Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 60 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
02

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
03

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Hải quan

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
04

Văn bản hợp nhất 2950/VBHN-BVHTTDL năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Xác thực: 06/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2018
05

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Xác thực: 10/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
06

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản

Xác thực: 17/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
07

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2016 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Xác thực: 30/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
08

Văn bản hợp nhất 2641/VBHN-BVHTTDL năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Xác thực: 08/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
09

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Xác thực: 24/05/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
10

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc nhập khẩu tàu cá

Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 12/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Xác thực: 12/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
17

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
19

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

Xác thực: 19/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Xác thực: 29/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
Vui lòng đợi