Quyết định 655/QĐ-UBND 2016 Sơn La về giá bảo dưỡng thường xuyên đối với công trình đường bộ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------
Số: 655/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Sơn La, ngày 01 tháng 4 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐƠN GIÁ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
-----------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 355/TTr-SGTVT ngày 17 tháng 3 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phân cấp quyết định Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La quyết định Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống đường tỉnh trên cơ sở thẩm định của Sở Giao thông vận tải và ý kiến tham gia của Sở Tài chính.
2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải thẩm định và quyết định Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống đường huyện, đường đô thị trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thành phố.
3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thẩm định và quyết định Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống đường xã trên cơ sở đề nghị của UBND cấp xã.
Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phê duyệt Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với công trình đường bộ theo nội dung được phân cấp tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT. KTN, Văn. 30 bản.
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân cấp quyết định Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 655/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 01/04/2014 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực