Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 112 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2021 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về thương mại điện tử

Xác thực: 19/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
02

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2021 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Xác thực: 26/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
03

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2021 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Xác thực: 03/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
04

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2021 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Xác thực: 03/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
05

Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
06

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
07

Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
08

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh than

Xác thực: 28/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
09

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Xác thực: 11/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
10

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giá

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
11

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
12

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về kinh doanh rượu

Xác thực: 14/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
13

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Xác thực: 14/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
14

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

Xác thực: 03/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
15

Văn bản hợp nhất 1073/VBHN-BTP năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

Xác thực: 25/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
16

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Xác thực: 20/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
17

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Xác thực: 18/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
18

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất quy định về quản lý website thương mại điện tử

Xác thực: 18/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
19

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Xác thực: 13/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
20

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Xác thực: 13/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
Vui lòng đợi