Quyết định 1764/QĐ-BTP 2021 thành lập Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1764/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC KHU VỰC THI ĐUA VÀ CỬ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG KHU VỰC THI ĐUA KHỐI CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-BTP ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập 08 Khu vực thi đua và cử Trưởng, Phó Trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2022 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hoạt động của các Khu vực thi đua, Trưởng và Phó trưởng Khu vực thi đua thực hiện theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-BTP ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN CÁC KHU VỰC THI ĐUA VÀ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG KHU VỰC THI ĐUA KHỐI CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1764/BTP-TĐKT ngày 25 /11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. KHU VỰC THI ĐUA CÁC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

- Trưởng khu vực: Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

- Phó Trưởng khu vực: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội.

Gồm 05 Thành phố: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh.

II. KHU VỰC THI ĐUA CÁC TỈNH MIỀN NÚI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC

- Trưởng khu vực: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La.

- Phó Trưởng khu vực: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La. Gồm 07 tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn.

III. KHU VỰC THI ĐUA CÁC TỈNH TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

- Trưởng khu vực: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

- Phó Trưởng khu vực: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

Gồm 07 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

IV. KHU VỰC THI ĐUA CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

- Trưởng khu vực: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định.

- Phó Trưởng khu vực: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

Gồm 09 tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc.

V. KHU VỰC THI ĐUA CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ

- Trưởng khu vực: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.

- Phó Trưởng khu vực: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

Gồm 08 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

VI. KHU VỰC THI ĐUA CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

- Trưởng khu vực: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

- Phó Trưởng khu vực: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum.

Gồm 08 tỉnh: Bình Định, Đắk Nông, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum.

VII. KHU VỰC THI ĐUA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

- Trưởng khu vực: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

- Phó Trưởng khu vực: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận.

Gồm 07 tỉnh: Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Tây Ninh.

VIII. KHU VỰC THI ĐUA CÁC TỈNH MIỀN TÂY NAM BỘ

- Trưởng khu vực: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.

- Phó Trưởng khu vực: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.

Gồm 12 tỉnh: Long An, Bạc Liêu, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 5335/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Quyết định 5335/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Y tế-Sức khỏe, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

×
×
×
Vui lòng đợi