Văn bản UBND lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 19/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

02

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định mức chi tiền thưởng cho giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

03

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

04

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 05/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

05

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 25/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

06

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ban hành: 23/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2019

07

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 30/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

08

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 21/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

09

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

10

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"

Ban hành: 27/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

11

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

12

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

13

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 04/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

14

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

15

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 13/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

16

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ban hành: 05/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

17

Kế hoạch 32/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/06/1948 - 11/06/2018)

Ban hành: 29/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

18

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 18/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

19

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

20

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018