Quyết định 720/QĐ-BTP 2023 tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 720/QĐ-BTP

Quyết định 720/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tặng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp"
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:720/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:15/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tặng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp"

Ngày 15/5/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 720/QĐ-BTP về việc tặng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp".

- Tặng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp" cho 05 tập thể đã có thành tích xuất sắc, đóng góp trong quá trình 40 năm xây dựng và phát triển của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (17/5/1983-17/5/2023) gồm có:

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

+ Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

+ Phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

+ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

- 09 cá nhân được tặng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp" đã có thành tích xuất sắc, đóng góp trong quá trình 40 năm xây dựng và phát triển của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa bao gồm: 

+ Ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

+ Ông Mai Văn Minh, Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

+ Ông Dương Khánh, Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 720/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_______

Số: 720/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”

________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp hướng dân công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho 05 tập thể và 09 cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc, đóng góp trong quá trình 40 năm xây dựng và phát triển của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (17/5/1983-17/5/2023).

Tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp; Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, Vụ TĐKT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

Lê Thanh Long

 

 

BỘ TƯ PHÁP

________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

 

 

DANH SÁCH

TẬP TH, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG “BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP”

(Kèm theo Quyết định số: 720/QĐ-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

__________

 

TẬP TH

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

2. Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

3. Phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

4. Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

5. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

CÁ NHÂN

1. Ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

2. Ông Mai Văn Minh, Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

3. Ông Dương Khánh, Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

4. Ông Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

5. Ông Mai Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

6. Ông Nguyễn Đức Bắc, Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

7. Bà Nguyễn Thị Lựu, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

8. Bà Trịnh Thị Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;

9. Bà Vũ Thị Bình, Chuyên viên phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp Thanh Hóa.

Tổng số: 05 tập thể, 09 cá nhân./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi