Chỉ thị 13/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13/1998/CT-TTG NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1998 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 

Trong những năm qua, với việc thực hiện Bộ Luật lao động, Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy, công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ đã có những chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả nhất định, điều kiện làm việc không ngừng được cải thiện, góp phần bảo vệ sức khoẻ của người lao động, bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn và vệ sinh, hạn chế được tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các vụ cháy nổ.

Tuy nhiên, việc thực hiện pháp luật về bảo hộ lao động ở các cấp, các ngành, của người sử dụng lao động và của người lao động còn chưa nghiêm. Tình trạng vi phạm các quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ còn khá phổ biến, còn để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Việc đầu tư để cải thiện điều kiện làm việc và thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ trong nhiều doanh nghiệp chưa thực sự được quan tâm và coi trọng đúng mức, đặc biệt là trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh của tư nhân.

Để tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; duy trì và cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm sức khoẻ và an toàn cho người lao động, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, khẩn trương làm tốt các công tác sau đây:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Y tế:

- Tiếp tục soát xét, hoàn thiện và bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về bảo hộ lao động, đặc biệt là các quy phạm về an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời từng bước củng cố và nâng cao hiệu lực của hệ thống thanh tra an toàn lao động, vệ sinh lao động cả về tổ chức, biên chế và chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc chấp hành pháp luật về bảo hộ lao động;

- Phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong việc tổ chức thẩm định luận chứng về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động và báo cáo tác động môi trường của các dự án đầu tư;

- Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 95 Bộ Luật Lao động; trước mặt, xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt các mục tiêu về bảo hộ lao động và kế hoạch thực hiện đến năm 2000;

- Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện công tác bảo hộ lao động, hướng dẫn và tổ chức khen thưởng về công tác này.

2. Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn vệ sinh lao động; xây dựng tiêu chuẩn sức khoẻ và khám tuyển đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; chỉ đạo các phòng y tế và cơ sở điều dưỡng phục hồi chức năng chăm sóc, khám sức khoẻ định kỳ, điều trị, điều dưỡng những người làm công việc nặng nhọc, độc hại dễ mắc bệnh nghề nghiệp; đồng thời tổ chức và nâng cao hiệu quả việc cấp cứu khi xảy ra tai nạn lao động.

3. Bộ Nội vụ tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 237/TTg ngày 19 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị làm công tác phòng, chống cháy nổ, đặc biệt cần tập trung vào những địa bàn dễ xảy ra cháy, nổ; có kế hoạch đổi mới các trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ để nâng cao khả năng và hiệu quả chữa cháy; giải quyết nhanh, kịp thời khi sự cố xảy ra.

4. Bộ Tài chính xem xét và cân đối ngân sách hàng năm cho công tác bảo hộ lao động của các Bộ, ngành có liên quan; đồng thời kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí đúng mục đích để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị này.

Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách miễn giảm thuế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu chính sách tín dụng ưu đãi giúp các doanh nghiệp sản xuất trong nước, thay thế nhập khẩu các trang thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân và giúp các doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả cho công tác bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

5. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cần tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học về an toàn, vệ sinh lao động; chỉ đạo và tổ chức rà soát lại các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động hiện hành để sửa đổi, bổ sung và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với trình độ công nghệ mới; thực hiện giao các đề tài khoa học trên cơ sở đặt hàng của các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo hộ lao động; tổ chức chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học về bảo hộ lao động cho các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực này nghiên cứu ứng dụng.

6. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế nghiên cứu tổ chức bộ máy và quy định biên chế cán bộ làm công tác bảo hộ lao động ở các Bộ, ngành và các địa phương để đáp ứng nhiệm vụ công tác bảo hộ lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; trước mắt cần tập trung giải quyết biên chế cho cơ quan thanh tra lao động phù hợp với số lượng các doanh nghiệp ở địa phương để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm chỉ đạo việc xây dựng chương trình, giáo trình và tài liệu khoa học về an toàn lao động, vệ sinh lao động để giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; tiêu chuẩn hoá giáo viên giảng dạy về an toàn, vệ sinh lao động trong các cấp học; phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo việc nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư bảo hộ lao động.

8. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan thanh tra an toàn lao động, vệ sinh lao động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại địa phương, cần tập trung vào các ngành khai thác mỏ, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, khu vực kinh tế tư nhân; xử lý nghiêm minh các đơn vị và cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

9. Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương xây dựng và tăng cường các chuyên mục hàng tuần về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ để phổ biến pháp luât, các quy phạm, tiêu chuẩn, các kinh nghiệm phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, giúp người lao động, người sử dụng lao động có ý thức tự giác và chủ động thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động.

10. Giám đốc doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, hàng năm phải xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, bố trí cán bộ làm công tác bảo hộ lao động; phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở tuyên truyền, giáo dục, vận động người lao động thực hiện nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ; tổ chức mạng lưới an toàn viên, vệ sinh viên, các đội phòng chống tai nạn, sự cố xảy ra; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động và hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và những thiệt hại do điều kiện lao động xấu gây ra.

11. Bộ Tư pháp phối hợp với Viện Kiểm sát nhận dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao chỉ đạo Toà án nhân dân địa phương kịp thời xét xử các vụ việc dân sự, hình sự trong lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị cơ sở trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn cùng cấp khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị này, tổ chức phong trào quần chúng rộng rãi bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong sản xuất và đời sống.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ 6 tháng một lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

thuộc tính Chỉ thị 13/1998/CT-TTg

Chỉ thị 13/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/1998/CT-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành:26/03/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 13/1998/CT-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No: 13/1998/CT-TTg
Hanoi, March 26, 1998
 
DIRECTIVE
ON ENHANCING THE DIRECTION AND ORGANIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE LABOR PROTECTION WORK IN NEW SITUATION
Over the recent years, thanks to the implementation of the Labor Code and the Ordinance on the State management over the fire prevention and fight, the labor protection, certain progress and achievements have been made in the fire and explosion prevention and fight, the working conditions have been constantly improved, thus contributing to the protection of laborers' health, ensuring the laborers' right to work under safe and hygienic conditions and limiting labor accidents, occupational diseases, fires and explosion.
Yet, some levels and branches, some employers and employees have failed to strictly observe the labor protection legislation. Violations of technical norms and standards on labor safety and hygiene, on fire and explosion prevention and fight are still prevalent, including some serious cases. The investment in improvement of working conditions and the application of measures to prevent and fight labor accidents, occupational diseases and fires and explosion in many enterprises have not been given due attention, particularly in private production and business establishments.
In order to raise the State management efficiency and enhance the role and responsibilities of all organizations and individuals in ensuring labor safety and hygiene, fire and explosion prevention and fight; to maintain and improve the working conditions and to protect the health and safety of the laborers, the Prime Minister hereby instructs the ministers, the heads of the concerned agencies, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government to concentrate efforts on directing the performance of the following tasks:
1. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall, in coordination with the Ministry of Health:
- Continue to revise, improve and supplement the documents guiding the implementation of the labor protection legislation, especially the norms on labor safety and hygiene; and at the same time, to step by step consolidate and enhance the effectiveness of the labor safety and hygiene inspection system in terms of organizational structure, personnel and professional skills so as to ensure the quality of the inspection and supervision of the observance of the labor protection legislation by production and business establishments;
- Coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment in organizing the evaluation of factual foundations regarding measures to ensure the labor safety and hygiene as well as reports on the investment projects' environmental impacts;
- Coordinate with the Vietnam General Confederation of Labor and the concerned ministries and branches in studying and formulating the national program for labor protection, labor safety and hygiene in accordance with Article 95 of the Labor Code; in the immediate future, formulating then submitting to the Government for approval labor protection objectives and plans for the achievement thereof till the year 2000;
- Organize annual reviews and evaluation of the performance of labor protection task, and guide and organize the commendation for good performance of this task.
2. The Ministry of Health shall assume the prime responsibility for studying the amendments and supplements to the labor hygiene standards; elaborate health standards and organize health checks for laborers engaged in heavy, harmful and hazardous work; direct healthcare sections and treatment and rehabilitation establishments in caring and providing periodical health checks, medical treatment and health care for persons engaged in heavy and harmful work and vulnerable to occupational diseases; and at the same time organize and enhance the efficiency of the first-aid activities in cases of labor accidents.
3. The Ministry of the Interior shall continue organizing the implementation of Directive No.237-TTg of April 19, 1996 of the Prime Minister on enhancing fire prevention and fight measures; direct and inspect units engaged in fire and explosion prevention and fight activities, with special attention paid to fire- and/or explosion-prone areas; work out plans for renewal of equipment and means for fire and explosion prevention and fight in order to raise the fire fighting capability and efficiency; and make quick and timely response to any incidents.
4. The Ministry of Finance shall study and allocate the annual labor protection funds to the concerned ministries and branches; and at the same time, inspect and evaluate the efficiency of the use of such funds for the right purposes so as to well
The Ministry of Finance shall study the tax exemption and reduction policies, the Ministry of Planning and Investment shall study the policy to provide concessionary credit for enterprises to domestically manufacture the substitutes for imported personal protection facilities, equipment and means, and to help them make efficient investment in the labor protection and improvement of working conditions for laborers.
5. The Ministry of Science, Technology and Environment shall have to intensify investment in the scientific research in the labor safety and hygiene; to direct and organize the revision of the current technical standards on labor safety and hygiene so as to make amendments and supplements thereto and elaborate new technical standards compatible with the modern technological level; to assign scientific projects according to orders placed by the State management agencies in the field of labor protection; to organize the transfer of the results of scientific research in labor protection to the State management agencies engaged in this field for study and application.
6. The Government Commission for Organization and Personnel shall coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Health in studying the organizational structure and deciding the staff of the labor protection section in the ministries, branches and localities so as to meet the labor protection task in the period of national industrialization and modernization; in the immediate future, efforts should be concentrated on selecting personnel for labor inspection agencies corresponding to the number of local enterprises, so as to ensure the performance of the task of the labor safety and hygiene inspection and supervision.
7. The Ministry of Education and Training shall coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in directing the early preparation of curriculum, textbooks and scientific documents for labor safety and hygiene education in universities, colleges, intermediate vocational training schools; standardize teachers of labor safety and hygiene at all educational levels; and coordinate with the Vietnam General Confederation of Labor in raising the quality of training of labor protection engineers.
8. The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall direct the labor safety and hygiene inspection agencies and fire police to intensify the labor safety and hygiene inspection and supervision as well as fire and explosion prevention and fight in their respective localities, focusing attention on such industries as mining, capital construction, communication and transport as well as the private economic sector; and strictly handle units and individuals that violate the legislation on labor safety and hygiene, and fire and explosion prevention and fight.
9. The mass media agencies at the central and local levels shall open and increase their weekly specialized reports on labor safety and hygiene as well as fire and explosion prevention and fight for the purpose of disseminating legislation, norms, standards and experiences against labor accidents, occupational diseases, fire and explosion, thus helping laborers and employers voluntarily abide by the provisions of labor protection legislation.
10. The directors of enterprises and the owners of production and business establishments shall have to strictly observe the labor protection legislation, work out annual plans for labor protection and appoint officials to take charge of labor protection work, coordinate with the trade union organizations in their enterprises in disseminating, educating and encouraging the laborers to strictly observe the regulations on labor safety and hygiene as well as on fire and explosion prevention and fight; organize networks of labor safety and hygiene personnel and labor accident prevention and fight teams; improve the working conditions, care for the laborers' health and minimize labor accidents, occupational diseases and damage caused by bad working conditions.
11. The Ministry of Justice shall coordinate with the Supreme People's Procuracy and the Supreme People's Court in directing the local People's Courts to promptly try civil and criminal cases in the field of labor safety and hygiene and fire as well as explosion prevention and fight.
The Prime Minister urges the ministers, the heads of the ministerial-level agencies and the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and local units, within the scope of their respective responsibilities, to closely coordinate with the trade union organizations at the same levels in expeditiously organizing the implementation of this Directive and launching widespread mass movements for ensuring labor safety and hygiene as well as fire and explosion prevention and fight in production and daily life.
The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs shall regularly oversee, urge and inspect the implementation of this Directive and report once every six months to the Prime Minister thereon.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Gia Khiem

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 13/1998/CT-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư liên tịch 147/1998/TTLT-TCCP-TC-LĐTBXH-GD&ĐT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/1/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập Nhà nước

Thông tư liên tịch 147/1998/TTLT-TCCP-TC-LĐTBXH-GD&ĐT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/1/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập Nhà nước

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Lao động-Tiền lương , Chính sách

Vui lòng đợi