Quyết định 990/QĐ-BTP bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 990/QĐ-BTP

Quyết định 990/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:990/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Anh Tuấn
Ngày ban hành:11/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tư pháp bổ sung gần 390 triệu đồng dự toán chi NSNN năm 2021

Ngày 11/06/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 990/QĐ-BTP về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Cụ thể, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Tư pháp như sau: dự toán được giao kinh phí giao không tự chủ tài chính mục Quản lý hành chính cho Tổng Cục Thi hành án dân sự là 387.214.000 đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 990/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

________

Số: 990/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Công văn số 5810/BTC-HCSN ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí bồi thường cho người bị thiệt hại;

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-BTP ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tư pháp (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT Mai Lương Khôi (để báo cáo);

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, HCSN);

- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

Phan Anh Tuấn

 

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

Phụ lục

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 990/QĐ-BTP ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Đơn vị: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao (1)

Dự toán đã phân bổ (chi tiết từng loại khoản, đơn vị) (2)

 

DỰ TOÁN CHI NSNN

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340 - KHOẢN 368)

387.214.000

387.214.000

 

Kinh phí giao tự chủ tài chính

0

0

 

Kỉnh phí giao không tự chủ tài chính

387.214.000

387.214.000

 

Tổng cục Thi hành án dân sự

387.214.000

387.214.000

 

Kinh phí giao tự chủ tài chính

 

0

 

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

387.214.000

387.214.000

 

Ghi chú:

(1) Công văn số 5810/BTC-HCSN ngày 03/6/2021 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí bồi thường cho người bị thiệt hại;

(2) Quyết định số 980/QĐ-BTP ngày 10/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

 

 

BỘ TƯ PHÁP

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN QUYẾT ĐỊNH SỐ 990/QĐ-BTP ngày 11/6/2021

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

1

Thanh tra Bộ Tư pháp

2

Văn phòng Bộ Tư pháp

3

Tổng cục Thi hành án dân sự

4

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

5

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

6

Cục Con nuôi

7

Cục Trợ giúp pháp lý

8

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

9

Cục Bồi thường nhà nước

10

Cục Bổ trợ tư pháp

11

Cục Công nghệ thông tin

12

Cục Công tác phía Nam

13

Cục Quản lý xử lý vi phạm HC và theo dõi thi hành PL

14

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

15

Cục Kế hoạch - Tài chính

16

Học viện Tư pháp

17

Trường Đại học Luật Hà Nội

18

Trường Cao đẳng Luật miền Bắc

19

Trường Cao đẳng Luật miền Trung

20

Trường Cao đẳng Luật miền Nam

21

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

22

Ban Quản lý dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp

23

Báo Pháp luật Việt Nam

24

Nhà xuất bản Tư pháp

25

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

26

Viện Khoa học pháp lý

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi