Quyết định 655/QĐ-UBND 2016 Sơn La về giá bảo dưỡng thường xuyên đối với công trình đường bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------
Số: 655/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Sơn La, ngày 01 tháng 4 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐƠN GIÁ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
-----------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 355/TTr-SGTVT ngày 17 tháng 3 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phân cấp quyết định Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La quyết định Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống đường tỉnh trên cơ sở thẩm định của Sở Giao thông vận tải và ý kiến tham gia của Sở Tài chính.
2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải thẩm định và quyết định Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống đường huyện, đường đô thị trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thành phố.
3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thẩm định và quyết định Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống đường xã trên cơ sở đề nghị của UBND cấp xã.
Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phê duyệt Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với công trình đường bộ theo nội dung được phân cấp tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT. KTN, Văn. 30 bản.
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh
 
 

thuộc tính Quyết định 655/QĐ-UBND

Quyết định 655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân cấp quyết định Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:655/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành:01/04/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông

tải Quyết định 655/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi