Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 192 văn bản: An ninh trật tự
01

Kế hoạch 138/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
02

Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người" đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
03

Kế hoạch 254/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
04

Quyết định 66/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
05

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
06

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2017
07

Quyết định 59/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Đề án Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020

Ban hành: 17/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2017
08

Quyết định 6111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu "Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020"

Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
09

Quyết định 1902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
10

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015

Ban hành: 28/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
11

Quyết định 752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Định

Ban hành: 09/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
12

Quyết định 6045/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án "Quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"

Ban hành: 12/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2014
13

Chỉ thị 15/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng tổng đài cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114

Ban hành: 09/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2014
14

Chỉ thị 13/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2014
15

Quyết định 1136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố

Ban hành: 25/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2014
16

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014"

Ban hành: 02/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2014
17

Chỉ thị 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân năm 2014

Ban hành: 10/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2013
18

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện

Ban hành: 06/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2013
19

Quyết định 1590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
20

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy, người bán dâm cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm 05 - 06 tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 08/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
Vui lòng đợi