Thông báo 52/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án lọc dầu Vũng Rô

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 52/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ

 VỀ DỰ ÁN LỌC DẦU VŨNG RÔ

 

 

Ngày 04 tháng 01 năm 2013 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ về chủ trương điều chỉnh Dự án, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án lọc dầu Vũng Rô. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Việc điều chỉnh công suất của Dự án lọc dầu Vũng Rô là phù hợp với chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Đầu tư dự án này không chỉ để cân đối nhu cầu trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu các sản phẩm lọc hóa dầu. Dự án có tác động hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của tỉnh Phú Yên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh quy mô của dự án lọc dầu Vũng Rô lên 8 triệu tấn/năm như đề nghị của tỉnh Phú Yên và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý nguyên tắc việc điều chỉnh địa điểm của Dự án (bao gồm cả cảng chuyên dụng); Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch mặt bằng, bố trí đất đai, giải quyết các vấn đề liên quan đến sử dụng đất của Dự án, phù hợp với quy định của Luật đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bộ Công Thương chủ trì, hoàn thiện thủ tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 đã phê duyệt kèm theo Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2009 đối với Dự án trên.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thực hiện việc xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Dự án. Trong đó cần lưu ý các điểm sau:

+ Dự án phải đáp ứng yêu cầu công nghệ, thiết bị tiên tiến hiện đại, bảo đảm về an toàn và môi trường;

- Làm rõ quyền lợi, trách nhiệm của Nhà đầu tư, của Nhà nước và tỉnh Phú Yên trong Dự án;

+ Rà soát chặt chẽ về pháp lý trước khi cấp phép, nhất là các điều khoản về cam kết trách nhiệm của phía Việt Nam, bảo đảm không để cơ hở gây thiệt hại cho ta khi xảy ra khiếu kiện.

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Phú Yên trong việc rà soát về pháp lý; về năng lực của Nhà đầu tư, công nghệ áp dụng cho Dự án.

2. Về một số cơ chế, chính sách áp dụng đối với Dự án lọc dầu Vũng Rô:

a) Đồng ý áp dụng ưu đãi đầu tư như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn số 9826/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012.

b) Về một số ưu đãi đặc thù: Xem xét dự án lọc dầu Vũng Rô về quy mô, địa điểm đầu tư so với các dự án lọc hóa dầu tương tự khác tại Việt Nam, so sánh về cơ chế chính sách đã áp dụng cho các dự án trên, đồng ý một số nội dung sau:

- Đồng ý về nguyên tắc áp dụng thuế suất xuất khẩu sản phẩm lọc dầu của Dự án là 0%; xem xét áp dụng tương tự như đối với các dự án lọc hóa dầu khác về quyền phân phối sản phẩm lọc dầu, thuế nhà thầu nước ngoài, tiền sử dụng mặt nước và đáy biển, thuế sử dụng tài nguyên nước ngọt, nước biển.

- Về đầu tư và hỗ trợ hạ tầng:

+ Đồng ý nguyên tắc Nhà đầu tư ứng trước kinh phí để giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung của Dự án và các dự án khác trong Khu kinh tế. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Nhà đầu tư xác định mức ứng trước và cách thức hoàn trả cụ thể; đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

+ Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào về đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc theo quy định. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đề xuất cụ thể việc hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương để triển khai các dự án: Khu tái định cư Phú Lạc, cảng cá Phú Lạc, đường nối Quốc lộ 1A (Phú Khê) đi Khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tâm);

+ Về Dự án cấp nước: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thống nhất với Nhà đầu tư theo hướng tách dự án cấp nước ngọt thành Dự án độc lập để kêu gọi đầu tư với hình thức đầu tư phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: CT, TC, TP, KH&ĐT, XD, TNMT, GTVT, NN&PTNT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh Phú Yên;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, PL, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), NQ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

thuộc tính Thông báo 52/TB-VPCP

Thông báo 52/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án lọc dầu Vũng Rô
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:52/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:01/02/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi