Nghị quyết 714/NQ-UBTVQH14 2019 thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

Số: 714/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2020, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019

-----------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bảng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Dự kiến tiến độ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020.

Điều 2

1. Cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những biện pháp đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11 tháng 6 năm 2019 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

2. Giao Ủy ban Pháp luật chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc và định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ và các cơ quan trình dự án;
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- TT. HĐDT, các
UB của QH;
- Bộ Tư pháp;
- VPTW, VPCTN, VPCP, VPQH;
- Ban Nội chính TW
;
- Các Ban thuộc UBTVQH, Viện NCLP;
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Lưu: HC, PL;
- E-pas
: 54648.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

BẢNG PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA, CƠ QUAN THAM GIA THẨM TRA CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2019 VÀ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 714/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2019)

 

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan tham gia thẩm tra

Ghi chú

I.

Các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019)

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBTP

HĐDT và các Ủy ban của QH

Được bổ sung vào CT 2019 theo NQ số 78/2019/QH14

2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên taiLuật Đê điều

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBKH CN&MT

HĐDT và các Ủy ban của QH

Được bổ sung vào CT 2019 theo NQ số 78/2019/QH14

3.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBKH CN&MT

HĐDT và các Ủy ban của QH

Được bổ sung vào CT 2019 theo NQ số 78/2019/QH14

4.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tưLuật Doanh nghiệp

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBKT

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được phân công theo NQ số 549/NQ-UBTVQH14

II.

Dự án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2019

1.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBCVĐXH

HĐDT và các Ủy ban của QH

Được bổ sung vào CT 2019 theo NQ số 78/2019/QH14

III.

Các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020)

1

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

UBTVQH

UBPL

UBPL chủ trì thẩm tra đề nghị của các CQ

HĐDT và các Ủy ban của QH tham gia thẩm tra đề nghị của các CQ

Được trình cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 9

2.

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBCVĐXH

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

3.

Luật Biên phòng Việt Nam

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBQP&AN

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

4.

Luật Thỏa thuận quốc tế

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBĐN

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

5.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBKH CN&MT

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

6.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBPL

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

7.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBCVĐXH

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được phân công theo NQ số 549/NQ-UBTVQH14

8.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBKT

HĐDT và các Ủy ban của QH

Đã được phân công theo NQ số 549/NQ-UBTVQH14

IV.

Các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020)

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính nhủ phân công

UBCVĐXH

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

2.

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBCVĐXH

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

 

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2019 VÀ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 714/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2019)

 

Phiên họp UBTVQH

UBTVQH cho ý kiến đối với dự án trình lần đầu hoặc thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp

UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu trước khi trình QH thông qua

Ghi chú

THÁNG 9/2019

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019)

THÁNG 10/2019

 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019)

THÁNG 12/2019

1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

 

 

- Ưu tiên các dự án thuộc Chương trình các tháng sau nhưng được chuẩn bị sớm, đã đầy đủ hồ sơ.

- Các dự án do UBTVQH yêu cầu đưa vào Chương trình

Trình QH tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020)

THÁNG 01/2020

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính1

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

3. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Trình QH tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020)

THÁNG 02/2020

 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

3. Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Trình QH tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020)

THÁNG 3/2020

1. Luật Biên phòng Việt Nam

2. Luật Thỏa thuận quốc tế

3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020)

THÁNG 4/2020

1. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

4. Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 20212

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020)

THÁNG 5/2020

 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020)

THÁNG 7/2020

 

1. Luật Biên phòng Việt Nam

2. Luật Thỏa thuận quốc tế

3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Trình QH tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020)

THÁNG 8/2020

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

2. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Trình QH tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020)

THÁNG 9/2020

 

1. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Trình QH tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020)

THÁNG 10/2020

 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020)

THÁNG 12/2020

- Ưu tiên các dự án thuộc Chương trình các tháng sau nhưng được chuẩn bị sớm, đã đầy đủ hồ sơ.

- Các dự án do UBTVQH yêu cầu đưa vào Chương trình

Trình QH tại kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2020)

 

 


1 Chính phủ dự kiến cho ý kiến tại phiên họp tháng 10/2019

2 Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 9 theo quy trình tại 1 kỳ họp.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi