Nghị quyết 774/2019/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

------------

Nghị quyết số: 774/2019/UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

---------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Sau khi xem xét đề nghị của y ban Pháp luật tại Báo cáo số 2611/BC- UBPL14 ngày 20 tháng 9 năm 2019 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án luật, dự thảo nghị quyết sau đây:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp);

2. Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp).

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết

Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 tại kỳ họp thứ 8 như sau:

 

STT

Tên d án

Cơ quan trình

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan tham gia thẩm tra

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Chính phủ

y ban Quốc phòng và An ninh

y ban Pháp luật, y ban Đối ngoại

2.

Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Chính phủ

y ban

Tài chính, Ngân sách

y ban Pháp luật, y ban Kinh tế

 

 

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

--------------

S:112/SY-VPQH

 

SAO Y BẢN CHÍNH

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Chính phủ;

- Tổng Thư ký Quốc hội;

- Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính;

- UBPL, UBQPAN, UBTCNS, UBKT, UBĐN;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Vụ: PL, QPAN, TCNS, KT, ĐN, TH, TT;

- Lưu: HC, PL

KT. CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 774/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 774/2019/UBTVQH14 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 20/09/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!