không rác;
g) Vận động nhân dân tích cực tham gia hiến đất, mở rộng hẻm, đường trục ấp, liên ấp, đường trục chính nội đồng, phấn đấu có: Từ 80% đến 100% số đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hay bê tông xi măng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội:
a) Có 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;
b) Hoạt động hòa giải có hiệu quả; hầu hết những mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng;
c) Không để xảy ra vi phạm pháp luật từ nghiêm trọng trở lên; giảm số vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư so với năm trước;
d) Vận động nhân dân tham gia xây dựng tốt nền quốc phòng toàn dân, tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ dân phố hoạt động có hiệu quả. 100% thanh niên đến tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ, 100% thanh niên khám sức khỏe khi có lệnh gọi của cơ quan quân sự địa phương. Vận động 100% số quân nhân đào bỏ ngũ trở lại đơn vị (nếu có). Cùng với địa phương thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tuyên truyền vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc”.
5. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh:
a) Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước; tham gia xây dựng Chi bộ Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” theo quy định; các tổ chức chính trị - xã hội đạt danh hiệu tiên tiến trở lên hàng năm; 80% các tổ chức tự quản ở cộng đồng, của đồng bào dân tộc thiểu số hoạt động có hiệu quả;
b) Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không có khiếu kiện đông người trái pháp luật.
VỀ XÉT CÔNG NHẬN:
Để xảy ra 01 trong những trường hợp sau sẽ không được xét công nhận Ấp văn hóa:
- Có xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật nghiêm trọng thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước (có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và xem xét từng trường hợp cụ thể).
- Phát sinh tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy.
- Phát sinh hoạt động tội phạm có tổ chức.
- Phát sinh tụ điểm mại dâm.
- Sinh con thứ 3 trở lên chiếm tỷ lệ 0,8% trên tổng số hộ dân ở ấp.
- Có từ 03 trẻ em trở lên bị bóc lột sức lao động, từ 01 trẻ em trở lên bị lạm dụng tình dục.
- Hàng năm không đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Thông tư 23/2013/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, phường, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ tiêu chuẩn này, Ủy ban nhân dân quận, huyện có thể bổ sung thêm các tiêu chí cụ thể và mức đạt của các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, và phải được sự đồng thuận của các cơ quan chức năng của thành phố có liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện, nhưng không được thấp hơn với các quy định tại tiêu chuẩn này.
2. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn chỉ đạo việc bình xét, công nhận kiểm tra việc công nhận khu phố văn hóa, ấp văn hóa vào Quý IV hàng năm.
3. Công nhận lần đầu, sau 02 (hai) năm liên tục đạt tiêu chuẩn kể từ ngày đăng ký xây dựng; công nhận lại, sau (03) năm liên tục đạt tiêu chuẩn kể từ ngày được quyết định công nhận lần trước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định ghi nhận, công nhận, công nhận lại./.
 
“XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2017 - 2021
(Kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
 
I. TIÊU CHUẨN
1. Giúp nhau phát triển kinh tế:
a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Vì người nghèo”, Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 bình quân mỗi năm 1%, xã cơ bản không có hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm và theo tiêu chí 5 mức độ thiếu hụt về: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Điều kiện sống; Tiếp cận thông tin; Bảo hiểm và Trợ giúp xã hội;
b) Có 80% trở lên hộ gia đình (làm nông nghiệp) trong xã được tuyên truyền, phổ biến khoa học - kỹ thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp;
c) Có 70% trở lên hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế;
d) 100% hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại được đào tạo nâng cao nhận thức, năng lực xúc tiến thương mại và nghiệp vụ kinh doanh, tiếp cận thông tin thị trường. Tỷ số việc làm trên lực lượng lao động đạt trên 90 % đến 95%.
2. Nâng cao chất lượng xây dựng “gia đình văn hóa”; “ấp văn hóa”, “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và các mô hình văn hóa:
a) Có 60% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm trở lên;
b) Có 70% trở lên hộ gia đình cải tạo được vườn tạp, không để đất hoang, khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp;
c) Có 15% trở lên hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn;
d)Có từ 50% trở lên ấp đạt chuẩn văn hóa liên tục 5 năm;
đ)Có 50% trở lên số ấp vận động được nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng;
e) 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 05 (năm) năm trở lên;
f) 70% trở lên các mô hình văn hóa: Chung cư, ký túc xá, công viên, chợ, điểm sáng văn hóa, nhà hàng tiệc cưới đạt chuẩn văn minh - lành mạnh - tiết kiệm (nếu có) đạt theo tiêu chí của huyện ban hành.
3. Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở:
a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, liên xã, cụm xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; ổn định về tổ chức; hoạt động thường xuyên, hiệu quả; từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
b) Văn phòng Ban nhân dân ấp (kết hợp với Tụ điểm văn hóa - thể thao ấp) được trang bị các trang thiết bị văn hóa, dụng cụ thể dục thể thao (như: Âm thanh, giá kệ để sách báo, khung trưng bày hình ảnh hoạt động, các dụng cụ thể dục thể thao và các loại nhạc cụ phù hợp) - chủ yếu vận động xã hội hóa. Có 2 câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao trở lên sinh hoạt thường kỳ, tham gia tốt các phong trào văn hóa, thể thao do xã phát động;
c) 100% ấp duy trì được phong trào sinh hoạt câu lạc bộ; phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hàng năm, xã tổ chức hoặc tham gia 02 cuộc liên hoan văn nghệ quần chúng và thi đấu các môn thể thao;
d) Di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống và thuần phong mỹ tục của địa phương, của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn.
4. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn:
a) 75% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
b) Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng, trong các sinh hoạt tập thể, cộng đồng; không có tệ nạn xã hội phát sinh, giảm mạnh các tệ nạn xã hội hiện có;
c) 100% ấp có tổ vệ sinh, thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải về nơi quy định. Xã tổ chức tốt việc xử lý rác thải tập trung theo quy chuẩn về môi trường; nghĩa trang xã (nếu có) được xây dựng và quản lý theo quy hoạch;
d) 100% cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường; có 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; kênh rạch thông thoáng, không có rác thải tù đọng”;
đ) Có từ 80% trở lên số ấp thực hiện phong trào “15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp” một tuần/lần;
e) Đạt chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các phong trào văn hóa - xã hội khác ở nông thôn.
5. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương:
a) 90% trở lên người dân được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;
b) 80% trở lên hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới;
c) Thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện chương trình cải cách hành chính; 100% ấp xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở;
d) Có các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn, đạt trên 95% gia đình không có bạo lực;
đ) Thực hiện tốt Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
e) Có biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành Luật giao thông đường bộ;
f) 100% ấp, tổ nhân dân xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở; không có khiếu kiện đông người, trái phát luật;
g) 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao được xây dựng theo quy hoạch và quản lý theo pháp luật; không tàng trữ và lưu hành văn hóa phẩm có nội dung độc hại.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nếu vi phạm một trong những trường hợp sau thì không được xét công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới:
a) Hàng năm không đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Thông tư 23/2013/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, phường, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự;
b) Có tình trạng mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, vi phạm trật tự kỷ cương, mỹ quan nghiêm trọng;
2. Căn cứ tiêu chuẩn này, Ủy ban nhân dân huyện có thể bổ sung thêm các tiêu chí cụ thể và mức đạt của các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, và phải được sự đồng thuận của các cơ quan chức năng của thành phố có liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện, nhưng không được thấp hơn với các quy định tại tiêu chuẩn này.
3. Thời gian, thẩm quyền công nhận:
Công nhận lần đầu, sau 02 (hai) năm liên tục đạt tiêu chuẩn kể từ ngày đăng ký xây dựng; công nhận lại, sau (05) năm liên tục đạt tiêu chuẩn kể từ ngày được quyết định công nhận lần trước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định ghi nhận, công nhận, công nhận lại./.
 
“PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ” GIAI ĐOẠN 2017 - 2021
(Kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
 
I. TIÊU CHUẨN
1. Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch:
a) Quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được công bố công khai rộng rãi;
b) Xây dựng, nâng cấp, cải tạo 90% trở lên các công trình công cộng về hành chính, văn hóa - xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị;
c) Quản lý 100% công trình công cộng xây mới (kể từ khi quy hoạch được phê duyệt) đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;
d) Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng; phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị;
đ) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không lấn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở.
2. Giúp nhau phát triển kinh tế:
a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Vì người nghèo”, Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 bình quân mỗi năm 1%, phường, thị trấn cơ bản không có hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm và theo tiêu chí 5 mức độ thiếu hụt về: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Điều kiện sống; Tiếp cận thông tin; Bảo hiểm và Trợ giúp xã hội;
b) Tỷ số việc làm trên lực lượng lao động tại phường, thị trấn đạt trên 90 % đến 95%.
3. Nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, các mô hình văn hóa khác
a) 80% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 03 (ba) năm liên tục trở lên;
b) 60% trở lên nhà ở của người dân được xây dựng mới, hoặc cải tạo, chỉnh trang, làm đẹp kiến trúc đô thị;
c) 80% trở lên khu phố văn hóa đạt tiêu chuẩn “khu phố văn hóa” 06 (sáu) năm liên tục trở lên;
d) 100% khu phố vận động được người dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường;
đ) 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 05 (năm) năm trở lên;
e) 70% trở lên các mô hình văn hóa: Chung cư, ký túc xá, công viên, chợ, điểm sáng văn hóa, nhà hàng tiệc cưới đạt chuẩn văn minh - lành mạnh - tiết kiệm theo tiêu chí của quận, huyện.
4. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị:
a) 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị;
b) Không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị; có giải pháp thực hiện Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
c) Thực hiện tốt 10 điều quy ước về vệ sinh, văn minh đường phố; 100% khu phố có tổ vệ sinh, thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải về nơi quy định;
d) Đảm bảo vệ sinh môi trường; thu gom rác thải theo quy định; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ không gây ô nhiễm môi trường, 100% hộ dân có đăng ký thu gom rác thải, 80% trở lên số khu phố có thực hiện phong trào “15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp” một tuần/lần;
e) Đạt tỷ lệ cây xanh công cộng, tỷ lệ đất giao thông tĩnh, tiêu chuẩn cấp nước, thoát nước và chiếu sáng đô thị theo quy định;
đ) Xây dựng quan hệ cộng đồng, đồng bào dân tộc thiểu số thân thiện đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, hợp tác phát triển kinh tế.
5. Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao
a) Có trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc tụ điểm sinh hoạt văn hóa - thể thao phường, thị trấn, hoặc giải pháp về tổ chức, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có hiệu quả;
b) 80% trở lên khu phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia;
c) Duy trì các hoạt động văn nghệ quần chúng, hoạt động câu lạc bộ; hoạt động thể dục thể thao; bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống, của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.
6. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương
a) 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;
b) 100% khu phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng; có tổ tự quản hoạt động thường xuyên; mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật;
c) Có các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn, đạt trên 95% gia đình không có bạo lực;
d) Tổ chức các hoạt động để nhân dân tham gia giám sát chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện các chính sách xã hội;
đ) Xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị; không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức phải cưỡng chế, tháo dỡ;
e) 100% các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa được xây dựng theo quy hoạch, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật; không có cơ sở tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại;
g) Thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; không phát sinh tệ nạn xã hội, trọng án hình sự.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nếu vi phạm một trong những trường hợp sau thì không được xét công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị:
a) Hàng năm không đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Thông tư 23/2013/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, phường, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự;
b) Có tình trạng mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và vi phạm trật tự kỷ cương, mỹ quan đô thị nghiêm trọng;
2. Căn cứ tiêu chuẩn này, Ủy ban nhân dân quận, huyện có thể bổ sung thêm các tiêu chí cụ thể và mức đạt của các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, và phải được sự đồng thuận của các cơ quan chức năng của thành phố có liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện, nhưng không được thấp hơn với các quy định tại Quyết định này.
3. Thời gian, thẩm quyền công nhận:
Công nhận lần đầu, sau 02 (hai) năm liên tục đạt tiêu chuẩn kể từ ngày đăng ký xây dựng; công nhận lại, sau (05) năm liên tục đạt tiêu chuẩn kể từ ngày được quyết định công nhận lần trước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định ghi nhận, công nhận, công nhận lại./.
 
“CƠ QUAN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2017-2021
(Kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
 
I. TIÊU CHUẨN
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”;
b) 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;
c) Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;
d) Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, 90% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý đúng hạn;
đ) Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.
2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở:
a) 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
b) Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn hóa độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan;
c) Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;
d) Công chức, viên chức và người lao động không hút thuốc lá nơi làm việc; không uống và có mùi rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở phù hợp, hài hòa.
3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:
a) 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;
b) Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật;
c) Thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hàng năm không đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Thông tư 23/2013/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, phường, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự thì không được xét Cơ quan, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
2. Căn cứ tiêu chuẩn này, Ủy ban nhân dân quận, huyện có thể bổ sung thêm các tiêu chí cụ thể và mức đạt của các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, và phải được sự đồng thuận của các cơ quan chức năng của thành phố có liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện, nhưng không được thấp hơn với các quy định tại tiêu chuẩn này.
3. Căn cứ tình hình của địa phương, Ủy ban nhân dân quận, huyện có thể ban hành các tiêu chí mô hình văn hóa phù hợp với yêu cầu thực tiễn để xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh tại địa bàn cơ sở.
4. Các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố và hệ thống các đơn vị trực thuộc thực hiện tiêu chuẩn công nhận danh hiệu cho cơ quan, đơn vị trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.
5. Thời gian, thẩm quyền công nhận: Công nhận lần đầu, sau 02 (hai) năm liên tục đạt tiêu chuẩn kể từ ngày đăng ký xây dựng; công nhận lại, sau (05) năm liên tục đạt tiêu chuẩn kể từ ngày được quyết định công nhận lần trước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định ghi nhận, công nhận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công nhận lại./.
 
“DOANH NGHIỆP VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2017 - 2021
(Kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
 
I. TIÊU CHUẨN
1. Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
a) Hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đề ra hàng năm;
b) Xây dựng thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường;
c) Có sáng kiến cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí gián tiếp; phân công lao động hợp lý;
d) 80% trở lên công nhân thường xuyên được tập huấn, nâng cao tay nghề thi nâng bậc theo định kỳ; lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả.
2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp:
a) Có quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số;
b) Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;
c) 80% trở lên người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
d) Không có người vướng các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội;
đ) Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp;
e) Không hút thuốc lá tại doanh nghiệp; không uống và có mùi rượu, bia trong giờ làm việc.
3. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động:
a) 100% công nhân lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định;
b) Tạo thuận lợi cho công nhân (chú ý đến công nhân là dân tộc thiểu số) về nơi làm việc, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, sinh hoạt đoàn thể; hỗ trợ công nhân lúc khó khăn, hoạn nạn;
c) Có cơ sở vật chất hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch và vui chơi giải trí cho công nhân lao động.
4. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:
a) 100% người sử dụng lao động và người lao động được phổ biến chính sách, pháp luật về các lĩnh vực có liên quan;
b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; tích cực tham gia các chương trình về an sinh xã hội;
c) Thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của công nhân theo các quy định của pháp luật;
d) Sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hàng năm không đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Thông tư 23/2013/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, phường, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự thì không được xét đạt chuẩn Doanh nghiệp văn hóa.
2. Căn cứ tiêu chuẩn này, Ủy ban nhân dân quận, huyện có thể bổ sung thêm các tiêu chí cụ thể và mức đạt của các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, và phải được sự đồng thuận của các cơ quan chức năng của thành phố có liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện, nhưng không được thấp hơn với các quy định tại tiêu chuẩn này.
3. Thời gian, thẩm quyền công nhận: Công nhận lần đầu, sau 02 (hai) năm liên tục đạt tiêu chuẩn kể từ ngày đăng ký xây dựng; công nhận lại, sau (05) năm liên tục đạt tiêu chuẩn kể từ ngày được quyết định công nhận lần trước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định ghi nhận, công nhận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định công nhận lại./.
 

thuộc tính Quyết định 1396/QĐ-UBND

Quyết định 1396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017-2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1396/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành:29/03/2017Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Quyết định 1396/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi