Công văn 4450/BGDĐT-GDQPAN 2021 hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4450/BGDĐT-GDQPAN

Công văn 4450/BGDĐT-GDQPAN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2021-2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4450/BGDĐT-GDQPANNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:04/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện, trường đại học;

- Các trường cao đẳng sư phạm;

- Các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Bộ GDĐT hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng sư phạm, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2021-2022 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GDĐT) và triển khai thực hiện Luật GDQPAN năm 2013; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.
2. Quán triệt phương hướng nhiệm vụ năm học để triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQPAN cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trong từng đơn vị, nhà trường có hiệu quả.
3. Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy học phù hợp với tình hình dịch Covid-19; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên học tập, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng giáo dục của từng cấp học, chương trình đào tạo. Xác định các yêu cầu, nội dung cốt lõi, căn bản trong chương trình dạy học, làm cơ sở cho các địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch tại địa phương, nhất là ở những địa bàn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục. Đối với các khu vực chưa thể tổ chức học tập trung tại trường, lớp cần kết hợp đồng bộ giữa các phương thức dạy học trực tuyến, qua truyền hình, nhằm bảo đảm chất lượng dạy và học đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến theo Quy định của Bộ GDĐT.
Trước mắt các bài giảng lý thuyết có thể ứng dụng dạy trên truyền hình, trực tuyến, dạy từ xa song phải bảo đảm các số liệu liên quan đến danh mục bí mật Nhà nước. Các bài giảng thực hành tổ chức học tập theo quy định tình hình thực tế, theo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.
4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý đảm bảo đủ số lượng giáo viên, giảng viên cơ hữu, chất lượng đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu dạy học.
5. Tổ chức triển khai dạy học lồng ghép GDQPAN ở cấp tiểu học và trung học cơ sở; môn học GDQPAN ở cấp trung học phổ thông, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học theo Luật GDQPAN và các Thông tư, hướng dẫn của Bộ GDĐT.
6. Rà soát, bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trong dạy và học theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học (Thông tư 01/2018). Riêng Thông tư thay thế Thông tư số 01/2018 Bộ GDĐT đang soạn thảo, dự kiến cuối năm 2021 ban hành.
7. Tăng cường linh hoạt trong quản lý học sinh, sinh viên, đặc biệt trong đợt học tập trung, đảm bảo chặt chẽ; tổ chức hoạt động phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, lứa tuổi. Không để xảy ra mất an toàn về con người và vũ khí trang bị. Tăng cường công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng trong dạy và học môn GDQPAN.
8. Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh
Thực hiện nghiêm Luật, Nghị định, Thông tư về công tác quân sự, quốc phòng tai các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành trực thuộc Trung ương. Quy chế của Ban Chỉ huy quân sự và công tác quốc phòng, quân sự, công tác an ninh tại các cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Bộ GDĐT. Duy trì nghiêm các chế độ giao ban, sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban chỉ huy quân sự Bộ đúng quy định. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch trong các tình huống, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, phương án cơ động sơ tán, các kế hoạch phòng chống khủng bố, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy... trong cơ quan thuộc sở giáo dục và đào tạo, cở sở giáo dục và đào tạo; tổ chức hội thao, tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ theo quy định.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo
- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng, các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai giảng dạy:
+ Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở giảng dạy lồng ghép GDQPAN theo Luật GDQPAN và Thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT.
+ Đối với các trường trung học phổ thông thực hiện theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Trong thời gian chờ ban hành sách giáo khoa mới, các trường vẫn tổ chức dạy học theo sách giáo khoa hiện hành để tổ chức dạy học môn GDQPAN, bổ sung những nội dung mới đã được tập huấn. Dự kiến SGK lớp 10 sẽ được ban hành vào đầu năm 2022.
- Các trường giảng dạy theo phân phối chương trình cả năm học, các bài lý thuyết dạy theo phân phối chương trình, các bài thực hành dạy tập trung theo lớp, dứt điểm theo bài (không quá 3 tiết /buổi). Nếu dạy tập trung dứt điểm trong thời gian thích hợp trong năm học phải được sự đồng ý của Sở.
- Kiểm tra đánh giá môn học thực hiện theo Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
- Các sở giáo dục và đào tạo cần phối hợp với các cơ quan có liên quan, các trường đào tạo giáo viên GDQPAN xây dựng quy hoạch, sử dụng hợp lý, hiệu quả số sinh viên, giáo viên được đào liên thông đại học ngành GDQPAN đáp ứng yêu cầu cơ cấu, chất lượng đạt chuẩn theo quy định.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý đảm bảo hiệu quả và chất lượng đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
- Rà soát, mua sắm bổ sung trang bị, vật chất đáp ứng yêu cầu lồng ghép GDQPAN cấp tiểu học và trung học cơ sở và dạy học môn học GDQPAN cấp THPT theo chương trình GDPT mới; chủ động Hội thao GDQPAN cấp trường, cấp sở, sẵn sàng tham gia Hội thao GDQPAN học sinh THPT toàn quốc. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hội thao GDQPAN học sinh THPT toàn quốc lần thứ 3 năm 2021 dự kiến sẽ chuyển sang năm 2022.
2. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.
- Tổ chức triển khai đào tạo theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chương trình GDQPAN trong trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQPAN, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành môn học cho sinh viên theo Thông tư Liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 18/9/2015 của Bộ GDĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.
- Quán triệt và thực hiện Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết GDQPAN theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQPAN; liên kết GDQPAN của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.
- Các cơ sở giáo dục được giao tự chủ môn học GDQPAN phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện tự chủ như: nơi ăn, ở, sinh hoạt tập trung, phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập, thiết bị dạy học. Các cơ sở tự chủ GDQPAN (chưa có đồng ý của Bộ GDĐT) cần xây dựng đề án tự chủ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành xây dựng Đề án để Bộ kiểm tra, thẩm định, ra quyết định tự chủ môn học theo thẩm quyền.
- Tăng cường rà soát, bổ sung điều chỉnh quy định tổ chức hoạt động dạy học môn GDQPAN đảm bảo chặt chẽ, trên cơ sở vận dụng các chế độ, quy định của quân đội, theo nếp sống quân sự, đặc biệt duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, kỷ luật, tuần tra, canh gác, trực ban, trực chỉ huy không để xảy ra mất an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị, vũ khí theo Hướng dẫn số 2589/BGDĐT-GDQPAN ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường tổ chức, quản lý sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo GDQPAN.
- Tổ chức các hoạt động dạy học thiết thực, khoa học, phù hợp với đối tượng, lứa tuổi học sinh, sinh viên khi điều kiện cho phép và đảm bảo an toàn chống dịch.
- Bộ GDĐT kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học môn GDQPAN của các cơ sở giáo dục đại học, trung tâm GDQPAN, nếu không đủ điều kiện Bộ sẽ không cho phép đào tạo.
3. Đối với Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục đại học:
- Thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2021. Các trường được giao chỉ tiêu cần làm tốt công tác tuyên truyền cho sinh viên và lựa chọn những sinh viên có đủ sức khỏe, ưu tiên học lực khá để bảo đảm kế hoạch chỉ tiêu được giao. Không được để xảy ra tình trạng không tuyển đủ chỉ tiêu.
- Ban Chỉ huy quân sự của cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đại học thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung tâm GDQPAN thực hiện nghiêm hướng dẫn này và các chế độ báo cáo (theo mẫu báo cáo chung của Bộ):
+ Học kỳ I: trước ngày 25/01/2022;
+ Kết thúc năm học: trước ngày 10/6/2022;
+ Báo cáo năm học kèm theo báo cáo nhận xét thi đua năm học.
Báo cáo bản cứng gửi về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh) số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Bản mềm gửi theo địa chỉ sau: đối với các sở giáo dục và đào tạo gửi qua email: [email protected]; ĐT: 0982027973. Các cơ sở giáo dục đại học và Trung tâm GDQPAN gửi qua email: [email protected]; ĐT: 0983095996.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Bộ Quốc phòng (để phối hợp);

- Bộ Công an (để phối hợp);

- Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN TW;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Vụ GDQPAN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi