Quyết định 1301/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

Số: 1301/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

-------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 285/TTr-CP ngày 09/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1301/QĐ-CTN ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch nước)

 

1.

Phạm Thị Cam, sinh ngày 21/02/1984 tại tỉnh Ninh Thuận

Hiện trú tại: Raimund Strasse 12, 4063 Hoersching, Austria

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

2.

Trương Thị Kim Thoa, sinh ngày 01/02/1993 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Dopplergasse 2/14/6-1110 Wien, Austria

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: F55 cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Đức An, sinh ngày 25/9/2017 tại Áo

Hiện trú tại: Dopplergasse 2/14/6-1110 Wien, Austria

Giới tính: Nam

4.

Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 21/12/1980 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Kersch Baumgasse 3/1/501, 1100 Wien, Austria

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 35/6 ô 4, ấp Hải Phong, huyện Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

5.

Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 03/6/2001 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mareschplatz 5/5, A.1150 Wien, Austria

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 702/17 Phan Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

6.

Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 17/10/1989 tại tỉnh Hà tây

Hiện trú tại: Carlbergergasse 105/3/51, 1230 Wien, Austria

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 54 Trương Công Định, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Giới tính: Nữ

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực