Quyết định 05/2009/QĐ-UBND chế độ khen thưởng lĩnh vực văn học, nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên QuangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành:17/06/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

_______________________

Số: 05/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 6 năm 2009

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 101/2006/QĐ-BVHTT ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành kèm theo Quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hóa - thông tin;

Thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và Thông báo ý kiến kết luận kỳ họp thứ 41 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản số 54-KL/TU ngày 27 tháng 4 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 32/TTr-VHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2009 về việc đề nghị ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Đối tượng áp dụng:
1.1- Tập thể, cá nhân có chương trình, tiết mục đoạt giải trong hệ thống các giải chính tại các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật khu vực, toàn quốc; đoạt từ giải khuyến khích trở lên đối với các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quốc tế.
1.2- Tập thể, cá nhân có tác phẩm văn học, nghệ thuật đoạt giải trong hệ thống các giải chính tại các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật khu vực, quốc gia; đoạt giải từ giải khuyến khích trở lên đối với các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật quốc tế.
1.3- Tập thể, cá nhân có tác phẩm đoạt giải trong hệ thống các giải chính tại các cuộc liên hoan phát thanh - truyền hình khu vực, quốc gia; đoạt giải từ khuyến khích trở lên đối với các cuộc liên hoan phát thanh - truyền hình quốc tế.
2- Khen thưởng:
- Tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải quy định tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định này bằng 50% giá trị giải thưởng đã đoạt giải.
- Đối với các tập thể, cá nhân đoạt giải nhất cấp quốc gia hoặc từ giải khuyến khích trở lên đối với các cuộc thi quốc tế thì được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
3- Trong một cuộc thi, cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, mỗi tập thể, cá nhân đoạt giải chỉ được thưởng một lần (trường hợp tập thể, cá nhân đoạt 02 giải trở lên thì chỉ xét thưởng cho giải cao nhất).
Điều 2. Kinh phí thực hiện
1- Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ thưởng đối với các tập thể, cá nhân đoạt giải theo quy định tại Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm.
Bổ sung
2- Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp, để kiểm tra, thẩm định báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.
3- Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu dự toán kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng quy định tại Quyết định này, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh để bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tinh, Giám đốc các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Nội vụ; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đỗ Văn Chiến

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi