Cập nhật: Danh mục 266 Bộ luật, Luật của Việt Nam

Hiện, Việt Nam có 266 Bộ luật và Luật đang có hiệu lực, sắp được áp dụng. Dưới đây là tổng hợp mới nhất, đầy đủ nhất của LuatVietnam về Danh mục các Bộ luật và Luật này.

STT

LUẬT CÒN HIỆU LỰC

Số hiệu

Bài viết liên quan

1

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

52/2014/QH13

Tổng hợp điểm mới

2

Bộ luật Lao động 2019

45/2019/QH14

Tổng hợp điểm mới

3

Luật Cơ yếu năm 2011

05/2011/QH13

4

Bộ luật Dân sự 2015

91/2015/QH13

Tổng hợp điểm mới

5

Luật Đấu thầu 2023

22/2023/QH15

Tổng hợp điểm mới

6

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

15/2023/QH15

Tổng hợp điểm mới

7

Luật Lưu trữ năm 2011

01/2011/QH13

8

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022

13/2022/QH15

Tổng hợp điểm mới

9

Luật Dầu khí 2022

12/2022/QH15

10

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022

10/2022/QH15

11

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

09/2022/QH15

12

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

14/2022/QH15

Tổng hợp điểm mới

13

Luật Thanh tra 2022

11/2022/QH15

Tổng hợp điểm mới

14

Luật Thi đua, khen thưởng 2022

06/2022/QH15

15

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

08/2022/QH15

Tổng hợp điểm mới

16

Luật Cảnh sát cơ động 2022

04/2022/QH15

17

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

07/2022/QH15

Tổng hợp điểm mới

18

Luật Điện ảnh

05/2022/QH15

19

Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011

66/2011/QH12

20

Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự 2021

02/2021/QH15

Tổng hợp điểm mới

21

Luật Phòng, chống ma túy 2021

73/2021/QH14

22

Luật Thỏa thuận quốc tế 2020

70/2020/QH14

23

Luật Cư trú 2020

68/2020/QH14

Tổng hợp điểm mới

24

Luật phòng chống HIV/AIDS sửa đổi 2020

71/2020/QH14

25

Luật Thuế bảo vệ môi trường

57/2010/QH12

26

Luật Biên phòng Việt Nam 2020

66/2020/QH14

27

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020

69/2020/QH14

Tổng hợp điểm mới

28

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

56/2020/QH14

Tổng hợp điểm nổi bật

29

Luật Thanh niên 2020

57/2020/QH14

30

Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020

58/2020/QH14

31

Luật sửa đổi Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 2020

60/2020/QH14

32

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010

48/2010/QH12

33

Luật Bưu chính 2010

49/2010/QH12

34

Luật Nuôi con nuôi 2010

52/2010/QH12

35

Luật sửa đổi Luật Xuất nhập cảnh và Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 2023

23/2023/QH15

Tổng hợp điểm mới

36

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

62/2020/QH14

Tổng hợp điểm mới

37

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

63/2020/QH14

Tổng hợp điểm mới

38

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

65/2020/QH14

Tổng hợp điểm mới

39

Luật Trọng tài thương mại 2010

54/2010/QH12

40

Luật Người cao tuổi 2009

39/2009/QH12

41

Luật Hoạt động chữ thập đỏ 2008

11/2008/QH12

42

Luật tương trợ tư pháp năm 2007

08/2007/QH12

43

Luật Bình đẳng giới 2006

73/2006/QH11

44

Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006

75/2006/QH11

45

Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005

49/2005/QH11

46

Luật Giao dịch điện tử

51/2005/QH11

Tổng hợp điểm mới

47

Luật An ninh Quốc gia 2004

32/2004/QH11

48

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018

34/2018/QH14

Tổng hợp điểm mới

49

Luật Thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993

23-L/CTN

50

Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân

21-LCT/HĐNN8

51

Luật Chế độ báo chí 1956

100 SL/L.002

52

Luật quyền lập hội năm 1957

102-SL/L-004

53

Luật Thư viện 2019

46/2019/QH14

Tổng hợp điểm mới

54

Luật Dân quân tự vệ 2019

48/2019/QH14

Tổng hợp điểm mới

55

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi

50/2019/QH14

56

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

47/2019/QH14

Tổng hợp điểm mới

57

Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

53/2019/QH14

58

Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

52/2019/QH14

Tổng hợp điểm mới

59

Luật Chứng khoán 2019

54/2019/QH14

Tổng hợp điểm mới

60

Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi 2019

55/2019/QH14

61

Luật Thi hành án hình sự 2019

41/2019/QH14

Tổng hợp điểm mới

62

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

44/2019/QH14

Tổng hợp điểm mới

63

Luật Giáo dục 2019

43/2019/QH14

Tổng hợp điểm mới

64

Luật Quản lý thuế 2019

38/2019/QH14

65

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018

34/2018/QH14

Tổng hợp điểm mới

66

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

33/2018/QH14

Tổng hợp điểm mới

67

Luật Chăn nuôi 2018

32/2018/QH14

Tổng hợp điểm mới

68

Luật Trồng trọt năm 2018

31/2018/QH14

69

Luật Đặc xá năm 2018

30/2018/QH14

Tổng hợp điểm mới

70

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018

29/2018/QH14

71

Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018

27/2018/QH14

72

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018

26/2018/QH14

73

Luật An ninh mạng 2018

24/2018/QH14

Tổng hợp điểm mới

74

Luật Cạnh tranh 2018

23/2018/QH14

Tổng hợp điểm mới

75

Luật Quốc phòng 2018

22/2018/QH14

76

Luật Quản lý nợ công 2017

20/2017/QH14

77

Luật sửa đổi Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2017

19/2017/QH14

78

Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng 2017

17/2017/QH14

Tổng hợp điểm mới

79

Luật Lâm nghiệp 2017

16/2017/QH14

80

Luật Cảnh vệ 2017 của Quốc hội

13/2017/QH14

81

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

11/2017/QH14

82

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

10/2017/QH14

83

Luật Du lịch 2017

09/2017/QH14

84

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

07/2017/QH14

85

Luật Quản lý ngoại thương 2017

05/2017/QH14

86

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017

12/2017/QH14

87

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016

02/2016/QH14

88

Luật Đấu giá tài sản 2016

01/2016/QH14

89

Luật Điều ước quốc tế 2016

108/2016/QH13

90

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

107/2016/QH13

91

Luật Tiếp cận thông tin 2016

104/2016/QH13

92

Luật Trưng cầu ý dân 2015

96/2015/QH13

93

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng năm 2015

98/2015/QH13

94

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

85/2015/QH13

95

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015

75/2015/QH13

96

Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015

84/2015/QH13

97

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội 2014

72/2014/QH13

98

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014

61/2014/QH13

99

Luật Hộ tịch 2014

60/2014/QH13

Tổng hợp điểm mới

100

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

63/2014/QH13

101

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014

62/2014/QH13

102

Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

56/2014/QH13

103

Luật Tiếp công dân năm 2013

42/2013/QH13

104

Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi

40/2013/QH13

Tổng hợp điểm mới

105

Luật Việc làm năm 2013

38/2013/QH13

106

Luật Hòa giải ở cơ sở 2013

35/2013/QH13

107

Luật Hợp tác xã năm 2012

23/2012/QH13

Tổng hợp điểm mới

108

Luật Biển Việt Nam năm 2012

18/2012/QH13

109

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

14/2012/QH13

110

Luật Công đoàn 2012

12/2012/QH13

111

Luật sửa đổi Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia tại Luật Thống kê

01/2021/QH15

II

LUẬT ĐÃ BỊ SỬA ĐỔI

Số hiệu

Bài viết liên quan

112

Luật Biên giới Quốc gia năm 2003

06/2003/QH11

113

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

21/2023/QH15

Tổng hợp điểm mới

114

Luật Đo lường 2011

04/2011/QH13

115

Luật Bảo vệ môi trường 2020

72/2020/QH14

116

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

67/2020/QH14

Tổng hợp điểm mới

117

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

46/2010/QH12

118

Luật Doanh nghiệp 2020

59/2020/QH14

Tổng hợp điểm mới

119

Luật Các tổ chức tín dụng 2010

47/2010/QH12

120

Luật An toàn thực phẩm 2010

55/2010/QH12

121

Luật Thuế tài nguyên 2009

45/2009/QH12

122

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

36/2009/QH12

123

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008

19/2008/QH12

124

Luật năng lượng nguyên tử năm 2008

18/2008/QH12

125

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999

16/1999/QH10

126

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

49/2019/QH14

127

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019

51/2019/QH14

128

Luật Công an nhân dân 2018

37/2018/QH14

129

Luật Tố cáo năm 2018

25/2018/QH14

Tổng hợp điểm mới

130

Luật Thủy sản 2017

18/2017/QH14

131

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

14/2017/QH14

132

Luật Đường sắt 2017

06/2017/QH14

133

Luật Báo chí 2016

103/2016/QH13

134

Luật Trẻ em 2016

102/2016/QH13

Tổng hợp điểm mới

135

Luật Kế toán năm 2015

88/2015/QH13

136

Luật Thống kê 2015

89/2015/QH13

137

Luật Tố tụng hành chính 2015

93/2015/QH13

138

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

94/2015/QH13

140

Luật Thú y 2015

79/2015/QH13

141

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015

78/2015/QH13

142

Luật Tổ chức Chính phủ 2015

76/2015/QH13

143

Luật Ngân sách Nhà nước 2015

83/2015/QH13

144

Luật Căn cước công dân 2014

59/2014/QH13

145

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

70/2014/QH13

146

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

69/2014/QH13

147

Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

64/2014/QH13

148

Luật Phá sản 2014

51/2014/QH13

149

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

46/2014/QH13

150

Luật Đất đai 2013

45/2013/QH13

Tổng hợp điểm mới

151

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013

41/2013/QH13

152

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013

30/2013/QH13

153

Luật Phòng, chống khủng bố 2013

28/2013/QH13

154

Luật Dự trữ quốc gia 2012

22/2012/QH13

155

Luật Xuất bản 2012

19/2012/QH13

156

Luật Giá năm 2012

11/2012/QH13

157

Luật Quảng cáo 2012

16/2012/QH13

III

LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Số hiệu

Bài viết liên quan

158

Luật Khiếu nại 2011

02/2011/QH13

159

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

92/2015/QH13

Tổng hợp điểm mới

160

Bộ luật Hàng hải 2015

95/2015/QH13

161

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

101/2015/QH13

162

Bộ luật Hình sự 2015

100/2015/QH13

163

Luật Kiểm toán độc lập 2011

67/2011/QH12

164

Luật Khoáng sản 2010

60/2010/QH12

165

Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự

03/2022/QH15

166

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

59/2010/QH12

167

Luật Viên chức 2010

58/2010/QH12

Tổng hợp điểm mới
168

Luật Đầu tư 2020

61/2020/QH14

Tổng hợp điểm mới
169

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010

50/2010/QH12

170

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

64/2020/QH14

Tổng hợp điểm mới
171

Luật Người khuyết tật 2010

51/2010/QH12

172

Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009

42/2009/QH12

173

Luật Viễn thông 2009

41/2009/QH12

174

Luật Di sản văn hóa sửa đổi 2009

32/2009/QH12

175

Luật Quy hoạch đô thị 2009

30/2009/QH12

176

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 2009

33/2009/QH12

177

Luật Lý lịch tư pháp 2009

28/2009/QH12

178

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

27/2008/QH12

179

Luật Thi hành án dân sự

26/2008/QH12

180

Luật Bảo hiểm y tế 2008

25/2008/QH12

181

Luật Quốc tịch 2008

24/2008/QH12

182

Luật Giao thông đường bộ

23/2008/QH12

Tổng hợp điểm mới
183

Luật Cán bộ, công chức 2008

22/2008/QH12

184

Luật Công nghệ cao 2008

21/2008/QH12

185

Luật Đa dạng sinh học

20/2008/QH12

186

Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008

15/2008/QH12

187

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

14/2008/QH12

188

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

13/2008/QH12

189

Luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa năm 2007

05/2007/QH12

190

Luật hóa chất 2007

06/2007/QH12

191

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

04/2007/QH12

192

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

03/2007/QH12

193

Luật Thể dục, Thể thao năm 2006

77/2006/QH11

194

Luật Đê điều 2006

79/2006/QH11

195

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

68/2006/QH11

196

Luật Công nghệ thông tin 2006

67/2006/QH11

197

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

66/2006/QH11

198

Luật Luật sư 2006

65/2006/QH11

199

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006

64/2006/QH11

200

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

50/2005/QH11

Tổng hợp điểm mới

201

Luật Thương mại 2005

36/2005/QH11

202

Luật Điện lực 2004

28/2004/QH11

203

Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

23/2004/QH11

204

Luật di sản văn hoá 2001

28/2001/QH10

205

Luật Phòng cháy và chữa cháy

27/2001/QH10

Tổng hợp điểm mới
206

Luật Kiến trúc 2019

40/2019/QH14

207

Luật Đầu tư công 2019

39/2019/QH14

Tổng hợp điểm mới
208

Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019

42/2019/QH14

209

Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

35/2018/QH14

Tổng hợp điểm mới
210

Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

28/2018/QH14

211

Luật Quy hoạch 2017

21/2017/QH14

Tổng hợp điểm mới
212

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

15/2017/QH14

213

Luật Thủy lợi 2017

08/2017/QH14

214

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

04/2017/QH14

215

Luật sửa đổi Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế 2016

106/2016/QH13

216

Luật Dược 2016

105/2016/QH13

217

Luật An toàn thông tin mạng 2015

86/2015/QH13

218

Luật Khí tượng thủy văn 2015

90/2015/QH13

219

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

87/2015/QH13

220

Luật Phí và Lệ phí 2015

97/2015/QH13

221

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

99/2015/QH13

222

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015

77/2015/QH13

223

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

82/2015/QH13

224

Luật Kiểm toán Nhà nước 2015

81/2015/QH13

225

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

80/2015/QH13

226

Luật Tổ chức Quốc hội 2014

57/2014/QH13

227

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

74/2014/QH13

228

Luật Kinh doanh bất động sản

66/2014/QH13

Tổng hợp điểm mới
229

Luật Nhà ở 2014

65/2014/QH13

230

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

58/2014/QH13

Tổng hợp điểm mới
231

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014

71/2014/QH13

232

Luật Hải quan 2014

54/2014/QH13

233

Luật Công chứng 2014

53/2014/QH13

234

Luật Xây dựng 2014

50/2014/QH13

235

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường thủy nội địa 2014

48/2014/QH13

236

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài

47/2014/QH13

237

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

44/2013/QH13

238

Luật Khoa học và công nghệ 2013

29/2013/QH13

239

Luật Phòng chống thiên tai 2013

33/2013/QH13

240

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2013

32/2013/QH13

241

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng 2013

31/2013/QH13

242

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012

26/2012/QH13

243

Luật Thủ đô năm 2012

25/2012/QH13

244

Luật Điện lực sửa đổi 2012

24/2012/QH13

245

Luật Luật sư sửa đổi 2012

20/2012/QH13

246

Luật Tài nguyên nước 2012

17/2012/QH13

247

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012

15/2012/QH13

248

Luật Giám định tư pháp 2012

13/2012/QH13

249

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 2012

09/2012/QH13

250

Luật Giáo dục đại học 2012

08/2012/QH13

251

Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012

06/2012/QH13

252

Luật Phòng, chống tham nhũng

36/2018/QH14

Tổng hợp điểm mới

IV

LUẬT SẮP ÁP DỤNG

Số hiệu

Bài viết liên quan

253

Luật Các tổ chức tín dụng 2024

32/2024/QH15

Tổng hợp điểm mới
254

Luật Đất đai 2024

31/2024/QH15

Tổng hợp điểm mới
255

Luật Quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự 2023

25/2023/QH15

256

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

30/2023/QH15

Tổng hợp điểm mới
257

Luật Tài nguyên nước 2023

28/2023/QH15

Tổng hợp điểm mới
258

Luật Căn cước 2023

26/2023/QH15

Tổng hợp điểm mới
259

Luật Nhà ở 2023

27/2023/QH15

Tổng hợp điểm nổi bật
260

Luật Kinh doanh bất động sản 2023

29/2023/QH15

Tổng hợp điểm mới
261

Luật Viễn thông 2023

24/2023/QH15

262

Luật Giao dịch điện tử 2023

20/2023/QH15

Tổng hợp điểm mới
263

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

19/2023/QH15

Tổng hợp điểm mới
264

Luật Phòng thủ dân sự 2023

18/2023/QH15

265

Luật Hợp tác xã 2023

17/2023/QH15

Tổng hợp điểm mới
266

Luật Giá 2023

16/2023/QH15

Tổng hợp điểm mới

LuatVietnam
Đánh giá bài viết:
(7 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mức tiền thưởng của Đảng viên khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Mức tiền thưởng của Đảng viên khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Mức tiền thưởng của Đảng viên khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Lương cơ sở tăng từ 01/7/2024 không chỉ ảnh hưởng đến lương, thưởng của cán bộ, công chức, viên chức mà với Đảng viên cũng có tác động không nhỏ. Đó là thay đổi lớn về mức tiền thưởng của Đảng viên khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

4 lý do nên thay mẫu Sổ đỏ, Sổ hồng mới năm 2025

4 lý do nên thay mẫu Sổ đỏ, Sổ hồng mới năm 2025

4 lý do nên thay mẫu Sổ đỏ, Sổ hồng mới năm 2025

Tới đây, Sổ đỏ, Sổ hồng sẽ được ban hành một mẫu mới thống nhất và áp dụng trên phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất. Vậy thay mẫu Sổ đỏ mới, người dân có bắt buộc phải đi làm lại Sổ cũ? Tại sao nên thay mẫu Sổ đỏ, Sổ hồng mới từ năm 2025 tới đây? Cùng tìm hiểu.