Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 86 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
02

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Xác thực: 11/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
03

Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Xác thực: 21/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
04

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

Xác thực: 13/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
05

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá

Xác thực: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
06

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Xác thực: 13/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
07

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Xác thực: 29/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
08

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di Lân

Xác thực: 11/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
09

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xác thực: 10/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
10

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thương mại

Xác thực: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
11

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Xác thực: 04/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
12

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Xác thực: 13/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
13

Văn bản hợp nhất 603/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

Xác thực: 21/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
14

Văn bản hợp nhất 604/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ ăn uống văn hóa công cộng

Xác thực: 21/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
15

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Xác thực: 18/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
16

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Xác thực: 17/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
17

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất Nghị định về kinh doanh casino

Xác thực: 17/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
18

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Xác thực: 08/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
19

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Quản lý thị trường

Xác thực: 04/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2019
20

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
Vui lòng đợi