Công văn 979/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc một số cơ chế quản lý và thực hiện các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 979/TTg-KTN

Công văn 979/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc một số cơ chế quản lý và thực hiện các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:979/TTg-KTNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:05/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 979/TTg-KTN

V/v: Một số cơ chế quản lý và thực hiện các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 10352/BGTVT-ĐTCT ngày 05 tháng 12 năm 2012, số 3934/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2013, số 4061/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 5 năm 2013 và số 5509/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2013), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 486/BKHĐT-KCHTĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013), Tài chính (công văn số 4168/BTC-ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2013); căn cứ kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25 tháng 6 năm 2013 về cơ chế quản lý và thực hiện các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 14 cũ), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để sớm hoàn thành đầu tư nâng cấp và mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đồng ý thực hiện một số cơ chế, chính sách áp dụng cho các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (sau đây gọi là Các dự án), như sau:

1. Đối với các dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT:

- Đồng ý Bộ Giao thông vận tải áp dụng hình thức chỉ định thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức rút gọn và không giảm 5% giá dự toán.

- Các Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu được huy động vốn cho dự án BOT vượt quá 3 lần vốn điều lệ của Công ty, trên cơ sở dự án huy động vốn có hiệu quả và được chủ sở hữu xem xét, quyết định theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2010 hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tài chính để phối hợp theo dõi và giám sát theo quy định.

- Mức thu phí: thực hiện theo Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Tài chính nghiên cứu lộ trình tăng mức phí sau năm 2016 để quy định chung trong quá trình sửa đổi Thông tư 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

- Phương án tài chính của các Hợp đồng BOT được tính toán trên cơ sở khống chế thời gian hoàn vốn dưới 25 năm. Thời gian hoàn vốn của từng dự án được xác định thông qua đàm phán giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư, trên cơ sở bảo đảm lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư, hiệu quả tài chính của dự án.

- Mức lãi vay huy động vốn đầu tư của Nhà đầu tư được xác định thông qua đàm phán thống nhất giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham khảo mức lãi suất cho vay trung hạn cùng kỳ hạn bình quân của ít nhất 3 tổ chức tín dụng độc lập không liên quan đến Nhà đầu tư trên địa bàn để quyết định mức lãi vay phù hợp.

2. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

- Đồng ý đầu tư Tiểu dự án 2 thuộc dự án nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Dốc Xây - thành phố Thanh Hóa.

- Việc chỉ định nhà thầu; lập và thẩm định dự toán công trình; tiết kiệm 5% giá dự toán; lãi suất phần vốn ứng trước của các doanh nghiệp: thực hiện theo Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 21 tháng 02 năm 2012 và số 193/TB-VPCP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

3. Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư:

- Các địa phương liên quan chịu trách nhiệm sử dụng vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng theo quy định. Đối với một số địa phương thực sự khó khăn, không thể cân đối được nguồn vốn xây dựng khu tái định cư, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn để hỗ trợ một phần cho các địa phương, đồng thời đề xuất nguồn vốn hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đồng ý về nguyên tắc việc thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tái định cư tại các địa phương. Tùy theo yêu cầu cụ thể, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có liên quan thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án BOT theo quy định, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

5. Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ./

 

 Nơi nhận:
-  Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Công an, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Gia Lai, Kon Tum,
Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, NC, V.I, V.III, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi