Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC 2019 Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Kế toán

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
Số hiệu: 02/VBHN-BTC Ngày ký xác thực: 14/01/2019
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Tài chính
Ngày đăng công báo: Đã biết Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Số công báo: Đã biết Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan