Thông báo 268/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 59 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 268/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 59 HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG.
 
 
Ngày 30 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 59 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Sau khi nghe đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 và Chương trình Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX, ý kiến của các đồng chí tham dự phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận:
1. Cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và địa phương chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo.
Công tác thi đua những năm qua và trong 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực và ở từng địa phương đã được triển khai có hiệu quả, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.
Ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong thời gian qua. Các thành viên Hội đồng đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công. Hoạt động của các cụm, khối thi đua ngày càng thiết thực với nhiều hình thức, nội dung phong phú.
2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
a) Tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...; tạo sự chuyển biến trong các phong trào thi đua yêu nước của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 mà Nghị quyết Đại hội XI đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước. Thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục để giới thiệu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua.
b) Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, hướng về cơ sở, chú ý khen thưởng cho người lao động, công nhân, nông dân, trí thức. Khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, chặt chẽ, tránh hình thức và chạy theo thành tích.
Tập trung thực hiện, giải quyết dứt điểm khen thưởng kháng chiến: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến.
c) Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời nắm bắt các vấn đề vướng mắc phát sinh, ý kiến phản ánh của dư luận, nghiên cứu tiếp thu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế thi đua, khen thưởng.
Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát các trường hợp khen thưởng Huân chương Chiến công cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định của pháp luật thi đua, khen thưởng. Việc đề xuất sửa đổi các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, trong đó có Nghị định số 65/2014/NĐ-CP phải thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính áp dụng chung của văn bản quy phạm pháp luật.
Bộ Ngoại giao thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5593/VPCP-TCCV ngày 17 tháng 7 năm 2015, trình việc sửa đổi Quyết định 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
d) Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo không khí thi đua sôi nổi, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu cho cả nước.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Cơ quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương MTTQVN;
- Thành viên Hội đồng TĐKTTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).Hà
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

thuộc tính Thông báo 268/TB-VPCP

Thông báo 268/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 59 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:268/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành:07/08/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi