Văn bản UBND lĩnh vực An ninh trật tự

Có tất cả 310 văn bản: An ninh trật tự
01

Công văn 5666/SLĐTBXH-PCTNXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về tích cực triển khai vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện ma túy tự nguyện năm 2021

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
02

Kế hoạch 215/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
03

Quyết định 4252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
04

Kế hoạch 214/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
05

Công văn 3350/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2021-2022

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
06

Kế hoạch 213/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
07

Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
08

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
09

Công văn 3051/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
10

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
11

Quyết định 3419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
12

Kế hoạch 197/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
13

Công văn 8682/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn đối với các trò chơi mạo hiểm tại các khu vui chơi, giải trí

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
14

Quyết định 1907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
15

Công văn 2422/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
16

Công văn 2502/UBND-NCPC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Thông tư 150/2020/TT-BCA của Bộ Công an về quy định trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
17

Kế hoạch 173/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
18

Kế hoạch 2437/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các lực lượng phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố năm 2021

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
19

Thông báo 424/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại buổi làm việc giữa Bộ Công an với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
20

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
Vui lòng đợi