Công văn 5737/BGDĐT-VP 2019 triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019 - 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------------

Số: 5737/BGDĐT-VP

V/v: Triển khai Báo cáo thống kê

năm học 2019 - 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học,

- Các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ,

- Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các trường cao đẳng, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên.

- Các trường dự bị đại học

 

 

Thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục, trong đó tại Điều 3 đã quy định nội dung, kỳ báo cáo và thời hạn báo cáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các trường cao đẳng, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên, các trường dự bị đại học (sau đây gọi là đơn vị) thực hiện báo cáo thống kê giáo dục năm học 2019-2020, thời điểm báo cáo số liệu có đến ngày 31/12/2019 và thời hạn gửi báo cáo là ngày 15 tháng 01 năm 2020.

Để việc triển khai thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến trên hệ thống phần mềm thống kê giáo dục đại học tại địa chỉ http://csdldh.moet.gov.vn được đồng bộ và đảm bảo tiến độ, đề nghị các trường thực hiện như sau:

1. Nghiên cứu văn bản, tài liệu sau:

- Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.

- Các thông báo, tài liệu hướng dẫn sử dụng được cập nhật, cung cấp trực tuyến trên hệ thống phần mềm;

2. Gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/01/2020 theo 2 hình thức: qua hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdldh.moet.gov.vn và bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị) theo địa chỉ: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Về công tác phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật như sau:

- Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: Cục Công nghệ thông tin, email: csdldh@moet.edu.vn và Hệ thống hỗ trợ trực tuyến (có thông báo và hướng dẫn sử dụng cụ thể trên hệ thống phần mềm).

- Hỗ trợ về nội dung thống kê: Phòng Thống kê - Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, email: phongthongke@moet.gov.vn, các nội dung về giáo dục đại học liên hệ bà Đỗ Thị Vân số điện thoại (024) 38 694 075, các nội dung về cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm liên hệ ông Nguyễn Duy Hiền số điện thoại (024) 38 683 247;

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhập đầy đủ dữ liệu và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (để phối hợp);

- Các Bộ, cơ quan TW (để phối hợp chỉ đạo);

- UBND tỉnh,thành phố (để phối hợp chỉ đạo);

- Vụ Giáo dục Đại học (để thực hiện);

- Cục Công nghệ thông tin (để thực hiện);

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, TK.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 5737/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019 - 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5737/BGDĐT-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 24/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!