Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 81 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xác thực: 10/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
02

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Xác thực: 08/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
03

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Xác thực: 01/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
04

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý website thương mại điện tử

Xác thực: 18/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
05

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2018 của Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Xác thực: 13/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
06

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

Xác thực: 23/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2018
07

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Xác thực: 10/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
08

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Xác thực: 09/02/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
09

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xác thực: 15/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
10

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Xác thực: 24/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
11

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định 74/2014/NĐ-CP ngày 29/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Xác thực: 12/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
12

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử

Xác thực: 21/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
13

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Xác thực: 21/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
14

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Xác thực: 21/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
15

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Xác thực: 15/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại Khu vực biên giới và Khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Lào

Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

Xác thực: 25/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
19

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
20

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
Vui lòng đợi