Nghị quyết 144/NQ-CP 2021 về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 144/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Trong khi chưa sửa đổi Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, đồng ý đề nghị xét phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 02 cá nhân (Phụ lục kèm theo).

Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;

- Lưu: VT, TCCV (2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

 

 

Phụ lục

CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”

(Kèm theo Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ)

__________________

 

1. Ông Hoàng Minh Tuấn, PGS.TS, Thượng tá, Trưởng khoa An ninh xã hội, Học viện An ninh nhân dân.

2. Ông Hà Văn Hội, PGS.TS, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

thuộc tính Nghị quyết 144/NQ-CP

Nghị quyết 144/NQ-CP của Chính phủ về việc phong tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:144/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:19/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
TÓM TẮT VĂN BẢN

02 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

Ngày 19/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 144/NQ-CP về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.

Cụ thể, trong khi chưa sửa đổi Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, Chính phủ đồng ý đề nghị xét phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 02 cá nhân sau:

Thứ nhất, ông Hoàng Minh Tuấn, PGS.TS, Thượng tá, Trưởng khoa An ninh xã hội, Học viện An ninh nhân dân.

Thứ hai, ông Hà Văn Hội, PGS.TS, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết144/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 5335/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Quyết định 5335/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Y tế-Sức khỏe, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Vui lòng đợi