Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 98 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Văn bản hợp nhất 1073/VBHN-BTP năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

Xác thực: 25/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
02

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Xác thực: 20/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
03

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Xác thực: 18/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
04

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất quy định về quản lý website thương mại điện tử

Xác thực: 18/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
05

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Xác thực: 13/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
06

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Xác thực: 13/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
07

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
08

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 10/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
09

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định

Xác thực: 03/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
10

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Xác thực: 03/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
11

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Xác thực: 11/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
12

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Xác thực: 04/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
13

Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Xác thực: 21/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
14

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Xác thực: 20/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
15

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Xác thực: 09/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
16

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

Xác thực: 13/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
17

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá

Xác thực: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
18

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Xác thực: 13/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
19

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Xác thực: 29/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
20

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di Lân

Xác thực: 11/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
Vui lòng đợi