Văn bản Hợp nhât về Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Xác thực: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

02

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Xác thực: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

03

Văn bản hợp nhất 604/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ ăn uống văn hóa công cộng

Xác thực: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

04

Văn bản hợp nhất 603/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

Xác thực: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

05

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Xác thực: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

06

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Xác thực: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

07

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất Nghị định về kinh doanh casino

Xác thực: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

08

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Xác thực: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

09

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Quản lý thị trường

Xác thực: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

10

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

11

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quảng cáo

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

12

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Xác thực: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

13

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá trị dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Xác thực: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

14

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Xác thực: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

15

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

Xác thực: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

16

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Xác thực: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

17

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2018 của Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng thiết bị di động

Xác thực: 18/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

18

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý website thương mại điện tử

Xác thực: 18/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

19

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2018 của Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Xác thực: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

20

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Xác thực: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018