Văn bản Hợp nhất về Công nghiệp

Có tất cả 106 văn bản: Công nghiệp
01

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Xác thực: 23/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
02

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Xác thực: 08/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
03

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Xác thực: 05/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
04

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Xác thực: 14/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
05

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản xuất dệt may

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
06

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
07

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
08

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
09

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
10

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
11

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
12

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
13

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
14

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
15

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
16

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
17

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây nổ chịu nước

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
18

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát

Xác thực: 24/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
19

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Xác thực: 24/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
20

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa

Xác thực: 24/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
Vui lòng đợi