Văn bản UBND lĩnh vực An ninh trật tự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 525 văn bản: An ninh trật tự
01

Công văn 2814/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu n​ổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

02

Quyết định 741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công nhận cơ quan, doanh ng​hiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

03

Kế hoạch 443/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

04

Kế hoạch 305/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Dự án "Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

05

Kế hoạch 304/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

06

Kế hoạch 301/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn Thành phố Hà Nội

07

Quyết định 3170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

08

Công văn 4527/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01/12 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

09

Công văn 14874/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

10

Công văn 2652/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023​

11

Công văn 2654/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông cuối năm 2022​

12

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2023

13

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường ph​òng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14

Kế hoạch 2604/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15

Kế hoạch 224/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

16

Kế hoạch 205/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cấp quốc gia năm 2022

17

Công văn 3662/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Thành phố

18

Quyết định 2949/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An

19

Kế hoạch 150/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Quyết định 1026/QĐ-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh

20

Kế hoạch 414/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 (từ ngày 15/11/2022- 15/12/2022)