Quyết định 4941/QĐ-BNN-PC 2022 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Bộ NNPTNT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4941/QĐ-BNN-PC

Quyết định 4941/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4941/QĐ-BNN-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày ban hành:20/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

33 văn bản hết hiệu lực toàn bộ của Bộ Nông nghiệp năm 2022

Ngày 20/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 4941/QĐ-BNN-PC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022.

Cụ thể, danh mục 33 văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2022 bao gồm:

Thứ nhất, Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều (do được thay thế bằng Nghị định 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều).

Thứ hai, Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều (do được thay thế bằng Nghị định 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều).

Thứ ba, Thông tư 27/2015/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT- BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành)…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4941/QĐ-BNN-PC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

__________

Số: 4941/QĐ-BNN-PC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để b/c);

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Viện Kiểm sát ND tối cao; Toà án ND tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở NN&PTNT các tỉnh thành phố trực thuộc TW;

- Công báo (để đăng tải);

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và PTNT (để đăng tải);

- Bộ NNPTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4941/QĐ-BNN-PC ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

_______________________

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu;

ngày tháng năm ban hành

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

1. Lĩnh vực thủy lợi; Phòng, chống thiên tai

1.

Nghị định

104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Được thay thế bằng Nghị định 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều

06/01/2022

2.

Nghị định

65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Được thay thế bằng Nghị định 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều

06/01/2022

2. Lĩnh vực lâm nghiệp

3.

Quyết định

18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007

Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 -2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

12/12/2022

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH

1. Lĩnh vực tổ chức cán bộ

4.

Thông tư

27/2015/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2015

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

2. Lĩnh vực tài chính

5.

Thông tư

32/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2016

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ Thông tư số 32/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

15/02/2022

3. Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT

6.

Thông tư

15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016

Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

7.

Thông tư

18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

11/7/2022

 

 

 

4. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 

8.

Thông tư

03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản.

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

02/02/2022

9.

Thông tư

74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

02/02/2022

10.

Thông tư

14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

03/02/2022

5. Lĩnh vực Thú y

11.

Thông tư

08/2015/TT-BNN ngày 02/3/2015

Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu.

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2022/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong

10/12/2022

6. Lĩnh vực Trồng trọt

12.

Quyết định

54/2003/QĐ-BNN ngày 07/4/2003

Về việc ban hành Danh mục giống cây trồng phải công bố tiêu chuẩn chất lượng.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

13.

Quyết định

59/2004/QĐ-BNN ngày 04/11/2004

Về việc ban hành Danh mục giống cây trồng phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

14.

Quyết định

60/2004/QĐ-BNN ngày 04/11/2004

Về việc ban hành Danh mục giống cây trồng phải áp dụng tiêu chuẩn ngành.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

15.

Quyết định

68/2006/QĐ-BNN ngày 13/9/2006

Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng phải áp dụng Tiêu chuẩn ngành.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

16.

Thông tư

32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010

Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

7. Lĩnh vực Lâm nghiệp

17.

Thông tư

21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2012

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016­2020.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

20/9/2022

18.

Thông tư

30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Ban hành Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính.

Được thay thế bởi Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

12/02/2022

19.

Quyết định

14/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005

Về việc ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

20.

Quyết định

62/2006/QĐ-BNN ngày 16/8/2006

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

21.

Quyết định

26/2007/QĐ-BNN ngày 09/4/2007

Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

22.

Quyết định

78/2008/QĐ-BNN ngày 01/7/2008

Phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

23.

Thông tư

15/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

8. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

24.

Thông tư

14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012

Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

Được thay thế bởi Thông tư số 20/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật.

11/02/2022

25.

Thông tư

10/2020/TT-BNNPTNT ngày 9/9/2020

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

11/02/2022

9. Lĩnh vực Thủy sản

26.

Thông tư

13/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

04/3/2022

27.

Thông tư

11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy

11/9/2022

28.

Chỉ thị

03/2005/CT-BTS ngày 07/3/2005

Về việc tăng cường kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh có hại trong hoạt động thủy sản.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

29.

Chỉ thị

77/2007/CT-BNN ngày 06/9/2007

Về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản thủy sản sau thu hoạch và kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong các lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

30.

Quyết định

02/2007/QĐ-BTS ngày 08/3/2007

Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản năm 2006-2010.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

10. Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình

31.

Thông tư

42/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/7/2010

Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi

19/10/2022

11. Lĩnh vực Nông thôn mới

32.

Thông tư

05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25/7/2022

33.

Thông tư

04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25/7/2022

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2022

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

1. Lĩnh vực Thú y

34.

Nghị định

35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

- Điểm a khoản 2 Điều 14

- Khoản 1 Điều 15

- Khoản 1 Điều 16

- Bãi bỏ điểm b, điểm k khoản 1 Điều 14

- Thay đổi cụm từ “Hồ sơ đăng ký kiểm tra GMP phải có trang bìa và mục lục, được sắp xếp theo đúng trình tự của mục lục, có phân cách giữa các phần” tại khoản 1 Điều 14.

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bởi Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

13/10/2022

35.

Nghị định

90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

- Khoản 2 của Điều 4

- Khoản 9 Điều 5

- Khoản 8 Điều 7

- Khoản 6 Điều 11

- Khoản 4 Điều 14

- Khoản 5 Điều 14

- Điểm a khoản 1 Điều 15

- Điểm b, điểm c khoản 10 Điều 15

- Khoản 4 Điều 17

- Khoản 4 Điều 18

- Khoản 5 Điều 18

- Khoản 3, khoản 4 Điều 19

- Khoản 1 Điều 21

- Khoản 1 Điều 22

- Khoản 1 Điều 24

- Tên khoản 2 Điều 24

- Khoản 1, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 27

- Khoản 4 Điều 28

- Khoản 1 Điều 31

- Bãi bỏ khoản 6 Điều 32

- Bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 33

- Khoản 2 Điều 34

- Tên khoản 1 Điều 35

- Bãi bỏ khoản 6 Điều 35

- Khoản 7 Điều 35

-Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 36

- Điểm c khoản 7 Điều 36

- Khoản 3 Điều 37

- Bãi bỏ khoản 4 Điều 38

- Khoản 1 Điều 39

- Khoản 3, khoản 4 Điều 39

- Khoản 5 Điều 41

- Điểm c khoản 1 Điều 43

- Điểm d khoản 2 Điều 43

- Điểm c khoản 1 Điều 44

- Tên khoản 2 và điểm d khoản 2 Điều 44

- Điểm d khoản 3 Điều 44

- Tên khoản 2 Điều 45

- Tên khoản 3 và điểm c khoản 3 Điều 45

- Tên khoản 4 và điểm d khoản 4 Điều 45

- Điểm d khoản 5 Điều 45

- Tên khoản 6 Điều 45

- Khoản 3 và điểm c khoản 3 Điều 46

- Tên khoản 4 và điểm đ khoản 4 Điều 46

- Điểm c khoản 4 Điều 47

- Tên khoản 5 và điểm c khoản 5 Điều 47

- Khoản 6 Điều 47

- Tên khoản 7 Điều 47

- Tên khoản 2 Điều 48

- Tên khoản 3 và điểm c khoản 3 Điều 48

- Điểm d khoản 4 Điều 48

- Tên khoản 2 và điểm c khoản 2 Điều 49

- Điểm c khoản 3 Điều 49

- Khoản 4 Điều 50

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; kiểm dịch và bảo vệ thực vật; thú y; chăn nuôi

10/01/2022

2. Lĩnh vực Trồng trọt

36.

Nghị định

103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai len.

- Điều 1

- Khoản 1 Điều 3

- Điểm b khoản 1 Điều 7

- Điểm b khoản 2 Điều 7

- Điểm b khoản 2 Điều 8

- Điểm b khoản 3 Điều 8

- Khoản 2 Điều 12

- Thay thế Phụ lục V

- Bãi bỏ Phụ lục I

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bởi Nghị định số 11/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai len.

15/01/2022

 

 

 

3. Lĩnh vực bảo vệ thực vật

 

 

37.

Nghị định

31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ)

- Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 25

- Điểm a khoản 4 Điều 30

- Điểm c khoản 1 Điều 31

- Điểm d khoản 2 Điều 31

- Khoản 1 Điều 33

- Tên khoản 2 và điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 33

- Điểm d và điểm đ khoản 3 Điều 33

- Điểm d và điểm đ khoản 4 Điều 33

- Tên khoản 2 Điều 34

- Tên khoản 3 và điểm c khoản 3 Điều 34

- Tên khoản 4 và điểm d khoản 4 Điều 34

- Điểm d khoản 5 Điều 34

- Tên khoản 6 Điều 34

- Tên khoản 2 Điều 35

- Tên khoản 3 và điểm c khoản 3 Điều 35

- Điểm d khoản 4 Điều 35

- Khoản 2 và khoản 3 Điều 36

- Điểm c khoản 3 Điều 36

- Tên khoản 3 và điểm c, điểm d khoản 3 Điều 37

- Tên khoản 4 và điểm đ khoản 4 Điều 37

- Điểm c khoản 4 Điều 38

- Điểm c khoản 5 Điều 38

- Khoản 6 Điều 38

- Tên khoản 7 Điều 38

- Thay thế cụm từ “cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án” tại khoản 5a Điều 19; điểm e khoản 5 Điều 20; điểm a, điểm b khoản 7 Điều 24; điểm a, điểm b khoản 8 Điều 25.

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; kiểm dịch và bảo vệ thực vật; thú y; chăn nuôi

10/01/2022

4. Lĩnh vực chăn nuôi

38.

Nghị định

13/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

- Khoản 5, khoản 6 Điều 3.

- Khoản 6 Điều 4

- Khoản 8 Điều 10

- Khoản 3, khoản 4 Điều 14

- Khoản 2, khoản 3 Điều 15

- Khoản 4, điểm a và điểm c khoản 5 Điều 18

- Khoản 2 Điều 19

- Khoản 1, đoạn mở đầu khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 21

- Khoản 2 Điều 29

- Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 30

- Khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 31

- Mẫu số 06.TACN Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục V Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.

- Điểm a, điểm b khoản 1

- Số thứ tự 9 Mục II phụ lục Bảng nội dung đánh giá điều kiện chăn nuôi kèm theo Mẫu số 04.ĐKCN Phụ lục I

- Sửa đổi tên Phụ lục IV

- Thay thế cụm từ “Bản sao, chụp tài liệu chứng minh có biện pháp bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường” tại điểm c số thứ tự 4 Mẫu số 02.TACN và số thứ tự 3 Mục II Mẫu số 02.ĐKCN.

- Thay thế cụm từ “Kế hoạch bảo vệ môi trường” tại Mẫu số 04.TACN, Mẫu số 03.ĐKCN và Mẫu số 04.ĐKCN Phụ lục I.

- Bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 18, điểm c khoản 4 Điều 19, Mẫu số 01.MTCN Phụ lục I và Phụ lục IX.

- Bãi bỏ nội dung Kết luận tại phần Phụ lục Mẫu số 05.TACN Phụ lục I.

- Bãi bỏ nội dung đánh giá “Số đơn vị vật nuôi đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi của tỉnh/thành phố” tại số thứ tự 2 Mục I phần B Mẫu số 03.ĐKCN và số thứ tự 2 Mục I phụ lục Bảng nội dung đánh giá điều kiện chăn nuôi Mẫu số 04.ĐKCN Phụ lục I.

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bởi Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/72022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

 

13/7/2022

39.

Nghị định

14/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

- Điểm b khoản 2 Điều 4

- Điểm s khoản 3 Điều 4

- Khoản 3 Điều 13

- Khoản 8 Điều 14

- Khoản 9 Điều 14

- Khoản 2 Điều 17

- Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 37

- Điểm a, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 37

- Điều a khoản 3 Điều 37

- Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 38

- Điểm a và điểm b khoản 2 Điều 38

- Điểm a và điểm b khoản 3 Điều 38

- Điểm a, điểm c và điểm d khoản 4 Điều 38

- Khoản 5 và điểm a, điểm b khoản 5 Điều 38

- Khoản 6 và điểm a, điểm b khoản 6 Điều 38

- Khoản 7 và điểm a, điểm c khoản 7 Điều 38

- Điểm a, điểm c khoản 8 Điều 38

- Điểm a khoản 9 Điều 38

- Điểm a khoản 10 Điều 38

- Điểm a khoản 11 Điều 38

- Điểm a khoản 12 Điều 38

- Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 39

- Sửa đổi, bổ sung tên khoản 4 và điểm a, điểm c, điểm d khoản 4 Điều 39

- Điểm a, điểm c và điểm d của khoản 5 Điều 39

- Điểm a, điểm d và tên khoản 6 Điều 39

- Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 40

- Khoản 4 Điều 40

- Khoản 5 Điều 40

- Khoản 6 Điều 40

- Điểm a, điểm d khoản 7 Điều 40

- Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 41

- Điểm a, điểm d khoản 4 Điều 41

- Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 42

- Điểm a, điểm c và điểm d khoản 4 Điều 42

- Khoản 5 Điều 42

- Khoản 1 Điều 43,

- Sửa đổi, bổ sung tên khoản 2 và điểm a, điểm b khoản 2 Điều 43

- Điểm a, điểm c khoản 3 Điều 43

- Điểm a khoản 4 Điều 43

- Điểm b khoản 1 Điều 44

- Điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ của khoản 2 Điều 44

- Khoản 3 Điều 44

- Điểm a, điểm b, điểm c của khoản 4 Điều 44

- Điểm a khoản 5 Điều 44

- Điểm a và điểm c khoản 6 Điều 44

- Điểm a khoản 7 Điều 44

- Thay thế cụm từ: “cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án” tại khoản 5 Điều 22; khoản 2 Điều 23 và điểm b khoản 4 Điều 28.

- Bãi bỏ khoản 7 Điều 26

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; kiểm dịch và bảo vệ thực vật; thú y; chăn nuôi

10/01/2022

5. Lĩnh vực lâm nghiệp

40.

Nghị định

35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

- Khoản 3 Điều 3

- Khoản 5 Điều 3

- Điểm b và điểm k khoản 3 Điều 4

- Khoản 1 Điều 5

- Khoản 5 Điều 6

- Tên khoản 2 Điều 9

- Khoản 7 Điều 13

- Điểm b khoản 8 Điều 13

- Điều 14

- Điều 15

- Điểm a khoản 1 Điều 16

- Khoản 3, khoản 4 Điều 16

- Bãi bỏ điểm g khoản 5 Điều 16

- Điểm a, điểm b khoản 9 Điều 16

- Điểm d khoản 4 Điều 20

- Khoản 11, khoản 12, khoản 14 Điều 20

- Đoạn mở đầu và khoản 1 Điều 21,

- Tên khoản 2 Điều 21

- Điểm a khoản 15 Điều 21

- Khoản 16 Điều 21

- Đoạn mở đầu và khoản 1 Điều 22

- Tên khoản 2 Điều 22

- Điểm a, tên điểm b và đoạn thứ 2 điểm b khoản 20 Điều 22

- Khoản 21 Điều 22

- Khoản 22, khoản 24 Điều 22

- Tên, đoạn mở đầu và khoản 1 của Điều 23

- Tên khoản 2 Điều 23

- Điểm a khoản 20 Điều 23

- Khoản 21 Điều 23

- Điểm c khoản 1 Điều 24

- Khoản 2 Điều 24

- Điểm b khoản 3 Điều 24

- Khoản 4 Điều 24

- Khoản 2 Điều 25

- Điểm c khoản 2 Điều 26

- Điểm c và điểm d khoản 3 Điều 26

- Tên khoản 4, điểm d và điểm đ khoản 4 Điều 26

- Điểm d và điểm đ khoản 5 Điều 26

- Điểm c và điểm d khoản 1 Điều 27

- Điểm b, điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 27

- Điểm d và điểm đ khoản 3 Điều 27

- Điểm c khoản 1 Điều 28

- Điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 28

- Điểm d và điểm đ khoản 3 Điều 28

- Điểm d và điểm đ khoản 4 Điều 28

- Điều 29

- Tên khoản 3, điểm c và điểm d khoản 3 Điều 30

- Tên khoản 4, điểm d và điểm đ khoản 4 Điều 30

- Điểm c khoản 4 Điều 31

- Tên khoản 5 và điểm c khoản 5 Điều 31

- Tên khoản 6 và điểm c khoản Điều 31

- Tên khoản 7 và điểm d, điểm đ khoản 7 Điều 31

- Tên khoản 2 và điểm c, điểm d khoản 2 Điều 32

- Điểm d và điểm đ khoản 3 Điều 32

- Điểm d và điểm đ khoản 4 Điều 32

- Tên khoản 2 Điều 33

- Tên khoản 3 và điểm c khoản 3 Điều 33

- Điểm d khoản 4 Điều 33

- Điểm c khoản 5 Điều 33

- Khoản 4 Điều 34

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; kiểm dịch và bảo vệ thực vật; thú y; chăn nuôi

10/01/2022

6. Lĩnh vực Thủy lợi

41.

Luật

08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 về thủy lợi

Điểm d khoản 1 Điều 44 và Điều 58.

Bị bãi bỏ bởi Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội

01/01/2022

42.

Nghị định

67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Điểm a khoản 1 Điều 16; khoản 2 Điều 18; khoản 3, khoản 4 Điều 19; khoản 2 Điều 28; khoản 3 Điều 29.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

10/01/2022

Khoản 5 Điều 3; khoản 4 Điều 13; khoản 2 Điều 15; điểm c khoản 1 Điều 20; điểm b khoản 2 Điều 21; Điều 23; khoản 2 Điều 37.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

10/01/2022

43.

Nghị định

53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

Điều 4

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 05/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

07/01/2022

7. Lĩnh vực Phòng, Chống thiên tai

44.

Nghị định

53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đê điều; phòng chống lũ của tuyến sông có đê.

Điều 4

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đê điều; phòng chống lũ của tuyến sông có đê.

07/01/2022

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH

1. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

45.

Thông tư liên tịch

36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật

- Khoản 2 Điều 4

- Khoản 4 Điều 4

- Khoản 2 Điều 5

- Khoản 4 Điều 5

- Khoản 2 Điều 6

- Khoản 2 Điều 8

- Khoản 4 Điều 8

- Khoản 2 Điều 9

- Khoản 4 Điều 9

- Khoản 2 Điều 10

- Khoản 2 Điều 12

- Khoản 4 Điều 12

- Khoản 2 Điều 13

- Khoản 4 Điều 13

- Khoản 2 Điều 14

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 18

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

06/10/2022

46.

Thông tư liên tịch

37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y

- Khoản 2 Điều 4

- Khoản 4 Điều 4

- Khoản 2 Điều 5

- Khoản 4 Điều 5

- Khoản 2 Điều 6

- Khoản 2 Điều 8

- Khoản 4 Điều 8

- Khoản 2 Điều 9

- Khoản 4 Điều 9

- Khoản 2 Điều 10

- Khoản 2 Điều 12

- Khoản 4 Điều 12

- Khoản 2 Điều 13

- Khoản 4 Điều 13

- Khoản 2 Điều 14

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 18

- Khoản 2 Điều

- Khoản 4 Điều 4

- Khoản 2 Điều 5

- Khoản 4 Điều 5

- Khoản 2 Điều 6

- Khoản 2 Điều 8

- Khoản 4 Điều 8

- Khoản 2 Điều 9

- Khoản 4 Điều 9

- Khoản 2 Điều 10

- Khoản 2 Điều 12

- Khoản 4 Điều 12

- Khoản 2 Điều 13

- Khoản 4 Điều 13

- Khoản 2 Điều 14

- Khoản 2 Điều 16

- Khoản 4 Điều 16

- Khoản 2 Điều 17

- Khoản 4 Điều 17

- Khoản 2 Điều 18

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 22

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

06/10/2022

47.

Thông tư

liên tịch

38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản

- Khoản 2 Điều 4

- Khoản 4 Điều 4

- Khoản 2 Điều 5

- Khoản 4 Điều 5

- Khoản 2 Điều 6

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

06/10/2022

48.

Thông tư

18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng

- Điểm e khoản 2 Điều 5

- Điểm b khoản 3 Điều 5

- Điểm d khoản 2 Điều 6

- Điểm b khoản 3 Điều 6

- Điểm đ khoản 2 Điều 9

- Điểm b khoản 3 Điều 9

- Điểm e khoản 2 Điều 10

- Điểm b khoản 3 Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

06/10/2022

49.

Thông tư

22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

Điều 3

Bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

2. Lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường

50.

Thông tư

18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Điều 1; Điều 2

- Tên Chương II và Mục 1 của Chương II

- Điều 4; Điều 5

- Tên Mục 2 Chương II

- Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10

- Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15

- Tên Mục 3 Chương II và Điều 16

- Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 21

- Mục 4 Chương II và Điều 22

- Điều 23; Điều 24; Điều 25

- Bãi bỏ Điều 3 và Điều 11

- Thay thế các Phụ lục

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/2/2022

51.

Thông tư

43/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và Điều 13

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/2/2022

52.

Thông tư

22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

Điều 4

Bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

3. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

53.

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điều 7

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

02/02/2022

4. Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình

54.

Thông tư

27/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

Khoản 1 Điều 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Yêu cầu kỹ thuật. Ký hiệu: QCVN 04-04:2012/BNNPTNT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi

19/10/2022

5. Lĩnh vực trồng trọt

55.

Thông tư

16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Điều 18

Bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

6. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

 

56.

Thông tư

21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 21

- Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 35

- Thay thế Phụ lục X

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về TTHC trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/9/2022

57.

Thông tư

05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

- Bãi bỏ điểm g khoản 1 Điều 5

- Thay thế Phụ lục II

Bị bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về TTHC trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/9/2022

58.

Thông tư

43/2018/TT-BNNPTNT ngày 12/2/20118 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 9

- Bỏ cụm từ “hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 8; điểm c khoản 1 Điều 9.

- Thay thế Mẫu số 01/BVTV, Mẫu số 04/BVTV Phụ lục IV

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về TTHC trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/9/2022

59.

Thông tư

05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 8

- Thay thế Phụ lục IV

- Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 8

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

21/01/2022

60.

Thông tư

33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 ngày tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

- Điều 5

- Khoản 2, khoản 3 Điều 6

- Khoản 3 Điều 7

- Khoản 2 Điều 9

- Khoản 2, khoản 3 Điều 11

- Khoản 1 Điều 18

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

21/01/2022

61.

Thông tư

21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

- Cụm từ “Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định của Thông tư này, Cục Bảo vệ thực vật trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;” tại điểm a khoản 3 Điều 10; bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 10; bãi bỏ cụm từ “kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng” tại điểm c khoản 3 Điều 10;

- Cụm từ “trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” tại điểm a khoản 3 Điều 21; bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 21; bãi bỏ cụm từ “kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng” tại điểm c khoản 3 Điều 21.

Bị bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2022

7. Lĩnh vực thú y

 

 

62.

Thông tư

12/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y;

- Khoản 1 Điều 1

- Khoản 1 Điều 2

- Khoản 1 Điều 3

- Tên Chương II

- Điều 4

- Khoản 2 Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y

12/11/2022

63.

Thông tư

18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y

- Khoản 4 Điều 5

- Điều 6

- Khoản 1 Điều 7

- Điều 9

- Điều 11

- Điều 20

- Điểm đ khoản 4 Điều 23

- Bãi bỏ Phụ lục I

- Thay thế Phụ lục VII bằng Phụ lục VII tại Phụ lục I

- Thay thế Phụ lục X bằng Phụ lục X tại Phụ lục I

 

12/11/2022

64.

Thông tư

13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc thú y

- Bãi bỏ cụm từ “kháng thể” tại điểm g khoản 3 Điều 3

- Bãi bỏ điểm p khoản 3 Điều 3

- Bãi bỏ điểm d, điểm đ khoản 6 Điều 3

Thay thế cụm từ “Trong thời hạn 10 ngày đối với dược phẩm, hóa chất, chế phẩm sinh học” tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 39

- Thay thế Phụ lục X. Đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công, san chia tại Phụ lục II.

- Sửa đổi, bổ sung tên Phụ lục XX và tên mẫu đơn tại Phụ lục XX.

- Thay thế Phụ lục XXVIII. Mẫu đơn đăng ký, gia hạn đăng ký kiểm tra GMP tại Phụ lục II.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y

12/11/2022

65.

Thông tư

09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

- Khoản 2 Điều 4

- Khoản 5 Điều 5

- Điểm c khoản 1 Điều 29

- Khoản 1, khoản 2 Điều 31

- Điểm b khoản 2 Điều 32

- Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 35

- Điều 36

- Điều 37

- Điều 38

- Điều 39

- Điều 40

- Điểm a, điểm b mục 2 Phụ lục I

- Mẫu 01, Mẫu 02 và Mẫu 06 tại Phụ lục II;

- Mục 2 Phụ lục VI

- Bỏ cụm từ “trang phục bảo hộ trong lúc làm việc” tại khoản 2; bỏ từ “sạch” tại điểm c khoản 3 Điều 5.

- Thay thế cụm từ “đường kính của biểu tượng là 14-15 mm” tại điểm c khoản 1 Điều 28.

- Thay thế cụm từ “Sử dụng Tem vệ sinh thú y đối với thân thịt hoặc sản phẩm động vật được bao gói kín tại khoản 1 Điều 30.

- Bỏ cụm từ “tiêu thụ nội địa” tại khoản 6 Điều 31.

- Thay thế cụm từ “Cơ quan Thú y vùng II” tại điểm b khoản 1 Điều 35.

- Bãi bỏ điểm c mục 2 Phụ lục I.

- Bãi bỏ Phụ lục VII.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

30/10/2022

66.

Thông tư

25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Khoản 2 Điều 9a

- Khoản 3, khoản 4 Điều 9a

- Bãi bỏ Điều 12

- Thay thế Mẫu 20a tại Phụ lục V

- Sửa đổi số thứ tự thứ 9, 14, 15; sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú mục I của Phụ lục XII

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 mục II Phụ lục XII

- Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 mục II Phụ lục XII

- Bãi bỏ điểm d khoản 1, điểm d khoản 2 mục II Phụ lục XII

- Bãi bỏ mục III của Phụ lục XII .

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

06/10/2022

67.

Thông tư

35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

06/10/2022

68.

Thông tư

26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

- Điểm d khoản 2 Điều 4

- Điểm c khoản 5 Điều 4

- Điều 19

- Điều 20

- Điều 21

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 4 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT; điểm c khoản 2 Điều 13 (được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT); Điều 14 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT); khoản 4 Điều 15 (được bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT); khoản 4 Điều 17, điểm a khoản 6 Điều 17, điểm a khoản 7 Điều 17 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT); Điều 18; điểm d khoản 1 Điều 22 (được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT).

- Mục II phần A và phần B Phụ lục I

- Phần B Phụ lục IV

- Thay thế Mẫu 03 TS Phụ lục V.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

11/9/2022

69.

Thông tư

36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Khoản 2 Điều 1; khoản 6 Điều 1; khoản 8 Điều 1; khoản 9 Điều 1; khoản 10 Điều 1; khoản 11 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

11/9/2022

8. Lĩnh vực lâm nghiệp

 

 

70.

Thông tư

29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh

- Khoản 7 Điều 3

- khoản 15 Điều 3

- Khoản 16 Điều 3

- Điểm a khoản 1 Điều 4

- Điểm a khoản 2 Điều 4

- Điểm a khoản 1 Điều 5

- Khoản 2 Điều 5

- Khoản 1 Điều 6

- Điểm a khoản 2 Điều 6

- Khoản 1 Điều 7

- Điểm c khoản 2 Điều 7

- Điểm h khoản 2 Điều 7

- Điểm d khoản 2 Điều 9

- Điểm a khoản 2 Điều 10

- Điểm b khoản 2 Điều 10

- Thay thế cụm từ “400 cây/ha” tại điểm đ khoản 2 Điều 10

- Bỏ cụm từ “ở những nơi có điều kiện lập địa đặc biệt” tại điểm c khoản 2 Điều 11

- Điểm c khoản 1 Điều 12

- Khoản 1 Điều 13

- Điểm d khoản 2 Điều 13

- Khoản 1 Điều 14

- Điểm b khoản 2 Điều 14

- Điểm e khoản 2 Điều 14

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh

12/12/2022

9. Lĩnh vực Thủy sản

71.

Thông tư

19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

- Điểm a, điểm c, điểm e khoản 2 Điều 5.

- Điểm a khoản 1 Điều 16

- Bãi bỏ điểm b khoản 4 Điều 11, khoản 2 Điều 15.

- Thay thế các Phụ lục I, II, III.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Điều 1 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

04/3/2022

72.

Thông tư

20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư

- Khoản 2 Điều 12.

- Điều 14.

- Bãi bỏ điểm đ khoản 3 Điều 15.

- Thay thế Phụ lục VI.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Điều 2 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

04/3/2022

73.

Thông tư

21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

- Khoản 1 Điều 4.

- Khoản 1 Điều 5.

- Khoản 2, khoản 3 Điều 7.

- Điều 8.

- Khoản 1 Điều 15.

- Khoản 12 Điều 16.

- Khoản 5, khoản 7, khoản 8 Điều 17.

- Khoản 2 Điều 19.

- Điều 20.

- Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục I.

- Mẫu số 02, Mẫu số 04 Phụ lục II.

- Mẫu số 02 Phụ lục III.

- Mẫu số 02, Mẫu số 03 Phụ lục VII.

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Điều 3 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

04/3/2022

Khoản 4 Điều 9, điểm b khoản 2 Điều 12

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy

11/9/2022

74.

Thông tư

22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản

- Khoản 3 Điều 5.

- Điều 11.

- Khoản 3 Điều 44.

- Phụ lục I.

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Điều 4 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

04/3/2022

75.

Thông tư

23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá

- Các điểm b, c và đ khoản 1 Điều 5; khoản 2 Điều 5.

- Các điểm b, c, d khoản 1, khoản 2 Điều 6.

- Các điểm b, c, d khoản 1, khoản 2 Điều 7.

- Khoản 4 Điều 8.

- Điều 9.

- Khoản 2 Điều 11.

- Điều 17.

- Điểm e khoản 2 Điều 21.

- Điểm b khoản 1, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 22.

- Điểm c khoản 2 Điều 23.

- Điểm d khoản 2 Điều 24.

- Khoản 2 Điều 26.

- Khoản 1 Điều 28.

- Các phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, X.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Điều 5 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

04/3/2022

76.

Thông tư

24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản

- Khoản 3 Điều 6.

- Khoản 5; điểm a, điểm b khoản 6 Điều 10.

- Điểm g khoản 2 Điều 11.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 6 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

04/3/2022

77.

Thông tư

25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống

- Điểm c khoản 1 Điều 6

- Khoản 3 Điều 9

- Khoản 2 Điều 12

- Mẫu số 01 Phụ lục

- Mẫu số 06 Phụ lục

- Mẫu số 04 Phụ lục

- Mẫu số 08 Phụ lục

- Mẫu số 09 Phụ lục

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Điều 7 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

04/3/2022

78.

Thông tư

26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

- Điều 7

- Điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 10

- Khoản 2 và khoản 3 Điều 13

- Điểm đ khoản 1 Điều 1

- Phụ lục II

- Phụ lục IV

- Phụ lục V

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Điều 8 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

04/3/2022

79.

Thông tư

11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phần A Mục 16 Phụ lục I

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 9 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

04/3/2022

10. Lĩnh vực thủy lợi

80.

Thông tư

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

- Điều 1

- Khoản 1, khoản 5 Điều 2

- Khoản 9 Điều 4

- Điểm b khoản 1 Điều 6

- Điều 17

- Khoản 3 Điều 18

- Khoản 5 Điều 19

- Điểm b khoản 2 Điều 20

- Khoản 6 Điều 21

- Khoản 4 Điều 22

- Điểm b khoản 1 Điều 31

- Khoản 2 Điều 31

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

01/8/2022

- Cụm từ "trừ kênh chìm" tại khoản 3 Điều 19;

- Cụm từ “kinh phí thực hiện” tại điểm đ khoản 4 Điều 21;

- Cụm từ "Trong thời hạn không quá 03 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực" tại khoản 1 Điều 30; cụm từ "trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này" tại khoản 2 Điều 30.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

01/8/2022

- Cụm từ “của công trình” tại khoản 1 Điều 5.

- Phụ lục I và Phụ lục II

Được thay thế bởi Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

01/8/2022

 

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20221; NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN NĂM 2022; NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20222: Không có

___________________

1 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì văn bản quy phạm pháp luật đó được đưa vào Bảng biểu này để trình Bộ trưởng công bố theo quy định.

2Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì văn bản quy phạm pháp luật đó được đưa vào Bảng biểu này để trình Bộ trưởng công bố theo quy định.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi