Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trung cấp, cao đẳng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/2017/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành:02/03/2017Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

Ngày 02/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Danh mục các ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp bao gồm các ngành, nghề như: Sư phạm dạy nghề; Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Điêu khắc; Hội họa; Đồ họa; Gốm; Nghệ thuật biểu diễn xiếc; Biên đạo múa; Biểu diễn nhạc cụ truyền thống; Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang; Thiết kế nội thất…
Danh mục các ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng bao gồm: Phiên dịch tiếng Anh hàng không; Tiếng Anh; Tiếng Nhật; Tiếng Pháp; Tiếng Thái; Quản lý văn hóa; Phóng viên, biên tập đài cơ sở; Báo chí; Truyền thông đa phương tiện; Công nghệ truyền thông…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2017.

Xem chi tiết Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 04/2017/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2017

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Theo đề nghị của Tng Cục trưởng Tng cục Giáo dục nghề nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017 và bãi bỏ Thông tư số 21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có những ngành, nghề đào tạo mới phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
-
HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Website Bộ;
- Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

nhayCác, ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được bổ sung, liệt kê tại Phụ lục 1 Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH

Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hợp nhất được ban hành tại Phụ lục 2 Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH
nhay

BẢNG DANH MỤC

NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Nguyên tc gán mã các cấp:

- Mã cấp I - Trình độ đào tạo: 01 chữ số

- Mã cấp II - Lĩnh vực đào tạo: 03 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)

- Mã cấp III - Nhóm ngành, nghề: 05 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)

- Mã cấp IV - Tên ngành, nghề: 07 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)

TRUNG CẤP

CAO ĐNG

Tên gọi

Tên gọi

5

Trình độ trung cấp

6

Trình độ cao đng

514

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

614

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

51402

Đào tạo giáo viên

61402

Đào tạo giáo viên

5140201

Sư phạm dạy nghề

6140201

Sư phạm dạy nghề

 

 

6140202

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

 

 

6140203

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

521

Nghệ thuật

621

Nghệ thuật

52101

Mỹ thuật

62101

Mỹ thuật

5210101

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

6210101

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

5210102

Điêu khắc

6210102

Điêu khắc

5210103

Hội họa

6210103

Hội họa

5210104

Đồ họa

6210104

Đồ họa

5210105

Gm

6210105

Gm

52102

Nghệ thuật trình diễn

62102

Nghệ thuật trình diễn

5210201

Nghệ thuật biu diễn ca kịch Huế

 

 

5210202

Nghệ thuật biu diễn dân ca

 

 

5210203

Nghệ thuật biu diễn chèo

 

 

5210204

Nghệ thuật biu diễn tuồng

 

 

5210205

Nghệ thuật biu diễn cải lương

 

 

5210206

Nghệ thuật biểu diễn kịch múa

 

 

5210207

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

 

 

5210208

Nghệ thuật biu diễn xiếc

 

 

5210209

Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ

 

 

5210210

Nghệ thuật biu diễn kịch nói

 

 

5210211

Diễn viên kịch - điện ảnh

6210211

Diễn viên kịch - điện ảnh

 

 

6210212

Diễn viên sân khấu kịch hát

 

 

6210213

Diễn viên múa

5210214

Biên đạo múa

6210214

Biên đạo múa

 

 

6210215

Huấn luyện múa

5210216

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

6210216

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

5210217

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

6210217

Biểu diễn nhạc cụ phương tây

5210218

Đờn ca nhạc tài tử Nam Bộ

 

 

5210219

Nhạc công kịch hát dân tộc

 

 

5210220

Nhạc công truyền thống Huế

 

 

5210221

Piano

6210221

Piano

5210222

Nhc Jazz

6210222

Nhc Jazz

5210223

Violon

 

 

5210224

Organ

 

 

5210225

Thanh nhạc

6210225

Thanh nhạc

5210226

Lý thuyết âm nhạc

 

 

5210227

Sáng tác âm nhạc

6210227

Sáng tác âm nhạc

5210228

Chỉ huy hp xướng

6210228

Chỉ huy âm nhạc

5210229

Biên tập và dàn dựng ca, múa, nhạc

 

 

5210230

Sản xuất phim

6210230

Sản xuất phim

5210231

Sản xuất phim hoạt hình

6210231

Sản xuất phim hoạt hình

5210232

Quay phim

6210232

Quay phim

5210233

Phục vụ điện ảnh, sân khấu

6210233

Phục vụ điện ảnh, sân khấu

 

 

6210234

Đạo diễn sân khấu

5210235

Sản xuất nhạc cụ

6210235

Sản xuất nhạc cụ

5210236

Văn hóa, văn nghệ quần chúng

 

 

5210237

Tổ chức sự kiện

 

 

52103

Nghệ thuật nghe nhìn

62103

Nghệ thuật nghe nhìn

5210301

Dựng ảnh

 

 

5210302

Chụp ảnh

 

 

5210303

Nhiếp ảnh

6210303

Nhiếp ảnh

5210304

Ghi dựng đĩa, băng từ

6210304

Ghi dựng đĩa, băng từ

5210305

Khai thác thiết bị phát thanh

6210305

Khai thác thiết bị phát thanh

5210306

Khai thác thiết bị truyền hình

6210306

Khai thác thiết bị truyền hình

5210307

Tu sửa tư liệu nghe nhìn

6210307

Tu sửa tư liệu nghe nhìn

5210308

Kthuật sản xuất chương trình truyền hình

6210308

Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình

5210309

Công nghệ điện ảnh - truyền hình

6210309

Công nghệ điện ảnh - truyền hình

5210310

Thiết kế âm thanh - ánh sáng

6210310

Thiết kế âm thanh - ánh sáng

5210311

Thiết kế nghe nhìn

 

 

5210312

Chiếu sáng nghệ thuật

 

 

52104

Mỹ thuật ứng dụng

62104

Mỹ thuật ứng dụng

5210401

Thiết kế công nghiệp

6210401

Thiết kế công nghiệp

5210402

Thiết kế đồ họa

6210402

Thiết kế đồ họa

5210403

Thiết kế thời trang

6210403

Thiết kế thời trang

5210404

Thiết kế nội thất

6210404

Thiết kế nội tht

5210405

Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh

6210405

Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh

5210406

Tạo hình hóa trang

 

 

5210407

Thủ công mỹ nghệ

 

 

5210408

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

6210408

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

5210409

Chạm khắc đá

6210409

Chạm khắc đá

5210410

Gia công đá quý

6210410

Gia công đá quý

5210411

Kim hoàn

6210411

Kim hoàn

5210412

Sơn mài

 

 

5210413

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

6210413

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

5210414

Đồ gốm mỹ thuật

6210414

Đồ gốm mỹ thuật

5210415

Thêu ren mỹ thuật

 

 

5210416

Sản xuất hàng mây tre đan

 

 

5210417

Sản xuất tranh

 

 

5210418

Trang trí nội tht

6210418

Trang trí nội thất

5210419

Thiết kế trang trí sản phẩm, bao bì

6210419

Thiết kế trang trí sản phẩm, bao bì

5210420

Thiết kế tạo dáng, tạo mẫu sản phẩm vật liệu xây dựng

6210420

Thiết kế tạo dáng, tạo mẫu sản phẩm vật liệu xây dựng

5210421

Thiết kế đồ gỗ

 

 

5210422

Mộc mỹ nghệ

 

 

5210423

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

6210423

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

522

Nhân văn

622

Nhân văn

52201

Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

62201

Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

5220101

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

6220101

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

 

 

6220102

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

 

 

6220103

Việt Nam học

5220104

Ngôn ng Chăm

 

 

5220105

Ngôn ngữ H'mong

 

 

5220106

Ngôn ng Jrai

 

 

5220107

Ngôn ngữ Khme

 

 

5220108

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

 

 

52202

Ngôn ngvà văn hóa nước ngoài

62202

Ngôn ngvà văn hóa nước ngoài

5220201

Phiên dịch tiếng Anh hàng không

6220201

Phiên dịch tiếng Anh hàng không

5220202

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

6220202

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

5220203

Phiên dịch tiếng Anh du lịch

6220203

Phiên dịch tiếng Anh du lịch

5220204

Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mi

6220204

Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại

5220205

Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mi

6220205

Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mại

5220206

Tiếng Anh

6220206

Tiếng Anh

5220207

Tiếng Nga

 

 

5220208

Tiếng Pháp

6220208

Tiếng Pháp

5220209

Tiếng Trung Quốc

6220209

Tiếng Trung Quốc

5220210

Tiếng Đức

 

 

5220211

Tiếng Hàn Quốc

6220211

Tiếng Hàn Quốc

5220212

Tiếng Nhật

6220212

Tiếng Nhật

 

 

6220213

Tiếng Thái

 

 

6220214

Tiếng Khơ me

 

 

6220215

Tiếng Lào

52203

Nhân văn khác

62203

Nhân văn khác

5220301

Quản lý văn hóa

6220301

Quản lý văn hóa

531

Khoa hc xã hội và hành vi

631

Khoa học xã hội và hành vi

53103

Xã hội học và nhân học

63103

Xã hội học và nhân học

5310301

Giáo dục đồng đng

6310301

Giáo dục đồng đng

532

Báo chí và thông tin

632

Báo chí và thông tin

53201

Báo chí và truyền thông

63201

Báo chí và truyền thông

5320101

Phóng viên, biên tập đài cơ sở

6320101

Phóng viên, biên tập đài cơ sở

5320102

Báo chí

6320102

Báo chí

5320103

Phóng viên, biên tập

6320103

Truyền thông đa phương tiện

5320104

Công nghệ phát thanh - truyền hình

6320104

Công nghệ truyền thông

5320105

Công nghệ truyền thông

 

 

5320106

Truyền thông đa phương tiện

 

 

5320107

Quan hệ công chúng

 

 

53202

Thông tin - Thư viện

63202

Thông tin - Thư viện

5320201

Thư viện

6320201

Thư viện

 

 

6320202

Khoa học thư viện

5320203

Thư viện - Thiết bị trường học

 

 

5320204

Thông tin đối ngoại

 

 

53203

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

63203

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

5320301

Văn thư hành chính

6320301

Văn thư hành chính

5320302

Văn thư - lưu trữ

 

 

5320303

Lưu trữ và quản lý thông tin

 

 

5320304

Hệ thống thông tin quản lý

6320304

Hệ thống thông tin quản lý

5320305

Lưu trữ

6320305

Lưu trữ

5320306

Thư ký

6320306

Thư ký

5320307

Hành chính văn phòng

 

 

5320308

Thư ký văn phòng

6320308

Thư ký văn phòng

5320309

Bảo tàng

6320309

Bảo tàng

5320310

Bảo tồn và khai thác di tích, di sản lịch sử - văn hóa

 

 

53204

Xuất bản - Phát hành

63204

Xuất bản - Phát hành

5320401

Phát hành xuất bản phẩm

6320401

Phát hành xuất bản phẩm

5320402

Xuất bản

 

 

5320403

Quản lý xuất bản phẩm

 

 

534

Kinh doanh và quản lý

634

Kinh doanh và quản lý

53401

Kinh doanh

63401

Kinh doanh

5340101

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

6340101

Kinh doanh thương mại

5340102

Kinh doanh xuất nhập khẩu

 

 

5340103

Kinh doanh ngân hàng

 

 

5340104

Kinh doanh bưu chính viễn thông

 

 

5340105

Kinh doanh xăng dầu và khí đốt

 

 

5340106

Kinh doanh xuất bản phẩm

 

 

5340107

Kinh doanh vật liệu xây dựng

 

 

5340108

Kinh doanh bất động sản

 

 

5340109

Kinh doanh vận tải đường thủy

 

 

5340110

Kinh doanh vận tải đường bộ

 

 

5340111

Kinh doanh vận tải đường sắt

 

 

5340112

Kinh doanh vận tải hàng không

 

 

5340113

Kinh doanh xuất bản phẩm văn hóa

6340113

Kinh doanh xuất bản phẩm văn hóa

 

 

6340114

Quản trị kinh doanh

5340115

Quản trị kinh doanh vận tải biển

6340115

Quản trị kinh doanh vận tải biển

5340116

Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

6340116

Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

5340117

Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

6340117

Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

5340118

Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt

6340118

Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt

5340119

Quản trị kinh doanh vận tải hàng không

6340119

Quản trị kinh doanh vận tải hàng không

5340120

Quản trị kinh doanh lương thực - thực phẩm

6340120

Quản trị kinh doanh lương thực - thực phẩm

5340121

Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp

6340121

Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp

5340122

Quản trị kinh doanh vật tư công nghiệp

6340122

Quản trị kinh doanh vật tư công nghiệp

5340123

Quản trị kinh doanh vật tư xây dựng

6340123

Quản trị kinh doanh vật tư xây dựng

5340124

Quản trị kinh doanh thiết bị vật tư văn phòng

6340124

Quản trị kinh doanh thiết bị vật tư văn phòng

5340125

Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

6340125

Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

5340126

Quản trị kinh doanh bất động sản

6340126

Quản trị kinh doanh bất động sản

5340127

Quản lý kinh doanh điện

6340127

Quản lý kinh doanh điện

5340128

Quản lý doanh nghiệp

 

 

5340129

Quản lý và kinh doanh du lịch

 

 

5340130

Quản lý và kinh doanh khách sạn

 

 

5340131

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

 

5340132

Quản lý và bán hàng siêu thị

 

 

5340133

Quản lý kho hàng

 

 

5340134

Dịch vụ thương mại hàng không

6340134

Dịch vụ thương mại hàng không

5340135

Marketing

6340135

Marketing

5340136

Marketing du lịch

6340136

Marketing du lịch

5340137

Marketing thương mại

6340137

Marketing thương mại

5340138

Nghiệp vụ bán hàng

6340138

Quản trị bán hàng

5340139

Bán hàng trong siêu thị

 

 

5340140

Quan hệ công chúng

6340140

Quan hệ công chúng

5340141

Logistic

6340141

Logistic

5340142

Kế hoạch đầu tư

 

 

5340143

Thương mại điện tử

 

 

53402

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

63402

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

5340201

Tài chính doanh nghiệp

6340201

Tài chính doanh nghiệp

5340202

Tài chính - Ngân hàng

6340202

Tài chính - Ngân hàng

5340203

Tài chính tín dụng

6340203

Tài chính tín dụng

5340204

Bảo hiểm

6340204

Bảo hiểm

5340205

Bảo hiểm xã hội

6340205

Bảo hiểm xã hội

53403

Kế toán - Kiểm toán

63403

Kế toán - Kiểm toán

 

 

6340301

Kế toán

5340302

Kế toán doanh nghiệp

6340302

Kế toán doanh nghiệp

5340303

Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

6340303

Kế toán lao động, tiền lương và bảo him xã hội

5340304

Kế toán vật tư

6340304

Kế toán vật tư

5340305

Kế toán ngân hàng

6340305

Kế toán ngân hàng

5340306

Kế toán tin học

 

 

5340307

Kế toán hành chính sự nghiệp

 

 

5340308

Kế toán hợp tác xã

 

 

5340309

Kế toán xây dựng

 

 

5340310

Kiểm toán

 

Kiểm toán

53404

Quản trị - Quản lý

63404

Quản trị - Quản lý

5340401

Quản trị nhân sự

6340401

Quản trị nhân sự

5340402

Quản trị nhân lực

6340402

Quản trị nhân lực

 

 

6340403

Quản trị văn phòng

5340404

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

6340404

Quản trị doanh nghiệp vừa và nh

5340405

Quản trị nhà máy sản xuất may

6340405

Quản trị nhà máy sản xuất may

5340406

Quản lý nhà đất

6340406

Quản lý nhà đất

5340407

Quản lý công trình đô thị

 

 

5340408

Quản lý giao thông đô thị

6340408

Qun lý giao thông đô thị

5340409

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

6340409

Quản lý khai thác công trình thy lợi

5340410

Quản lý khu đô thị

6340410

Quản lý khu đô thị

5340411

Qun lý cây xanh đô thị

6340411

Quản lý cây xanh đô thị

5340412

Quản lý công trình đường thủy

6340412

Quản lý công trình đường thủy

5340413

Quản lý công trình biển

6340413

Quản lý công trình biển

5340414

Quản lý tòa nhà

6340414

Quản lý tòa nhà

5340415

Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội

 

 

5340416

Qun lý thiết bị trường học

 

 

538

Pháp luật

638

Pháp luật

53802

Dịch vụ pháp lý

63802

Dịch vụ pháp lý

5380201

Dịch vụ pháp lý

6380201

Dịch vụ pháp lý

5380202

Công chứng

6380202

Công chứng

542

Khoa học sự sng

642

Khoa học sự sống

54202

Sinh học ứng dụng

64202

Sinh học ứng dụng

5420201

Sinh học ứng dụng

6420201

Sinh học ứng dụng

5420202

Công nghệ sinh học

6420202

Công nghệ sinh học

5420203

Vi sinh - hóa sinh

6420203

Vi sinh - hóa sinh

544

Khoa hc t nhiên

644

Khoa học tự nhiên

54402

Khoa hc trái đất

64402

Khoa hc trái đất

5440201

Quan trắc khí tượng hàng không

6440201

Quan trắc khí tượng hàng không

5440202

Quan trắc khí tượng nông nghiệp

6440202

Quan trắc khí tượng nông nghiệp

5440203

Quan trắc hải văn

6440203

Quan trắc hải văn

5440204

Quan trắc khí tượng bề mặt

6440204

Quan trắc khí tượng bề mặt

5440205

Địa chất học

 

 

5440206

Khí tượng

6440206

Khí tượng học

5440207

Thủy văn

6440207

Thủy văn

546

Toán và thống kê

646

Toán và thống kê

54602

Thống kê

64602

Thống kê

5460201

Thống kê

6460201

Thống kê

5460202

Thống kê doanh nghiệp

6460202

Thống kê doanh nghiệp

5460203

Hệ thống thông tin kinh tế

6460203

Hệ thống thông tin kinh tế

548

Máy tính và công nghệ thông tin

648

Máy tính và công nghệ thông tin

54801

Máy tính

64801

Máy tính

5480101

 

6480101

Khoa học máy tính

5480102

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

6480102

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

5480103

Thiết kế mạch điện tử trên máy tính

6480103

Thiết kế mạch điện tử trên máy tính

5480104

Truyền thông và mạng máy tính

6480104

Truyền thông và mạng máy tính

5480105

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

6480105

Công nghệ kỹ thuật máy tính

5480106

Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính

 

 

54802

Công nghệ thông tin

64802

Công nghệ thông tin

 

 

6480201

Công nghệ thông tin

5480202

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

6480202

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 

 

6480203

Hệ thống thông tin

5480204

Tin học văn phòng

6480204

Tin học văn phòng

5480205

Tin học viễn thông ứng dụng

6480205

Tin học viễn thông ứng dụng

5480206

Tin học ứng dụng

6480206

Tin học ứng dụng

5480207

Xử lý dữ liệu

6480207

Xử lý dữ liệu

5480208

Lập trình máy tính

6480208

Lập trình máy tính

5480209

Quản trị cơ sở dữ liệu

6480209

Quản trị cơ sở dữ liệu

5480210

Quản trị mạng máy tính

6480210

Quản trị mạng máy tính

5480211

Quản trị hệ thống

 

 

5480212

Lập trình/Phân tích hệ thống

 

 

5480213

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính

 

 

5480214

Vẽ và thiết kế trên máy tính

6480214

Vẽ và thiết kế trên máy tính

5480215

Thương mại điện tử

6480215

Thương mại điện tử

5480216

Thiết kế đồ họa

6480216

Thiết kế đồ họa

5480217

Thiết kế trang Web

6480217

Thiết kế trang Web

5480218

Thiết kế và quản lý Website

 

 

5480219

An ninh mạng

6480219

An ninh mạng

551

Công nghệ kỹ thuật

651

Công nghệ kỹ thuật

55101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

65101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

 

 

6510101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

5510102

Công nghệ kỹ thuật công trình giao thông

6510102

Công nghệ kỹ thuật giao thông

5510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

6510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

5510104

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

6510104

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

5510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

6510105

Công nghệ kthuật vật liệu xây dựng

5510106

Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình

 

 

5510107

Công trình thủy lợi

 

 

5510108

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

6510108

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

5510109

Xây dựng công trình thủy

6510109

Xây dựng công trình thủy

5510110

Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

6510110

Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

5510111

Bảo dưỡng, sửa chữa công trình giao thông đường sắt đô thị

6510111

Bảo dưỡng, sửa chữa công trình giao thông đường sắt đô thị

5510112

Lắp đặt cầu

6510112

Lắp đặt cầu

5510113

Lắp đặt giàn khoan

6510113

Lắp đặt giàn khoan

5510114

Xây dựng công trình thủy điện

 

 

5510115

Xây dựng công trình mỏ

 

 

5510116

Kỹ thuật xây dựng mỏ

6510116

Kỹ thuật xây dựng mỏ

5510117

Trùng tu di tích lịch sử

6510117

Trùng tu di tích lịch sử

5510118

Kỹ thuật phục chế, gia công nhà gỗ cổ

6510118

Kỹ thuật phục chế, gia công nhà gỗ c

5510119

Sửa chữa, bảo trì cảng hàng không

6510119

Sửa chữa, bảo trì cảng hàng không

5510120

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công trình xây dựng

 

 

55102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

65102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5510202

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo

6510202

Công nghệ kỹ thuật ô tô

5510203

Công nghệ kỹ thuật đầu máy, toa xe

 

 

5510204

 

Công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biển

6510204

Công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biển

5510205

Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy

 

 

5510206

Công nghệ kỹ thuật máy nông - lâm nghiệp

 

 

5510207

Công nghệ kthuật máy và thiết bị hóa chất

 

 

5510208

Công nghệ kỹ thuật thủy lực

 

 

5510209

Công nghệ kỹ thuật kết cấu thép

 

 

5510210

Công nghệ kỹ thuật đo lường

 

 

5510211

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

6510211

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

5510212

Công nghệ chế tạo dụng cụ

6510212

Công nghệ chế tạo máy

5510213

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

6510213

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

5510214

Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng toa xe

6510214

Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng toa xe

5510215

Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng đầu máy

6510215

Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng đầu máy

5510216

Công nghệ ô tô

6510216

Công nghệ ô tô

5510217

Công nghệ hàn

 

 

55103

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

65103

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

5510301

Nhiệt điện

 

 

5510302

Thủy điện

 

 

5510303

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6510303

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

5510304

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

6510304

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

5510305

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

6510305

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

5510306

Công nghệ kỹ thuật chiếu sáng đô thị

 

 

5510307

Công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy

 

 

5510308

Công nghệ kỹ thuật điện đầu máy và toa xe

 

 

5510309

Công nghệ kỹ thuật điện máy bay

 

 

5510310

Công nghệ kỹ thuật điện máy mỏ

 

 

5510311

Công nghệ kỹ thuật thiết bị y tế

 

 

5510312

 

6510312

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyn thông

55104

Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

65104

Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

5510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

6510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

5510402

Công nghệ hóa hữu cơ

 

 

5510403

Công nghệ hóa vô cơ

 

 

5510404

Hóa phân tích

 

 

5510405

Công nghệ hóa nhựa

 

 

5510406

Công nghệ hóa nhuộm

6510406

Công nghệ hóa nhuộm

5510407

Công nghệ hóa Silicat

 

 

5510408

Công nghệ điện hóa

 

 

5510409

Công nghệ chống ăn mòn kim loại

6510409

Công nghệ chống ăn mòn kim loại

5510410

Công nghệ mạ

6510410

Công nghệ mạ

5510411

Công nghệ sơn

 

 

5510412

Công nghệ sơn tĩnh điện

6510412

Công nghệ sơn tĩnh điện

5510413

Công nghệ sơn điện di

 

 

5510414

Công nghệ sơn ô tô

 

 

5510415

Công nghệ sơn tàu thủy

6510415

Công nghệ sơn tàu thủy

5510416

Công nghệ kỹ thuật vật liệu

6510416

Công nghệ vật liệu

5510417

Công nghệ nhiệt luyện

6510417

Công nghệ nhiệt luyện

5510418

Công nghệ đúc kim loại

6510418

Công nghệ đúc kim loại

5510419

Công nghệ cán, kéo kim loại

6510419

Công nghệ cán, kéo kim loại

5510420

Công nghệ gia công kim loại

 

 

5510421

Công nghệ kỹ thuật môi trường

6510421

Công nghệ kỹ thuật môi trường

5510422

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

6510422

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

55105

Công nghệ sản xuất

65105

Công nghệ sản xuất

5510501

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

6510501

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

5510502

Công nghệ sản xuất alumin

6510502

Công nghệ sản xuất alumin

5510503

Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su

6510503

Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su

5510504

Công nghệ sản xuất chất dẻo từ Polyme

6510504

Công nghệ sản xuất chất dẻo từ Polyme

5510505

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

6510505

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

5510506

Công nghệ gia công kính xây dựng

6510506

Công nghệ gia công kính xây dựng

5510507

Sản xuất vật liệu hàn

6510507

Sản xuất vật liệu hàn

5510508

Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

6510508

Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

5510509

Sn xuất các chất vô cơ

6510509

Sản xuất các chất vô cơ

5510510

Sn xuất sn phẩm giặt tẩy

6510510

Sn xuất sn phẩm giặt tẩy

5510511

Sản xuất phân bón

6510511

Sn xuất phân bón

5510512

Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

6510512

Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

5510513

Sản xuất sơn

6510513

Sản xuất sơn

5510514

Sản xuất xi măng

6510514

Sản xuất xi măng

5510515

Sản xuất bao bì xi măng

 

 

5510516

Sản xuất gạch Ceramic

 

 

5510517

Sản xuất gạch Granit

 

 

5510518

Sản xuất đá bằng cơ giới

 

 

5510519

Sản xuất vật liệu chịu lửa

 

 

5510520

Sản xuất vật liệu phụ trợ dùng trong đóng tàu

 

 

5510521

Sn xuất bê tông nhựa nóng

 

 

5510522

Sn xuất sứ xây dựng

6510522

Sản xuất sứ xây dựng

5510523

Sn xuất sn phẩm sứ dân dụng

6510523

Sản xuất sản phẩm sứ dân dụng

5510524

Sn xuất sn phẩm kính, thủy tinh

6510524

Sn xuất sản phẩm kính, thủy tinh

5510525

Sn xuất pin, ắc quy

6510525

Sản xuất pin, ắc quy

5510526

Sn xut khí cụ điện

6510526

Sản xuất khí cụ điện

5510527

Sản xuất sản phẩm cách điện

6510527

Sản xuất sản phẩm cách điện

5510528

Sản xuất dụng cụ đo điện

6510528

Sản xuất dụng cụ đo điện

5510529

Sản xuất động cơ điện

6510529

Sản xuất động cơ điện

5510530

Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối

6510530

Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối

5510531

Sản xuất dụng cụ chỉnh hình

6510531

Sản xuất dụng cụ chỉnh hình

5510532

Sản xuất dụng cụ phục hồi chức năng

6510532

Sản xuất dụng cụ phục hồi chức năng

5510533

Sản xuất dụng cụ thể thao

6510533

Sản xuất dụng cụ thể thao

5510534

Sản xuất vật liệu không nung và cốt liệu

6510534

Sản xuất vật liệu không nung và cốt liệu

5510535

Sản xuất tm lợp Fibro xi măng

 

 

5510536

Sản xuất gốm xây dựng

6510536

Sản xuất gốm xây dựng

5510537

Sản xuất sản phẩm gốm dân dụng

6510537

Sản xuất sản phẩm gốm dân dụng

5510538

Chế biến mủ cao su

6510538

Chế biến mủ cao su

55106

Quản lý công nghiệp

65106

Quản lý công nghiệp

5510601

Quản lý sn xuất công nghiệp

6510601

Quản lý công nghiệp

5510602

Công nghệ qun lý chất lượng

 

 

5510603

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

6510603

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

5510604

Kim nghiệm đường mía

6510604

Kim nghiệm đường mía

5510605

Kim nghiệm bột giấy và giấy

6510605

Kim nghiệm bột giấy và giấy

5510606

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

6510606

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

5510607

Phân tích cơ lý hóa xi măng

6510607

Phân tích cơ lý hóa xi măng

5510608

Phân tích các sản phẩm alumin và bauxit

6510608

Phân tích các sản phẩm alumin và bauxit

5510609

Kiểm tra và phân tích hóa chất

6510609

Kiểm tra và phân tích hóa chất

5510610

Giám định khối lượng, chất lượng than

6510610

Giám định khối lượng, chất lượng than

5510611

Đo lường dao động và cân bằng động

6510611

Đo lường dao động và cân bằng động

5510612

Kiểm tra phân tích kết cấu thép và kim loi

6510612

Kiểm tra phân tích kết cấu thép và kim loi

5510613

Đo lường và phân tích các thành phn kim loi

6510613

Đo lường và phân tích các thành phần kim loi

5510614

Kiểm nghiệm chất lượng cao su

6510614

Kiểm nghiệm chất lượng cao su

5510615

Kiểm nghiệm, phân tích gốm, sứ, thủy tinh

6510615

Kiểm nghiệm, phân tích gốm, sứ, thủy tinh

55107

Công nghệ dầu khí và khai thác

65107

Công nghệ dầu khí và khai thác

5510701

Công nghệ kỹ thuật hóa dầu

6510701

 

5510702

Khoan khai thác dầu khí

6510702

Khoan khai thác du khí

5510703

Khoan thăm dò dầu khí

6510703

Khoan thăm dò du khí

5510704

Sản xuất các sản phẩm lọc dầu

6510704

Sản xuất các sản phẩm lọc dầu

5510705

Kỹ thuật phân tích các sản phẩm hóa dầu và lọc dầu

 

 

5510706

Kỹ thuật xăng dầu

 

 

5510707

Phân tích các sản phẩm lọc dầu

6510707

Phân tích các sản phẩm lọc dầu

5510708

Thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu

6510708

Thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu

5510709

Vận hành thiết bị hóa dầu

6510709

Vận hành thiết bị hóa dầu

5510710

Vận hành trạm phân phối các sản phẩm dầu khí

6510710

Vận hành trạm phân phối các sản phm dầu khí

5510711

Vận hành trạm sản xuất khí, khí hóa lỏng

6510711

Vận hành trạm sản xuất khí, khí hóa lỏng

5510712

Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

6510712

Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

5510713

Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

6510713

Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

5510714

Vận hành thiết bị lọc dầu

6510714

Vận hành thiết bị lọc dầu

5510715

Vận hành thiết bị sản xuất phân đạm từ khí dầu mỏ

6510715

Vận hành thiết bị sản xuất phân đạm từ khí dầu mỏ

5510716

Vận hành trạm và đường ống dẫn dầu khí

6510716

Vận hành trạm và đường ống dẫn dầu khí

5510717

Chọn mẫu và hóa nghiệm dầu khí

6510717

Chọn mẫu và hóa nghiệm dầu khí

5510718

Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí

6510718

Sửa chữa thiết bkhai thác dầu khí

55108

Công nghệ kỹ thuật in

65108

Công nghệ kỹ thuật in

5510801

Công nghệ chế tạo khuôn in

6510801

Công nghệ chế tạo khuôn in

5510802

Công nghệ in

6510802

Công nghệ in

5510803

Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm

 

 

5510804

Công nghệ chế bản điện tử

 

 

55109

Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật và trắc địa

65109

Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

5510901

Công nghệ kỹ thuật địa chất

6510901

Công nghệ kỹ thuật địa chất

5510902

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

6510902

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

5510903

Địa chất công trình

 

 

5510904

Địa chất thủy văn

 

 

5510905

Địa chất thăm dò khoáng sản

 

 

5510906

Địa chất dầu khí

 

 

5510907

Trắc địa - Địa hình - Địa chính

6510907

Trắc địa - địa hình - địa chính

5510908

Đo đạc bản đồ

6510908

Đo đạc bản đồ

5510909

Đo đạc địa chính

6510909

Đo đạc địa chính

5510910

Trắc địa công trình

6510910

Trắc địa công trình

5510911

Quan trắc khí tượng

6510911

Quan trắc khí tượng

5510912

Khảo sát địa hình

6510912

Khảo sát địa hình

5510913

Khảo sát địa chất

6510913

Khảo sát địa chất

5510914

Khảo sát thủy văn

6510914

Khảo sát thủy văn

5510915

Khoan thăm dò địa chất

6510915

Khoan thăm dò địa chất

5510916

Biên chế bản đồ

 

 

5510917

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

 

 

5510918

Qun lý thông tin tư liu địa chính

 

 

55110

Công nghệ kỹ thuật mỏ

65110

Công nghệ kỹ thuật mỏ

5511001

Công nghệ kỹ thuật mỏ

6511001

Công nghệ kỹ thuật mỏ

5511002

Công nghệ tuyển khoáng

6511002

Công nghệ tuyển khoáng

5511003

Khai thác mỏ

 

 

5511004

Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

6511004

Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

5511005

K thut khai thác mỏ lthiên

 

 

5511006

Vận hành thiết bị sàng tuyển than

6511006

Vận hành thiết bị sàng tuyển than

5511007

Vận hành thiết bị sàng tuyển quặng kim loại

6511007

Vận hành thiết bị sàng tuyển quặng kim loại

5511008

Khoan nổ mìn

6511008

Khoan nổ mìn

5511009

Khoan đào đường hầm

6511009

Khoan đào đường hầm

5511010

Khoan khai thác mỏ

6511010

Khoan khai thác mỏ

5511011

Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

6511011

Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

5511012

Vận hành trạm khí hóa than

6511012

Vận hành trạm khí hóa than

5511013

Vận hành, sửa chữa trạm xử lý nước thải mỏ hm lò

6511013

Vận hành, sửa chữa trạm xử lý nước thải mỏ hm lò

552

Kỹ thuật

652

Kỹ thuật

55201

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

65201

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

5520101

Kỹ thuật bo dưỡng cơ khí tàu bay

6520101

Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay

5520102

Kỹ thuật máy nông nghiệp

6520102

Kỹ thuật máy nông nghiệp

5520103

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

6520103

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

5520104

Chế tạo thiết bị cơ khí

6520104

Chế tạo thiết bị cơ khí

5520105

Chế tạo khuôn mẫu

6520105

Chế tạo khuôn mẫu

5520106

Gia công ống công nghệ

6520106

Gia công ng công nghệ

5520107

Gia công và lắp dựng kết cấu thép

6520107

Gia công và lắp dựng kết cấu thép

5520108

Gia công khuôn dưỡng và phóng dạng tàu thủy

6520108

Gia công khuôn dưỡng và phóng dạng tàu thủy

5520109

Gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủy

6520109

Gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủy

5520110

Gia công và lắp ráp nội thất tàu thủy

6520110

Gia công và lp ráp nội tht tàu thủy

5520111

Lắp ráp ô tô

6520111

Lp ráp ô tô

5520112

Lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy

6520112

Lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy

5520113

Lắp đặt thiết bị cơ khí

6520113

Lắp đặt thiết bị cơ khí

5520114

Lắp đặt thiết bị lạnh

6520114

Lắp đặt thiết bị lạnh

5520115

Cơ khí động lực

 

 

5520116

Cơ khí hóa chất

 

 

5520117

Cơ khí chế to

 

 

5520118

Cơ - Đin mỏ

 

 

5520119

Cơ - Điện tuyển khoáng

 

 

5520120

Cơ - Điện nông nghiệp

 

 

5520121

Cắt gọt kim loại

6520121

Ct gọt kim loại

5520122

6520122

5520123

Hàn

6520123

Hàn

5520124

Rèn, dập

6520124

Rèn, dập

5520125

Nguội chế tạo

6520125

Nguội chế tạo

5520126

Nguội sửa chữa máy công cụ

6520126

Nguội sửa chữa máy công cụ

5520127

Nguội lắp ráp cơ khí

6520127

Nguội lắp ráp cơ khí

5520128

Sửa chữa, lắp ráp xe máy

 

 

5520129

Sửa chữa, vận hành tàu cuốc

 

 

5520130

Sửa chữa máy tàu biển

6520130

Sửa chữa máy tàu biển

5520131

Sửa chữa máy tàu thủy

6520131

Sửa chữa máy tàu thủy

5520132

Sửa chữa thiết bị dệt

6520132

Sửa chữa thiết bị dệt

5520133

Sửa chữa thiết bị may

6520133

Sửa chữa thiết bị may

5520134

Sửa chữa thiết bị chế biến gỗ

6520134

Sửa chữa thiết bị chế biến gỗ

5520135

Sửa chữa thiết bị chế biến đường

6520135

Sửa chữa thiết bị chế biến đường

5520136

Sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm

6520136

Sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm

5520137

Sửa chữa cơ khí ngành giấy

6520137

Sửa chữa cơ khí ngành giấy

5520138

Sửa chữa thiết bị in

6520138

Sửa chữa thiết bị in

5520139

Sửa chữa thiết bmỏ hầm lò

6520139

Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò

5520140

Sửa chữa cơ máy mỏ

6520140

Sửa chữa cơ máy mỏ

5520141

Sửa chữa thiết bị hóa chất

6520141

Sửa chữa thiết bị hóa chất

5520142

Sửa chữa thiết bị luyện kim

6520142

Sửa chữa thiết bị luyện kim

5520143

Sửa chữa thiết bị khoan dầu khí

6520143

Sửa chữa thiết bị khoan dầu khí

5520144

Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

6520144

Sửa chữa thiết bchế biến dầu khí

5520145

Sửa chữa máy nâng chuyển

6520145

Sửa chữa máy nâng chuyển

5520146

Sửa chữa máy thi công xây dựng

6520146

Sửa chữa máy thi công xây dựng

5520147

Sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí xi măng

6520147

Sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí xi măng

5520148

Sửa chữa cơ khí động lực

 

 

5520149

Bảo trì thiết bị cơ điện

6520149

Bảo trì thiết b cơ đin

5520150

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ điện

 

 

5520151

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

6520151

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

5520152

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

 

 

5520153

Bảo trì và sửa chữa thiết bị luyện kim

 

 

5520154

Bảo trì hệ thống thiết bị cảng hàng không

6520154

Bảo trì hệ thống thiết bị cảng hàng không

5520155

Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

6520155

Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

 

 

6520156

Bảo dưỡng công nghiệp

5520157

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt

 

 

5520158

Bo trì và sa chữa máy công cụ

 

 

5520159

Bo trì và sa chữa ô tô

 

 

5520160

Bo trì và sa chữa khung, v ô tô

 

 

5520161

Bo trì và sa chữa thiết bị cơ giới hạng nặng

 

 

5520162

Bo trì và sa chữa xey

 

 

5520163

Bo dưỡng, sa chữa tàu điện

6520163

Bo dưỡng, sa chữa tàu điện

5520164

Bo trì và sa chữa đầu máy, toa xe

 

 

5520165

Bảo trì và sa chữa máy bay

 

 

5520166

Bảo trì và sửa chữa máy tàu thy

 

 

5520167

Bảo trì và sửa chữa thiết bị vô tuyến vận tải

 

 

5520168

Bảo trì và sửa chữa hệ thống kỹ thuật vô tuyến khí tượng

 

 

5520169

Bo trì và sửa chữa máy xây dựng và máy nâng chuyển

 

 

5520170

Bảo trì và sửa chữa máy, thiết bị công nghiệp

 

 

5520171

Bảo trì và sửa chữa máy nông lâm nghiệp

 

 

5520172

Bảo trì và sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm

 

 

5520173

Bảo trì và sửa chữa máy mỏ và thiết bị hầm lò

 

 

5520174

Bảo trì và sửa chữa thiết bị sợi - dệt

 

 

5520175

Bảo trì và sửa chữa thiết bị may

 

 

5520176

Bảo trì và sửa chữa thiết bị hóa chất

 

 

5520177

Bảo trì và sửa chữa thiết bị khoan dầu khí

 

 

5520178

Bảo trì và sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

 

 

5520179

Bảo trì và sửa chữa thiết bị sản xuất các sản phẩm da

 

 

5520180

Bảo trì và sửa chữa thiết bị in

 

 

5520181

Bảo trì và sửa chữa thiết bị y tế

 

 

5520182

Vận hành cần, cầu trục

6520182

Vận hành cn, cu trục

5520183

Vận hành máy thi công nền

6520183

Vận hành máy thi công nn

5520184

Vận hành máy thi công mặt đường

6520184

Vận hành máy thi công mặt đường

5520185

Vận hành máy xây dựng

6520185

Vận hành máy xây dựng

5520186

Vận hành máy đóng cọc và khoan cọc nhồi

 

 

5520187

Vận hành máy nông nghiệp

 

 

5520188

Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

6520188

Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

5520189

Vận hành, sửa chữa máy tàu cá

6520189

Vận hành, sửa chữa máy tàu cá

5520190

Vận hành máy và thiết bị hóa chất

6520190

Vận hành máy và thiết bị hóa chất

5520191

Điều khiển tàu cuốc

6520191

Điều khiển tàu cuốc

55202

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

65202

Kỹ thuật điện, điện tvà viễn thông

5520201

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

6520201

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

5520202

Kỹ thuật cơ điện sản xuất gốm, sứ, thủy tinh

6520202

Kỹ thuật cơ điện sản xuất gốm sứ, thủy tinh

5520203

Kỹ thuật cơ điện chế biến cao su

6520203

Kỹ thuật cơ điện chế biến cao su

5520204

Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

6520204

Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

5520205

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

6520205

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

5520206

Kỹ thuật điện cảng hàng không

6520206

Kỹ thuật điện cảng hàng không

5520207

Kỹ thuật điện tử cng hàng không

6520207

Kỹ thuật điện tử cng hàng không

 

 

6520208

Kỹ thuật điện tàu bay

5520209

Kỹ thuật điện tử tàu bay

6520209

Kỹ thuật điện tử tàu bay

5520210

Kỹ thuật điện, điện tử tàu biển

6520210

Kỹ thuật điện, điện tử tàu biển

5520211

Kỹ thuật điện tử tàu thủy

6520211

Kỹ thuật điện tử tàu thủy

5520212

Kỹ thuật thiết bị thông tin hàng không

6520212

Kỹ thuật thiết bị thông tin hàng không

5520213

Kỹ thuật dẫn đường hàng không

6520213

Kỹ thuật dẫn đường hàng không

5520214

Kỹ thuật thiết bị viễn thông và nghi khí hàng hải

6520214

Kỹ thuật thiết bị viễn thông và nghi khí hàng hải

5520215

Kỹ thuật thiết bị radar

 

 

5520216

Kỹ thuật nguồn điện thông tin

 

 

5520217

Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

6520217

Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị dầu cuối

5520218

Kỹ thuật đài trạm viễn thông

6520218

Kỹ thuật đài trạm viễn thông

5520219

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông

6520219

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông

5520220

Kỹ thuật truyền hình cáp

6520220

Kỹ thuật truyền hình cáp

5520221

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

6520221

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

5520222

Điện tử công nghiệp và dân dụng

 

 

5520223

Điện công nghiệp và dân dụng

 

 

5520224

Điện tử dân dụng

6520224

Điện tử dân dụng

5520225

Điện tử công nghiệp

6520225

Điện tử công nghiệp

5520226

Điện dân dụng

6520226

Điện dân dụng

5520227

Điện công nghiệp

6520227

Điện công nghiệp

5520228

Điện tàu thủy

6520228

Điện tàu thủy

5520229

Điện đầu máy đường st

6520229

Điện đầu máy đường sắt

5520230

Điện toa xe đường sắt

 

 

5520231

Sa chữa điện máy mỏ

6520231

Sửa chữa điện máy m

5520232

Sa cha điện máy công trình

6520232

Sa cha điện máy công trình

5520233

Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện xi măng

6520233

Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện xi măng

5520234

Sửa cha đường dây tải điện đang vận hành

6520234

Sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành

5520235

Sửa chữa thiết bị tự động hóa

6520235

Sửa chữa thiết bị tự động hóa

5520236

Sửa chữa đồng hồ đo thời gian

 

 

5520237

Sửa chữa đồng hồ đo điện, nhiệt, áp lực

6520237

Sửa chữa đồng hồ đo điện, nhiệt, áp lực

5520238

Sửa chữa thiết bị đo lường trọng lượng

6520238

Sửa chữa thiết bị đo lường trọng lượng

5520239

Lắp đặt điện công trình

6520239

Lắp đặt điện công trình

5520240

Lắp đặt thiết bị điện

6520240

Lắp đặt thiết bị điện

5520241

Lắp đặt, sửa chữa hệ thng truyền dẫn điện đường sắt

6520241

Lắp đặt, sửa chữa hệ thống truyền dẫn điện đường sắt

5520242

Xây lắp đường dây và trạm điện

 

 

5520243

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

6520243

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

5520244

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống

6520244

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống

5520245

Vận hành điện trong nhà máy điện

6520245

Vận hành điện trong nhà máy điện

5520246

Vận hành nhà máy thủy điện

6520246

Vận hành nhà máy thủy điện

5520247

Vận hành nhà máy nhiệt điện

6520247

Vận hành nhà máy nhiệt điện

5520248

Vận hành và sửa chữa trạm thủy điện

6520248

Vận hành và sửa chữa trạm thủy điện

5520249

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

6520249

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

5520250

Vận hành trạm, mạng điện

6520250

Vận hành trạm, mạng điện

5520251

Vận hành điện trong nhà máy thủy điện

6520251

Vận hành điện trong nhà máy thủy điện

5520252

Vận hành thiết bị điện và đo lường điều khiển trên tàu thủy

6520252

Vận hành thiết bị điện và đo lường điều khiển trên tàu thủy

5520253

Vận hành tổ máy phát điện Diesel

6520253

Vận hành tổ máy phát điện Diesel

5520254

 

6520254

Vận hành nhà máy điện hạt nhân

5520255

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

6520255

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

5520256

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

6520256

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

5520257

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

6520257

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

5520258

Điều độ lưới điện phân phối

6520258

Điều độ lưới điện phân phối

5520259

Đo lường điện

6520259

Đo lường điện

5520260

Thí nghiệm điện

6520260

Thí nghiệm điện

5520261

Cơ điện lạnh thủy sản

6520261

Cơ điện lạnh thủy sản

5520262

Cơ điện nông thôn

6520262

Cơ điện nông thôn

5520263

Cơ đin tử

6520263

Cơ đin tử

5520264

Tự động hóa công nghiệp

6520264

Tự động hóa công nghiệp

5520265

Hệ thống điện

 

 

5520266

Quản lý và vận hành lưới điện

 

 

5520267

Hệ thống điện đường sắt đô thị

6520267

Hệ thống điện đường sắt đô thị

5520268

Khai thác thiết bị dẫn đường vô tuyến mặt đất hàng không

6520268

Khai thác thiết bị dẫn đường vô tuyến mặt đất hàng không

 

 

6520269

Bảo trì thiết bị điện trong nhà máy điện hạt nhân

55203

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

65203

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

5520301

Luyện gang

6520301

Luyện gang

5520302

Luyện thép

6520302

Luyện thép

5520303

Luyện kim đen

 

 

5520304

Luyện kim màu

6520304

Luyện kim màu

5520305

Luyện Ferro hợp kim

6520305

Luyện Ferro hợp kim

5520306

Xử lý chất thải công nghiệp và y tế

 

 

5520307

Xử lý chất thải trong công nghiệp đóng tàu

6520307

Xử lý chất thải trong công nghiệp đóng tàu

5520308

Xử lý chất thải trong sản xuất thép

6520308

Xử lý chất thải trong sản xuất thép

5520309

Xử lý nước thải công nghiệp

6520309

Xử lý nước thải công nghiệp

5520310

Xử lý chất thải trong sản xuất cao su

6520310

Xử lý chất thải trong sản xuất cao su

5520311

Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải

6520311

Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải

5520312

Cấp, thoát nước

6520312

Cấp thoát nước

55290

Khác

65290

Khác

5529001

Kỹ thuật lò hơi

6529001

Kthuật lò hơi

5529002

Kỹ thuật tua bin

6529002

Kỹ thuật tua bin

5529003

Kỹ thuật tua bin nước

 

 

5529004

Kỹ thuật tua bin khí

 

 

5529005

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

6529005

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

5529006

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

6529006

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

5529007

Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

6529007

Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

5529008

Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế

6529008

Kthuật thiết bị cơ điện y tế

5529009

Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược

6529009

Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược

5529010

Lp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí

6529010

Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí

5529011

Lp ráp và thử nghiệm lò hơi, tua bin

6529011

Lắp ráp và thử nghiệm lò hơi, tua bin

5529012

Lặn trục vớt

6529012

Lặn trục vớt

5529013

Lặn nghiên cứu khảo sát

6529013

Lặn nghiên cứu khảo sát

5529014

Lặn hướng dẫn tham quan, du lịch

 

 

5529015

Lặn thi công

6529015

Lặn thi công

554

Sản xuất và chế biến

654

Sản xuất và chế biến

55401

Chế biến lương thực, thực phẩm và đuống

65401

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

5540101

Công nghệ kthuật chế biến và bảo quản lương thực

 

 

5540102

Chế biến lương thực

6540102

Chế biến lương thực

5540103

ng nghệ thực phẩm

6540103

Công nghệ thực phẩm

5540104

Chế biến thực phẩm

6540104

Chế biến thực phẩm

5540105

Chế biến dầu thực vật

6540105

Chế biến du thực vật

5540106

Chế biến rau quả

6540106

Chế biến rau quả

5540107

Chế biến hạt điều

 

 

5540108

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm

 

 

5540109

Chế biến sữa

 

 

5540110

Sản xuất bột ngọt, gia vị

 

 

5540111

Công nghệ kỹ thuật sản xuất đường, bánh kẹo

 

 

5540112

Sản xuất bánh, kẹo

6540112

Sản xuất bánh, kẹo

5540113

Công nghệ kỹ thuật sản xuất muối

 

 

5540114

Sản xuất muối từ nước biển

 

 

5540115

Sản xuất muối công nghiệp

 

 

5540116

Công nghệ kỹ thuật lên men

 

 

5540117

Sản xuất cồn

6540117

Sản xuất cn

5540118

Sản xuất rượu bia

6540118

Sản xuất rượu bia

5540119

Sản xuất nước giải khát

6540119

Sản xuất nước giải khát

5540120

Công nghệ kỹ thuật chế biến cồn, rượu, bia và nước giải khát

 

 

5540121

Chế biến nước quả cô đặc

 

 

5540122

Sản xuất đường glucoza

 

 

5540123

Sản xuất đường mía

 

 

5540124

Công nghệ chế biến chè

6540124

Công nghệ chế biến chè

5540125

Chế biến cà phê, ca cao

6540125

Chế biến cà phê, ca cao

5540126

Chế biến thuốc lá

6540126

Chế biến thuốc lá

5540127

Công nghệ kỹ thuật kim nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

 

 

5540128

Quản lý chất lượng lương thực, thực phẩm

 

 

55402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

65402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

5540201

Công nghệ sợi

6540201

Công nghệ sợi

5540202

Công nghệ dệt

6540202

Công nghệ dệt

5540203

Công nghệ may và thời trang

6540203

Công nghệ may

5540204

May thời trang

6540204

May thời trang

5540205

Thiết kế thời trang

6540205

Thiết kế thời trang

5540206

Công nghệ may Veston

6540206

Công nghệ may Veston

5540207

Thiết kế may đo áo dài

 

 

5540208

Công nghệ giặt - là

 

 

5540209

Công nghệ da giày và sản xuất các sản phẩm từ da

6540209