Quyết định 1765/QĐ-BTP 2021 thành lập các Cụm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1765/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC CỤM THI ĐUA VÀ CỬ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG CỤM THI ĐUA KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2022

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-BTP ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập 04 Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ và cử các đồng chí (có tên trong danh sách kèm theo) làm Trưởng và Phó Trưởng Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2022.

Điều 2. Hoạt động của các Cụm thi đua; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng và Phó Trưởng Cụm thi đua thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-BTP ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN CÁC CỤM THI ĐUA VÀ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG CỤM THI ĐUA KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1765/QĐ-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. CỤM THI ĐUA SỐ I

- Trưởng Cụm: đồng chí Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Phó trưởng Cụm: đồng chí Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp.

Gồm 08 đơn vị: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Cục Kế hoạch - Tài chính; Cục Công nghệ thông tin; Cục Công tác phía Nam; Thanh tra Bộ.

II. CỤM THI ĐUA SỐ II

- Trưởng Cụm: đồng chí Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam.

- Phó trưởng Cụm: đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Gồm 10 đơn vị: Trường Đại học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Viện Khoa học pháp lý; Trường Cao đẳng Luật miền Bắc; Trường Cao đẳng Luật miền Trung; Trường Cao đẳng Luật miền Nam; Trường Trung cấp Luật Tây Bắc; Báo Pháp luật Việt Nam; Nhà Xuất bản Tư pháp.

III. CỤM THI ĐUA SỐ III

- Trưởng Cụm: đồng chí Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

- Phó trưởng Cụm: đồng chí Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Gồm 09 đơn vị: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cục Con nuôi; Cục Bồi thường Nhà nước; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Trợ giúp pháp lý; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

IV. CỤM THI ĐUA SỐ IV

- Trưởng Cụm: đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Phó trưởng Cụm: đồng chí Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Gồm 07 đơn vị: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Pháp luật quốc tế; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 5335/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Quyết định 5335/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Y tế-Sức khỏe, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

×
×
×
Vui lòng đợi