Quyết định 1163/QĐ-BTC tiêu chuẩn sử dụng thiết bị tại khối cơ quan Bộ Tài chính

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
________

Số: 1163/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYT ĐỊNH

Về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng y móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng là máy scan, máy vi tính để bàn tại một số đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Cổng TTĐT BTC (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Tạ Anh Tuấn

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

Phụ lục

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1163/QĐ-BTC ngày 10/6/2021 của Bộ Tài chính)

 

STT

Loại tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá tối đa (trđ)

Chủng loại (tiêu chuẩn kỹ thuật) tối thiểu

Đối tượng sử dụng

1

Máy vi tính để bàn chuyên dùng

Bộ

03

18,7

-  Bộ vi xử lý: Intel Core 15 hoặc AMD Ryzen 5 hoặc tương đương

- Bộ nhớ: 4 GB

- Lưu trữ: 500GB HDD hoặc 256GB SSD

- Màn hình: 18,5 Inch LCD

- Kết nối mạng

- Bản quyền hệ điều hành

-  Bảo hành: Tối thiểu 03 năm.

- Cục Tin học và Thống kê tài chính 02 bộ để phục vụ công tác quản trị hệ thống công nghệ thông tin.

- Cục Quản lý giá 01 bộ để phục vụ biên tập, đăng tải tin tức lên Chuyên trang Quản lý giá và thẩm định giá Nhà nước.

2

Máy Scan loại 2

Chiếc

03

45

- Khổ giấy: A4

- Khay tự động nuốt giấy

- Tự động quét hai mặt

- Dung lượng khay tự động nuốt giấy ≥ 80 tờ

-  Tốc độ quét 50 trang/phút hoặc 100 ảnh/phút

-  Công suất tối đa ≥ 3000 trang/ngày

-  Phần mềm nhận dạng tiếng Việt

- Bảo hành: 03 năm.

Cục Kế hoạch - Tài chính 01 chiếc; Cục Tin học và Thống kê tài chính 01 chiếc; Viện Chiến lược và chính sách tài chính 01 chiếc để phục vụ công tác thanh toán các nội dung chi ngân sách trên Cổng dịch vụ công quốc gia

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1163/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1163/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!