Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vựcBạn Click vào Donwload văn bản để lấy nội dung toàn văn


Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực