Cập nhật: Danh mục 230 Bộ luật, Luật của Việt Nam

Hiện, Việt Nam có 230 Bộ luật và Luật đang có hiệu lực, sắp được áp dụng. Dưới đây là tổng hợp mới nhất, đầy đủ nhất của LuatVietnam về Danh mục các Bộ luật và Luật này.
 
 
 
LUẬT CÒN HIỆU LỰC
 
Số hiệu
 
 
Bài viết liên quan
1
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2000
 
2
Luật Biên giới Quốc gia năm 2003 
 
3
Luật Cạnh tranh năm 2004
 
4
Luật An ninh Quốc gia năm 2004
 
5
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005
 
6
Luật Giao dịch điện tử năm 2005
 
7
Luật Thanh niên năm 2005 
 
8
Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005
 
9
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 
 
10
Luật Công nghệ thông tin năm 2006
 
11
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006
 
12
Luật Bình đẳng giới năm 2006
 
13
Luật Thể dục, Thể thao năm 2006
 
14
Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006
 
15
Luật Đê điều năm 2006
 
16
Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá năm 2007
 
17
Luật tương trợ tư pháp năm 2007
 
18
Luật đặc xá năm 2007
 
19
Luật Hóa chất năm 2007
 
20
Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007
 
21
Luật năng lượng nguyên tử năm 2008
 
22
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý năm 2008
 
23
Luật Hoạt động chữ thập đỏ năm 2008
 
24
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2008
 
25
Luật Giao thông đường bộ năm 2008
26
Luật Cán bộ, công chức năm 2008
27
Luật Đa dạng sinh học năm 2008
 
28
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009
 
29
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009
 
30
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009
 
31
Luật Lý lịch tư pháp năm 2009
 
32
Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009
 
33
Luật Viễn thông của Quốc hội năm 2009
 
34
Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009
35
Luật Người cao tuổi của Quốc hội năm 2009
 
36
Luật Dân quân tự vệ của Quốc hội năm 2009
 
37
 
Luật An toàn thực phẩm năm 2010
38
Luật Thi hành án hình sự năm 2010
 
39
Luật Nuôi con nuôi năm 2010
 
40
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010
 
41
Luật Bưu chính năm 2010
 
42
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010
 
43
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010
 
44
Luật Thanh tra năm 2010
 
45
Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010
 
46
Luật Viên chức năm 2010
47
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010
 
48
Luật Khoáng sản của Quốc hội năm 2010
 
49
Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010 
 
50
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010
 
51
Luật Phòng, chống mua bán người năm 2010
 
52
Luật Lưu trữ năm 2010
 
53
Luật Đo lường năm 2011
 
54
 
Luật Cơ yếu năm 2011
 
55
Luật Công đoàn năm 2012
 
56
Luật Quảng cáo năm 2012
 
57
Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012
 
58
 
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012
 
59
Luật Giám định tư pháp năm 2012
 
60
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
 
61
Luật Biển Việt Nam năm 2012
 
62
Luật Xuất bản năm 2012
 
63
Luật Dự trữ quốc gia năm 2012
 
64
Luật Hợp tác xã năm 2012
 
65
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012
 
66
Luật Thủ đô năm 2012
 
67
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012
 
 
68
Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013
 
69
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013
 
70
Luật Phòng chống thiên tai của Quốc hội năm 2013
 
71
Luật Hòa giải cơ sở năm 2013
 
72
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013
 
73
Luật Khoa học và công nghệ năm 2013
 
74
Luật Việc làm năm 2013
 
75
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013
 
76
Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013
 
77
Luật Tiếp công dân năm 2013
 
78
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
 
79
Luật Đất đai năm 2013
80
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014
 
81
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài năm 2014
 
82
Luật Đầu tư công năm 2014
 
83
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
84
Luật Công chứng năm 2014
 
85
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
86
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014
 
87
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014
 
88
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014
 
89
Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014
 
90
Luật Nhà ở năm 2014
91
Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014
92
Luật Hộ tịch năm 2014
93
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014
 
94
Luật Doanh nghiệp năm 2014
95
Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014
 
96
Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014
 
97
Luật Căn cước công dân năm 2014
 
98
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014
 
99
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014
 
100
Luật Công an nhân dân năm 2014
 
101
Luật Trẻ em năm 2016
 
102
Luật Báo chí năm 2016 
 
103
Luật Tiếp cận thông tin năm 2016
 
104
Luật Dược năm 2016
 
105
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế năm 2016
 
106
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017
 
107
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017
108
Luật Quản lý ngoại thương năm 2017
 
109
Luật Đường sắt năm 2017
 
110
Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017
 
111
Luật Thủy lợi năm 2017
 
112
Luật Du lịch năm 2017
 
113
Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
 
114
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017
 
115
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2017
 
116
Luật Quản lý nợ công năm 2017
 
117
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017
 
118
Luật Cảnh vệ năm 2017
 
119
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
 
120
Luật An toàn thông tin mạng năm 2015
 
121
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015
 
122
Luật Kế toán năm 2015 
123
Luật Thống kê năm 2015
 
124
Luật Khí tượng thủy văn năm 2015
 
125
Bộ luật Dân sự năm 2015
126
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
 
127
Luật Tố tụng hành chính năm 2015
 
128
Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015
 
129
Luật Trưng cầu ý dân năm 2015
 
130
Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng năm 2015
 
131
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 
132
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015
 
133
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015
 
134
Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015
 
135
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 
136
Luật Thú y năm 2015
 
137
Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015
138
Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015
 
139
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
 
140
Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015
 
141
Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015
 
142
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016
 
143
Luật Đấu giá tài sản năm 2016
 
144
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2016
 
145
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016
 
146
Luật Điều ước quốc tế năm 2016
 
147
Luật Lâm nghiệp năm 2017
 
148
Luật Thủy sản năm 2017
 
149
Luật Quy hoạch năm 2017
 
150
Luật Quốc phòng năm 2018
 
151
Luật An ninh mạng năm 2018
152
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018
 
153
Luật Tố cáo năm 2018
154
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018
 
155
Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018
 
 
LUẬT ĐÃ BỊ SỬA ĐỔI
   
156
Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000
 
157
Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000
 
158
Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003
 
159
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân năm 1999
 
160
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
161
Luật Cư trú năm 2006
 
162
Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007
 
163
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2008
 
164
Luật Quy hoạch đô thị năm 2009
 
165
Luật Thuế tài nguyên năm 2009
 
166
Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010
 
167
Luật Giá năm 2012
 
168
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
169
Luật Tài nguyên nước năm 2012
 
170
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013
 
171
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014
 
172
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015
 
173
Luật Phí và lệ phí năm 2015
174
Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015
 
175
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
 
 
LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
   
176
Luật Dầu khí năm 1993
 
177
Luật về di sản văn hoá năm 2001
 
178
Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001
 
179
Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004
 
180
Luật Điện lực năm 2004
 
181
Luật Thương mại năm 2005
182
Luật Giáo dục năm 2005
 
183
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005
 
184
Luật Chứng khoán năm 2006
 
185
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006
 
186
Luật Luật sư năm 2006
 
187
Luật Điện ảnh năm 2006
 
188
 
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006
 
189
Luật Quản lý thuế năm 2006
 
190
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007
 
191
Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007
192
Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008
 
193
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008
 
194
Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008
 
195
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008
 
196
Luật Thi hành án dân sự năm 2008
 
197
Luật Bảo hiểm y tế năm 2008
198
Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008
 
199
Luật Công nghệ cao năm 2008
 
200
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009
 
201
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009
 
202
Luật Người khuyết tật năm 2010
 
203
Luật Kiểm toán độc lập năm 2011
 
204
Luật Khiếu nại năm 2011
 
205
Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012
 
206
Bộ luật Lao động năm 2012
207
Luật Giáo dục đại học năm 2012
 
208
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012
 
209
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012
 
210
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012
 
211
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2013
 
212
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013
 
213
Luật Đấu thầu năm 2013
 
214
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014
 
215
Luật Xây dựng năm 2014
 
216
Luật Hải quan năm 2014
 
217
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
218
Luật Đầu tư năm 2014
 
219
Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014
 
220
Bộ luật Hình sự năm 2015
 
LUẬT SẮP ÁP DỤNG
221 Luật Cạnh tranh  23/2018/QH14 Tổng hợp điểm mới
222
Luật Đặc xá
223
Luật Cảnh sát biển
224
Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018
225
Luật Chăn nuôi
226
Luật Trồng trọt
 
227
Luật Công an nhân dân
 
228
Luật Phòng, chống tham nhũng
229
Luật sửa 37 luật liên quan đến quy hoạch
 
230
Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

 

(Cập nhật đến ngày 14/5/2019)

LuatVietnam
Chủ đề: Bộ luật và Luật

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Quang cao